TCO ska motarbeta SD-värderingar

POLITIK2010-11-12

TCO och dess förbund ska aktivt arbeta mot de värderingar som Sverigedemokraterna står för, enligt riktlinjer som TCO-styrelsen antagit.

När TCO träffar företrädare för Sverigedemokraterna i debatter och möten ska de fackliga representanterna tydligt framföra TCOs värderingar om människors lika värde, sägs det i riktlinjerna. Enligt TCO skiljer SD ut sig från andra riksdagspartier genom att ständigt ha sin udd riktad mot invandring och invandrare, vilket speglar en människosyn som står i direkt motsats till TCOs grundläggande värderingar.

TCO ska också vara tydligt i andra frågor där SDs syn strider mot fackens uppfattningar, exempelvis i familjepolitiken. ”Det är en viktig del i det strategiska arbetet med att minska stödet för partiets värderingar.” TCO ska inte under några omständigheter samarbeta med SD och ska inte bidra till allianser där SD ingår, även om man skulle ha samma åsikter i en sakfråga.

Samtidigt ska valutslaget respekteras. När TCO och dess fackförbund träffar politiker på olika nivåer ska även SD bjudas in.

Riktlinjerna gäller alla förtroendevalda och anställda i TCO och medlemsförbunden. Men de enskilda förbunden bestämmer själva, utifrån sina stadgar, om medlemskap eller förtroendeuppdrag i SD ska få konsekvenser för det fackliga medlemskapet.

Ett av TCO-förbunden, Journalistförbundet, avstod från att delta i beslutet. Dess ordförande Agneta Lindblom Hulthén säger till ST Press att förbundet har som princip att inte ta ställning i politiska frågor.

– Vi är noga med att inte delta i beslut som knyter upp medlemmarna, och som gör att de inte kan sköta sitt journalistiska uppdrag så opartiskt som vi eftersträvar att göra.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Facket
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.