Universitetsaulan i Uppsala.
Bild: Mostphotos
Universitetsaulan i Uppsala.

Mer resurser gav ökad kvalitet i högskolan

HÖGSKOLAN2019-03-01
Det har skett många satsningar på höjd kvalitet vid landets lärosäten till följd av den senaste resursförstärkningen. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning.

UKÄs rapport bygger bland annat på en enkätundersökning bland lärosätenas institutioner. Enligt enkäten har sex av sju av institutionerna ökat den lärarledda tiden, två av tre har ökat undervisningen i mindre grupper och nästan varannan har ökat mängden e-lärande. Dessutom har lärosätena rekryterat nya medarbetare och genomfört kompetenshöjande insatser för undervisande personal.

”54 procent av de tillfrågade institutionerna anser att kvaliteten har ökat på utbildningarna som en följd av kvalitetsförstärkningarna. De anser bland annat att de har fler nöjda studenter, bättre kvalitet på examensarbeten och ökad genomströmning”, kommenterar UKÄs utredare Sofia Berlin i ett pressmeddelande.

Lärosätena fick från 2015 ett ekonomiskt tillskott med 125 miljoner kronor för områdena humaniora, samhällsvetenskap, teologi, juridik, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Under perioden 2016-2018 har lärosätena fått 250 miljoner kronor årligen för att höja kvaliteten. Det extra tillskottet skulle egentligen försvinna 2019, men har förlängts.

Enligt UKÄ är det svårt att dra några slutsatser av vilka effekter just den senaste kvalitetsförstärkningen har haft på utbildningskvaliteten. Flera institutioner säger i enkäten att det måste gå en längre tidsperiod innan man kan se förändringar i kvaliteten beroende på förstärkningen.

”Det här kan vara den sista förstärkningen till specifika utbildningsområden. Styr- och resursutredningen, Strut, föreslår en modell utan ämnesbaserade ersättningsbelopp, som bland annat innebär att ett lärosäte istället tilldelas en viss ekonomisk ram och ett mål om antal helårsstudenter”, påpekar Sofia Berlin.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.