Bild: Lotta Sjöberg

Reflektion gör dig stoltare

RÅD OM JOBBET2020-02-06

Om du är stolt över ditt och dina kollegers arbete blir du mer motiverad och trivs bättre på jobbet. Genom att träna på att visa uppskattning, både individuellt och i grupp, kan ni få stoltheten att växa.

Av:  Ingegerd Rönnberg

Stolthet är en outnyttjad resurs inom arbetslivet, säger Caroline Stenbacka Nordström, ekonomie doktor och gestaltterapeut med inriktning mot organisationsutveckling.

Forskning visar att anställdas stolthet över sitt arbete spelar roll för hur de uppfattas, deras arbetsinsats och hur de trivs på arbetsplatsen.

– Känner du dig inte stolt över dig själv och det du gör försvinner motivationen, och det kan även påverka din hälsa, säger Elin Alsiok, vd på Stolthetsbyrån, som skrivit boken Stolthet som strategi tillsammans med Caroline Stenbacka Nordström.

När de utbildar i sin metod ”stolt bemötande” handlar det om att få medarbetare att bli medvetna om sitt eget värde och sitt kunnande och att bekräfta sina kollegers värde och kunnande.

– Stolta medarbetare utstrålar trovärdighet och ärlighet. De är mer inspirerade och kreativa på jobbet och har ett tydligt kundfokus. På det viset kommer stolthet också till nytta för organisationen, säger Elin Alsiok.

Det är genom att förmå alla på en arbetsplats att vilja och våga uttrycka stolthet över de värden de skapar för sig själva och andra som organisatorisk stolthet möjliggörs, förklarar Caroline Stenbacka Nordström.

Ett sätt att ”hitta” sin stolthet är att reflektera över sitt eget arbete och vad man är nöjd med. Caroline Stenbacka Nordström tipsar om att då och då avsätta tid för individuell stolthetsreflektion.

– Skriv ned vad stolthet är för dig och när du känner dig stolt på jobbet. Har du bidragit med något särskilt? Ett tips är att fundera över vad ditt arbete betyder för helheten. Du är värd att vara stolt och sträcka på dig när du gör din del, säger hon.

Det är viktigt att fokusera på det som är bra och bygga vidare på det, i stället för att fokusera på hur det borde vara, menar Caroline Stenbacka Nordström.

Ibland är det lättare att uttrycka sin uppskattning över andra än över sig själv. Genom att öva tillsammans med en kollega som man har förtroende för kan man bygga upp varandras stolthet.

– Berätta för kollegan vilka förmågor du är stolt över hos henne eller honom och be sedan kollegan göra detsamma om dig. Sedan återberättar ni dessa omdömen för varandra och lyssnar aktivt.

Återkoppling är viktigt för att kunna känna stolthet. Caroline Stenbacka Nordström tycker att man i en arbetsgrupp tillsammans ska fundera över hur man ser och bekräftar varandra i vardagen och vilka olika sätt man kan använda för att ge återkoppling och visa uppskattning.

– Ett sådant förhållningssätt stärker sammanhållningen i arbetsgruppen, säger hon.

Hon och Elin Alsiok tipsar om en rutin som arbetsgrupper kan använda – att ”stänga i stolthet”. Det kan vara att inte avsluta ett möte eller ett uppdrag förrän gruppen tillsammans känner att den har gjort det som är målet, eller har utlovats.

– Att stänga i stolthet gör det möjligt att kunna öppna i stolthet nästa gång, säger Elin Alsiok.

Caroline Stenbacka Nordström menar att det också förbättrar relationen till chefen om man ser chefen som en människa med eget värde och kunnande. På samma vis bör chefen se verksamheten genom de värden som varje medarbetare skapar.

Ibland kan medarbetares stolthet över sin arbetsplats bli naggad i kanten av saker som de personligen inte har något ansvar för. Det kan handla om att organisationen har utsatts för hård kritik eller att det är stressigt och att alla ”går på knäna”.

– I sådana lägen är det lätt att känna sig hjälplös som medarbetare, säger Caroline Stenbacka Nordström. Men det gäller att skapa en egen bubbla och kunna tänka ”jag är stolt över mitt jobb och det vi gör i min arbetsgrupp. Jag är inte min organisation.”

Kanske instämmer man i den kritik som framförs och börjar fundera på att söka nytt jobb. Om man ändå vill vara kvar kan ett sätt att hantera situationen vara att göra individuella stolthetsreflektioner som stärker en själv i yrkesrollen.

Att gruppens stolthet har betydelse får stöd av en studie av yrkesstolthet och organisationsidentitet från Mälardalens högskola. Den visar att känslan av yrkesstolthet i första hand tycks gälla det värdefulla jobb som arbetsgruppen gör och det stöd som kollegerna innebär, och mindre om den individuella prestationen. En känsla av att ”tillsammans är vi starka och vi åstadkommer något väldigt bra”, som Jonas Welander, som är en av arbetslivsforskarna bakom studien, formulerar det.

– Den visar också att stolthet över det jobb man utför inte behöver hänga samman med att man känner stolthet över organisationen, säger han.

Brist på stöd uppifrån, en frånvarande chef eller en chef som inte visar stolthet över medarbetarnas insatser är ett hot

mot medarbetares yrkesstolthet, menar Jonas Welander.

– Yrkesstolthet tycks vara tätt förknippad med organisationens ansvar för medarbetarna. Som att ledningen säkerställer att det finns en balans mellan krav och resurser, så att medarbetarna har möjlighet att göra ett arbete med kvalitet, säger han.

Vägen till yrkesstolthet

  • Uppvärdera det arbete ni gör och er betydelse. Känn, uttala, dela och utveckla stolthet – både som individer och som grupp.
  • Uppskatta allt som görs. Bygg vidare på medvetenheten om allas betydelse och träna er på att visa självuppskattning och gemensam uppskattning. Fira era framsteg.
  • Uttryck hur ni bidrar och skapar värde. Träna på att uttrycka stolthet när ni möter andra, internt och externt.
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA