Varor från Tekniska museet innehöll hälsofarliga ämnen, enligt Kemikalieinspektionen. Usb-laddaren på bilden är en annan än den som nämns i artikeln.
Bild: Mostphotos
Varor från Tekniska museet innehöll hälsofarliga ämnen, enligt Kemikalieinspektionen. Usb-laddaren på bilden är en annan än den som nämns i artikeln.

Museum åtalsanmäls för giftiga varor

TEKNISKA MUSEET2019-10-11

Under en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.

Under året har Kemikalieinspektionen köpt in varor från ett antal olika museibutiker för att analysera innehållet. På Tekniska museet i Stockholm testade inspektionen en nyckelring med motiv av en känd dataspelsfigur samt en usb-laddare. Båda innehöll farliga ämnen i en omfattning som är förbjuden av EU, enligt en åtalsanmälan som lämnats in till Åklagarmyndigheten.

I nyckelringens fall visade testerna att den innehöll sju gånger så mycket som den tillåtna gränsen av den så kallade ftalaten DEHP, som bland annat kan ha påverkan på fortplantningsförmågan och som innebär hälsorisker för barn.

När det gäller usb-laddare innehöll den över tre gånger den tillåtna gränsen av så kallade kortkedjiga klorparaffiner (SCCP). Dessa bryts inte ned i naturen, är skadliga för vattenlevande organismer samt misstänks framkalla cancer, enligt Kemikalieinspektionen.

I ett skriftligt svar till Kemikalieinspektionen uppger Tekniska museet att de efterfrågar en miljöpolicy av sina leverantörer samt efterlyser deras förhållningssätt till de lagar och regler som gäller inom EU, enligt åtalsanmälan.

I åtalsanmälan påpekar Kemikalieinspektionen att det kan komma fler åtal mot andra museer, vartefter analyserna av varorna blir klara.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA