Statens webbplatser dåliga

RRV-KRITIK2003-06-26

Stora grupper medborgare utestängs från statlig information. Orsaken är att de är dåligt utformade för bland annat funktionshindrade. Det anser Riksrevisionsverket som granskat 92 statliga myndigheters webbplatser.

Riksrevisionsverkets (RRV) granskning visar att 60 procent av de statliga myndigheterna har tjänster som man bara kan ta del av elektroniskt. Bara det försämrar servicen för alla dem som saknar Internet.

Dessutom har alla användare problem med de statliga webbplatserna därför att det generellt är svårt att hitta på dem. Orsaken är den stora mängden information som läggs ut, dålig struktur och bristande navigeringsmöjligheter.

Av 92 undersökta webbplatser uppfyller ingen den internationella tillgänglighetsstandarden för funktionshindrade.

Enligt regeringen ska inga grupper medborgare stängas ute från myndigheternas elektroniska tjänster, men det målet uppnås alltså inte, enligt RRV. Länknamn, bilder och grafik är till exempel inte anpassade efter synskadades hjälpmedel. Både äldre och synsvaga behöver kunna justera textstorlek på sina egna webbläsare men den möjligheten saknas på nästan alla granskade webbplatser.

Språket är begripligt för dem som har goda kunskaper i svenska, vilket alla invandrare inte har. De vill enligt RRV ha aktuell basinformation på enkel svenska med begreppsförklaringar.

Som slutkläm säger RRV att användarperspektivet måste genomsyra hela den elektroniska förvaltningen. En sammanhållen strategi behövs där tydliga krav ställs på hur statliga webbplatser ska utformas så att de blir tillgängliga för samtliga medborgare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA