Sulthan Kayhan, S, varnar i en fråga till civilminister Lena Micko, S, för att övertiden på Tillväxtverket i samband med pandemin kan få konsekvenser för personalen.
Bild: Riksdagen, Kristian Pohl/Regeringskansliet
Sulthan Kayhan, S, varnar i en fråga till civilminister Lena Micko, S, för att övertiden på Tillväxtverket i samband med pandemin kan få konsekvenser för personalen.

Riksdagsledamot varnar för statsanställdas övertid

CORONA2021-06-03
Riksdagsledamoten Sultan Kayhan, S, varnar för att ökad övertid på myndigheter till följd av coronapandemin kan få konsekvenser för personalen. ”Det riskerar att bli ohållbart”, skriver hon i en fråga till civilminister Lena Micko, S. Ministern svarar att regeringen ökat anslagen för myndigheter som haft ökade kostnader på grund av pandemin.

Publikt har tidigare rapporterat om hur övertidsarbetet på Tillväxtverket ökade från 650 timmar under 2019 till 16 000 timmar 2020. Anledningen är att myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att handlägga ansökningar och sköta utbetalningar av stödet för korttidsarbete under pandemin.

Efter Publikts artikel har riksdagsledamoten Sultan Kayhan, S, ställt en skriftlig fråga till sin partikollega, civilminister Lena Micko. I sin fråga varnar Sultan Kayhan för att personalen får för lite tid till återhämtning.

”Pandemin har redan pågått över ett år och tröttheten har byggts upp i flera myndigheter. Det riskerar att bli ohållbart”, skriver hon.

Sultan Kayhan framhåller att det finns en risk för att statsanställda slutar på grund av den höga arbetsbelastningen.

Sara Jonasson, ordförande för ST inom Tillväxtverket, säger till Publikt att vissa delar av verksamheten är mycket hårt drabbad av ökad arbetsbelastning för tillfället.

– Många jobbar väldigt hårt, men man ser också varför det behövs just nu, och jag har ännu inte fått några indikationer på att många vill sluta. Men fortsätter det här och medarbetarna märker att organisationen inte hörsammar situationen kan det bli så.

Tillväxtverkets HR-chef Per Cederblad konstaterar att det har varit nödvändigt att hitta snabba lösningar eftersom organisationen har vuxit kraftigt på kort tid.

”Det finns alltid en risk för att stora förändringar på en arbetsplats leder till att en del anställda väljer att gå vidare till nya arbeten. Vi har lagt stor vikt och energi vid att säkerställa en god arbetsmiljö och att alla ska trivas på jobbet så att vi som myndighet ska kunna utföra våra uppdrag på ett så bra sätt som möjligt”, skriver han i ett mejl till Publikt.

Riksdagsledamoten Sultan Kayhan ifrågasätter också hur Tillväxtverket och andra myndigheter ska kunna sköta sina uppdrag på ett rättssäkert sätt med rimliga handläggningstider, med tanke på övertiden. Hon anser att det kan behöva ses över om det finns ”behov av mer resurser eller personal”.

STs avdelningsordförande Sara Jonasson kan i nuläget inte bedöma om myndigheten behöver mer resurser.

– Men rekryteringsbehov föreligger absolut och de signalerna har arbetsgivaren också gett. Vi måste fortsätta gasa för att driva det här uppdraget framåt, säger hon.

Per Cederblad framhåller att Tillväxtverket både har lånat in personal från andra myndigheter och rekryterat över 500 medarbetare det senaste året, vilket ungefär motsvarar en fördubbling av personalen.

”Det har i perioder ändå krävts att vissa medarbetargrupper arbetat övertid och vi har jobbat mycket med att denna övertid ska förläggas på ett sätt så att återhämtning är möjlig och att arbetstidslagens regler om dygns och veckovila uppfylls”, skriver han i mejlet till Publikt.

Det är inte nödvändigtvis så att extra medel är lösningen på Tillväxtverkets situation, anser han.

”Att tillföra mer resurser i form av utökning av antal anställda och antal chefer har varit det främsta verktyget för att minska behovet av övertidsarbete och skapa en hanterbar arbetsbörda”, skriver han.

I sitt svar till Sultan Kayhan skriver civilminister Lena Micko att hon håller med om att arbetsmiljön på myndigheterna måste värnas, men hänvisar till att den arbetsgivarpolitiska delegeringen gäller.

”Det är myndigheten som ytterst har arbetsmiljöansvaret och ansvaret att samverka med arbetstagarorganisationer och skyddsombud för en god arbetsmiljö”, skriver hon.

När det gäller förutsättningarna för myndigheterna att kunna utföra sitt uppdrag under pandemin, hänvisar hon till att regeringen redan har föreslagit extra budgetanslag för de myndigheter som har haft ökade kostnader på grund av pandemin.

”Därutöver har regeringen vidtagit åtgärder för vissa myndigheter såsom att flytta fram redovisningsdatum och tydliggöra prioriteringar så att vissa delar av verksamheten tillfälligt har fått stå tillbaka”, skriver Lena Micko.

Det ligger just nu ett fall hos Högsta förvaltningsdomstolen där ett företag som nekats ersättning för korttidsarbete har överklagat. Om domstolen skulle gå på företagets linje kan det innebära att Tillväxtverket får göra om ett stort antal handläggningsärenden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Per (ej verifierad) sön, 06/06/2021 - 21:12
Notera även här att särskilt specialister inom statlig tjänst i de flesta fall arbetar med "förtroendearbetstid", vilket innebär i praktiken att man inte får ersättning för någon övertid, resor etc, avtalad arbetstidsförkortning gäller inte, och den övertid som ändå sker, p.g.a. den pliktkänsla som denna grupp har, registreras inte, och därmed övervakas inte av någon instans alls. På papperet kan bemanningen stärkas med tillförande av yngre förmågor eller konsulter, men i realiteten gör kompetensbristen att den reella arbetsbördan för denna grupp inte ändras alls, eller ökar p.g.a. att nya förmågor ska läras upp vid sidan om den ordinarie arbetsbördan, utan extra ersättning.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.