Statskontoret ska granska Brå

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET2019-09-16
Statskontoret ska göra en djupgående granskning av verksamheten vid Brottsförebyggande rådet, Brå, för att analysera hur Brå har använt sina resurstillskott och hanterat förtydligandena av sina uppgifter.

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att bedöma om syftet att stärka Brås roll som rättsväsendets kunskapscentrum har uppnåtts, och i så fall på vilka sätt. Statskontoret ska också bedöma hur Brås stöd och samordning av det brottsförebyggande arbetet har utvecklats.

”Brå har genom regeringens satsningar förutsättning att i större utsträckning än tidigare tillgodose regeringens, rättsväsendets och brottsförebyggande aktörers behov av stöd och underlag för åtgärder inom hela rättskedjan samt det brottsförebyggande arbetet. Syftet med utvärderingen är att få ett fördjupat underlag om hur satsningarna har fallit ut”, skriver regeringen i uppdraget.

Om Statskontoret finner att syftet med satsningarna inte har uppnåtts eller verksamheten inte har utvecklats på det sätt Brå har planerat för, ska Statskontoret beskriva vilka interna eller externa faktorer som kan förklara detta. I uppdraget ingår också att vid behov lämna konkreta förslag på hur Brås verksamhet skulle kunna vidareutvecklas, inom ramen för befintliga resurser. Eftersom verksamheten vid Center mot våldsbejakande extremism startades så sent som 2018 berörs den inte av granskningen.

Statskontoret ska i samband med uppdraget ta in information och kunskap från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Sveriges Kommuner och Landsting samt Justitiedepartementet. Uppdraget ska redovisas senast 1 juni nästa år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.