Sedan Statens veterinärmedicinska anstalt ställt om verksamheten under coronapandemin arbetar Anna-Karin Theelke med att analysera prover från människor.
Bild: Mikael Propst
Sedan Statens veterinärmedicinska anstalt ställt om verksamheten under coronapandemin arbetar Anna-Karin Theelke med att analysera prover från människor.

På jakt efter coronavirus

PÅ MITT JOBB2020-11-09

Hej Anna-Karin Theelke, biomedicinsk analytiker på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala.

Vad händer just nu på ditt jobb?

– Vi har ställt om en del av vår ordinarie verksamhet för att kunna stötta sjukvården och genomför nu stora mängder PCR-analyser för att hitta personer med pågående covid-19-infektion. Proverna är svabbar från luftvägar och salivprover. Vi extraherar virusets arvsmassa med en speciell robot och materialet analyseras sedan med hjälp av en PCR-maskin som visar resultatet som en kurva på en datorskärm. Just nu är vi omkring femton anställda på min sektion och vi genomför 1 500–1 600 coronatester om dagen. Hela vår ordinarie verksamhet är ju också kvar, så vi har fått tillskott på personal. Vi har klarat att göra denna stora omställning eftersom vi har en beredskap att snabbt ta hand om stora sjukdomsutbrott bland djur.

Vad gör du på jobbet till vardags?

– Även i vanliga fall analyserar jag PCR-prover, men då för att hitta sjukdomar hos djur – allt från zebrafiskar till elefanter, brukar jag säga. Vanligast är prover från lantbrukets djur och sällskapsdjur som häst, hund och katt. Metoden är densamma som vi använder för coronatesterna. Coronaviruset är en stor virusfamilj och vi har flera varianter av coronaanalyser för olika djurslag. Förutom arbetet på labbet är jag också samordnare för de biomedicinska analytiker-studenter som väljer att göra delar av sin verksamhetsförlagda utbildning eller skriva sitt examensarbete här.

Varför är du med i ST?

– Att vara med i facket fick jag med mig hemifrån, det skulle man bara vara. Och när jag kom till SVA 1994 var ST det största facket för oss biomedicinska analytiker. Facket behövs och är en trygghet med allt som händer på arbetsmarknaden.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA