Migrationsverket sågar utredning

MIGRATIONSVERKET2018-11-14
Migrationsverket är mycket kritiskt till huvudförslaget från den statliga mottagandeutredningen. Förslaget går ut på att kommunerna skulle få ett större ansvar och särskilda ankomstcentra och utresecentra skulle startas.

Migrationsverket anser att staten ska ha kvar ansvaret för mottagandet av asylsökande, medan kommunerna bör ansvara för etableringen. Det skriver Migrationsverket i sitt remissyttrande om mottagandeutredningen.

”Reformen behöver utgå från nuvarande situation och inte från de förhållanden som rådde 2015 och framåt”, kommenterar generaldirektör Mikael Ribbenvik i ett pressmeddelande.

Migrationsverket är emot att kommunerna ska få ett större ansvar och att särskilda ankomst- och utresecentra ska bildas, men ställer sig delvis bakom utredningens alternativa lösning, där Migrationsverket fortsatt ansvarar för flyktingmottagandet. Förslaget innebär att asylsökande får bo i särskilda mottagningscenter, tills beslut har fattats. Den som får avslag ska bo kvar i mottagningscentret i avvaktan på att kunna återvända, medan den som får bifall får bosätta sig i en kommun.

”Vår bedömning är att det alternativa förslaget, med justeringar, kan fungera väl utifrån dagens situation med färre asylsökande och färre personer i mottagningssystemet”, anser Mikael Ribbenvik.

Enligt Migrationsverket bör ett nytt mottagningssystem utgå från färre asylsökande, kortare handläggningstider och kortare vistelsetider i mottagningssystemet.

”Verket håller redan i dag på att anpassa sin verksamhet till denna nya situation. Vi arbetar nu med att knyta mottagning och asylprövning närmare varandra och har som målsättning att ge hälften av alla asylsökande beslut inom 30 dagar. Vårt nya arbetssätt rimmar på flera sätt väl med delar av det alternativa utredningsförslaget”, kommenterar Mikael Ribbenvik.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.