Rättsstöd för deltidssjukskrivning

SJUKREGLER2014-02-21
Försäkringskassan har förlorat två förvaltningsprocesser om deltidssjukskrivning. I båda fallen anser domstolen att de klagande har rätt till 25 procents sjukersättning.

En vårdanställd kvinna med långvarig smärtproblematik hade haft 25 procent sjukpenning/sjukersättning i sex år när hon blev utförsäkrad och hänvisad till Arbetsförmedlingen för att söka ett jobb där hon kunde arbeta heltid. Med rättshjälp från Kommunal har hennes fall drivits av LO-TCO Rättsskydd.

Kvinnan hade genomgått omfattande rehabiliteringsåtgärder och fått optimalt anpassade arbetsuppgifter hos sin ordinarie arbetsgivare, konstaterar LO-TCO Rättsskydd i ett pressmeddelande. Tack vare att hon haft möjlighet att återhämta sig en dag i veckan har hon kunnat arbeta 75 procent. Försäkringskassan nekade henne sjukersättning med motiveringen att hon skulle kunna arbeta heltid i ett för henne optimalt anpassat arbete.  

Nu har förvaltningsrätten konstaterat att hennes arbetsuppgifter redan är optimalt anpassade, att hon är beroende av återhämtning för att arbeta 75 procent och att hon har en lång sjukdomshistorik. Eftersom alla rehabiliteringsåtgärder bedömts uttömda har hon rätt till en fjärdedels sjukersättning. 

I ett annat fall nekade Försäkringskassan en man sjukpenning på kvartstid. Enligt myndigheten satte hans sjukdom bara ned hans arbetsförmåga i vissa mentalt krävande arbeten och därför borde han klara av att arbeta heltid.

Enligt mannens arbetsgivare var hans arbetsuppgifter redan optimalt anpassade. Varken i det nuvarande eller i något annat arbete skulle finnas någon restarbetsförmåga.

Nu har kammarrätten avgjort att mannen på grund av begränsad mental och fysisk uthållighet inte klarar att arbeta i större omfattning än 75 procent. Det finns inte heller skäl att anta att han skulle kunna öka sin arbetstid i något annat arbete. Domstolen delade mannens behandlande läkares bedömning och beviljade honom sjukpenning. 

Också här var det LO-TCO Rättsskydd som drev rättsprocessen, på initiativ av Unionen. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.