Bild: Getty Images

Varannan upplever att stress påverkar arbetsförmågan

ARBETSMILJÖ2024-05-22

Problemen med stress är omfattande i hela Norden, visar en undersökning från försäkringsbolaget If. Varannan svarande tycker att deras arbetsförmåga påverkas negativt av stress.

I december förra året var drygt 44 000 personer i Sverige sjukskrivna i minst två veckor på grund av stressrelaterade besvär, visar statistik från Försäkringskassan som If sammanställt. Det är den högsta siffran någonsin.

Försäkringsbolaget Ifs nya undersökning, med svar från 4 000 boende i Norden, visar att problemen är omfattande i alla nordiska länder. Nio av tio har upplevt negativ stress, och av dem hade drygt hälften varit stressade i mer än sex månader.

Vanliga konsekvenser av stressen är sömnproblem – som drabbar två av tre – samt ångest, irritation, minnesförlust och problem med koncentrationen.

Bara en av fem svarande som haft stressymptom tycker att de fått tillräcklig hjälp från arbetsgivaren.

En av fyra svarande i de nordiska länderna uppger att de kan arbeta åtminstone delvis på distans, och de flesta distansarbetande svarar i enkäten att det varit bra för hälsan. Paradoxalt nog är det ändå något fler distansarbetande som uppger att de upplever negativ stress jämfört med personer som alltid måste vara på arbetsplatsen. För Sveriges del är siffrorna 65 respektive 61 procent.

Hur orsakssambanden ser ut går inte att säga, menar rapportförfattarna, men resultatet kan ändå ses som en varningssignal. Ett möjligt samband skulle kunna vara att det är svårare för arbetsgivare och chefer att bedöma arbetsbördan för personer som de inte träffar dagligen. Det kan också vara svårare att följa upp hur anställda mår.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA