I semesterlagen finns bestämmelser som reglerar din ledighet. I vissa lägen kan arbetsgivaren begära att du avbryter semestern för en akut uppgift, men då krävs starka skäl.
Bild: Lotta Sjöberg
I semesterlagen finns bestämmelser som reglerar din ledighet. I vissa lägen kan arbetsgivaren begära att du avbryter semestern för en akut uppgift, men då krävs starka skäl.

Gör klart vad som gäller inför ledigheten

RÅD OM JOBBET2023-06-22

Semestern är tänkt att vara en tid av vila och återhämtning. För en del kan det vara väldigt stressande att behöva ta hand om jobbärenden under ledigheten, medan andra tar det med ro. Det viktigaste är att prata om hur man vill ha det.

En sommarsemester brukar betyda att man går ned i varv. För somliga kan det ta tid, säger Kristina Palm, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet.

– Ju mer stressad man har varit, desto svårare är det att koppla av. Det är en paradox – den som behöver ledigheten mest har svårast att ta den till sig.

Det är också något som chefer och kollegor bör tänka på innan de kontaktar en semestrande medarbetare.

– De som känner sig utvilade kanske inte alls har något problem med att ta ett jobbsamtal. Men man ska vara extra försiktig med människor som har en stressproblematik. För dem blir det en påminnelse om jobbet som gör att det tar ännu längre tid att komma in i återhämtning, säger Kristina Palm.

En annan viktig aspekt är förväntningarna, förklarar Petra Lindfors, professor på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Den som förväntar sig att få vara helt ostörd reagerar starkare om jobbet gör sig påmint under ledigheter.

– Men om jag tänker att det kanske blir något jag måste ta hand om är det lättare att hantera, säger hon.

Därtill kommer att människor är olika lagda när det gäller att sätta gränser mellan arbetsliv och privatliv. Den som är angelägen om att hålla sfärerna åtskilda störs mer om gränserna rubbas. Den som fäster mindre vikt vid att upprätthålla gränser kan i vissa lägen till och med uppskatta att bli kontaktad under semestern.

– Det kan vara så att man har investerat mycket tid och engagemang i en viss fråga, och vill ha kontroll över vad som händer medan man är ledig, säger Kristina Palm.

Men alla har behov av rimlig återhämtning. Därför behöver arbetsplatsen organiseras för att arbetet ska rulla på trots att en person är frånvarande, framhåller hon.

– Arbetsgivaren ska se till att det finns tillgänglig kompetens utan att det hamnar på en viss individ. Man kan ha en funktionsbrevlåda, beredskap och jour.

Om du upplever att det inte fungerar på din arbetsplats kan du lyfta problemet med din fackliga företrädare. Semesterlagen är en skyddslagstiftning som ger anställda rätt till vila och rekreation, konstaterar STs förbundsjurist Märta Lindberg. I vissa lägen kan arbetsgivaren begära att du avbryter en ledighet för en akut uppgift, men då krävs starka skäl.

Även om en arbetsinsats under ledigheten är frivillig är det viktigt att det är tydligt mellan chef och medarbetare vad som gäller, understryker Märta Lindberg.

Du kan ha rätt till kompensation för eventuell ekonomisk skada, såsom kostnaden för biljetter till resor och evenemang som du blir tvungen att ställa in. Det finns dock inga regler i centrala kollektivavtal om annan kompensation, ”plåster på såret”, för att du hoppar in under semestern. Men om du exempelvis skulle gå in och göra ett arbetspass på några timmar kan du testa att kräva ersättning för en hel dag för besväret, råder Märta Lindberg.

– Om du å andra sidan går in och kollar mejlen utan att någon bett om det kanske du inte får någon ersättning alls, säger hon.

Forskarna Petra Lindfors och Kristina Palm tycker att det är viktigt att man på arbetsplatserna återkommande pratar ”preventivt” om eventuella jobbinhopp under semestern. Att även sätta någon form av riktlinjer på pränt kan vara en god idé, menar Petra Lindfors.

– Diskussioner om riktlinjer kan vara ett sätt att samla sig kring frågan, prata om vad som är rimligt utan att behöva hissa stridsflaggan, säger hon.

Chefen är en viktig förebild, precis som på andra områden, poängterar Petra Lindfors.

– Det är helt avgörande att chefen lever som hen lär. Även om chefen måste gå in och jobba går det att ställa in exempelvis tidpunkten för att leverera mejl, så att det inte syns att man arbetar under ledigheten. Då ser det åtminstone ut som att man föregår med gott exempel.

Det är också viktigt att chefen inte enbart lyfter fram och premierar den som alltid ställer upp, understryker hon.

Bild: Lotta Sjöberg

Det finns arbetsplatskulturer där prestationsinriktningen är så stark att det kan vara svårt för den som upplever problem med krav på tillgänglighet att ta upp frågan.

I sådana lägen kan man prova att prata med ett skyddsombud eller en överordnad chef, föreslår Kristina Palm.

– Och man kan se om det finns någon kollega som man kan liera sig med, som också tycker att det är problematiskt, säger hon.

Uttalade eller Outtalade krav på tillgänglighet handlar inte bara om chefens förväntningar. I det moderna arbetslivet, med arbetsgrupper som styr sig själva i större utsträckning än tidigare, kan förväntningarna även komma från kollegor. Man kan också känna inre krav, konstaterar Petra Lindfors.

– Den som helt kopplar bort jobbet under ledigheten kan känna en rädsla för att missa något och att bli betraktad som oförmögen, säger hon.

Jobbet kan också göra sig påmint mer indirekt, i form av kontakter med kollegor i sociala medier. För den som känner hur stressen fladdrar till av det finns tekniska lösningar för att stänga av sådana stressmoment, påminner Petra Lindfors.

– Men en del tycker att det är extremt skönt att vara ledig och se inlägg från kollegor som jobbar. ”Och här sitter jag i hammocken.”

Viktigt med tydlighet om tillgänglighet

  • Det krävs starka skäl för att arbetsgivaren ska kunna begära att du avbryter din semester. Prata med din fackliga företrädare om du känner dig tveksam.
  • Om inhoppet under ledigheten är frivilligt, se till att villkoren har klargjorts i förväg. Du kan prova att begära extra kompensation i tid.
  • Diskutera frågan på arbetsplatsen. Människor har olika behov av en ostörd ledighet, och både chef och kollegor behöver känna till dina förutsättningar.
  • Att ha skriftliga riktlinjer för hur ni ska agera under den egna och kollegornas semestrar kan underlätta.
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA