Bild: Marta Kaszuba Åkerblom, Mostphotos

Statskontoret vill ändra Läkemedelsverkets finansiering

LÄKEMEDELSVERKET2024-02-02

Statskontoret förespråkar efter en myndighetsanalys att avgiftsfinansieringen av Läkemedelsverket skrotas, så att verksamheten i stället finansieras samlat via ett förvaltningsanslag. Det skulle innebära att avgifterna till myndigheten går direkt till statskassan.

Enligt Statskontoret motiverar Läkemedelsverkets verksamhet inte något undantag från budgetlagens princip om att statlig verksamhet ska finansieras samlat i statsbudgeten. Det skulle enligt rapporten också ge regeringen bättre möjligheter att ställa krav på att Läkemedelsverkets verksamhet bedrivs effektivt om myndighetens budget bereds inom ramen för den statliga budgetprocessen.

Statskontoret konstaterar att Läkemedelsverket har en besvärlig ekonomisk situation, där närmare hälften av anslagsfinansieringen är tidsbegränsad och avsedd för utrednings- och utvecklingsinsatser på uppdrag av regeringen. Regeringens detaljerade ekonomiska styrning gör enligt rapporten att myndigheten får sämre förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.

Sammantaget bedömer Statskontoret att Läkemedelsverket fullgör sitt uppdrag. Verksamheten håller enligt rapporten hög kvalitet och myndigheten har ett högt förtroende både i Sverige och utomlands.

Enligt Statskontoret behöver dock ledningen tydligare styra och följa upp hur myndigheten ska arbeta för att utföra sitt uppdrag effektivt. Rapporten förordar att Läkemedelsverket breddar perspektivet för sin interna styrning och uppföljning, så att både kvalitet och verksamhetskostnader styrs och följs upp på ett bättre sätt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA