Har man begått ett misstag som påverkar andra kan det vara läge att ”pudla”, alltså mycket ödmjukt be om ursäkt. Att du står för det du gjort visar att du är en mogen och omsorgsfull person.
Bild: Lotta Sjöberg
Har man begått ett misstag som påverkar andra kan det vara läge att ”pudla”, alltså mycket ödmjukt be om ursäkt. Att du står för det du gjort visar att du är en mogen och omsorgsfull person.

Svårt men viktigt att ta ansvar för misstag

RÅD OM JOBBET: MISSTAG2021-05-04

Alla begår misstag på jobbet. Småsaker kan skämtas bort, men större fel måste du ta ansvar för och hantera. Skyll inte på andra – och glöm inte att be om ursäkt.

Av:  Ingegerd Rönnberg

Det kan kännas svårt att ta ansvar för sina fel. Men det är en viktig regel för mellan­mänskliga relationer, menar Cathrine Felix, som är lektor vid filosofiska institutionen på Lunds universitet och har forskat om misstag.

– Att erkänna ett misstag kan dock upplevas som riktigt obehagligt. Lite av känslan att ställa sig i skamvrån, säger hon.

Arbetslivspsykologen Lena Hammarbäck instämmer.

– Det kan vara väldigt lockande att slingra sig undan och lägga skulden på annat. Hela vårt samhällsklimat präglas av oviljan att erkänna misstag. Politiker och höga chefer duckar för kritik och hävdar att det inte är de som bär ansvaret då fel har begåtts, säger hon.

Lena Hammarbäck tillägger att en del kan tycka att de förlorar i respekt om de medger att de gjort fel. Men att du står för det du gjort visar att du är en mogen och omsorgsfull person. Det handlar om ditt förtroendekapital som medarbetare.

Även Cathrine Felix betonar vikten av förtroende.

– Tänk på att tillit är själva kittet i arbetslivet och ha i bakhuvudet att även de mest intelligenta begår misstag, säger hon.

Om situationen inte är akut kan det dock vara bra att ägna lite tid åt att tänka efter hur du ska berätta om vad som hänt och hur du ska lägga fram din ursäkt, säger Cathrine Felix.

– Har du begått ett misstag på arbetsplatsen bör du sätta dig en liten stund och fundera på situationen som uppstått innan du agerar.

Cathrine Felix ger rådet att ställa sig frågor som ”hur stora problem har mitt misstag skapat?” och ”hur ska jag på klokast vis åtgärda dem?”.

– Handlar du oövertänkt och fastnar i klumpiga bortförklaringar kan det förvärra saken. Var ödmjuk, rak och tydlig när du berättar för chefen – och be givetvis om ursäkt.

Små missar –som ett felsänt mejl eller att du använt en permanent penna på en whiteboard – behöver du inte bekymra dig särskilt mycket över, menar Cathrine Felix. Sådana fel kan du skoja om. Säkert har andra i arbetsgruppen gjort liknande banala tabbar. Men ett oaktsamt beteende som drabbar någon annan, som att välta en kopp kaffe över tangentbordet på en kollegas dator, måste du be om ursäkt för.

Om någon annan tar illa vid sig av det du gjort är det särskilt viktigt att vara ödmjuk, framhåller Lena Hammarbäck.

– Har du i ilska slängt ur dig en dum eller nedlåtande kommentar som sårar en kollega måste du ta ansvar för det och säga förlåt även om du tycker att personen är ”superkänslig”. Backa så fort du kan och ta inte till bortförklaringar, säger hon.

Du bör vara extra artig och omtänksam mot dina kolleger, menar Cathrine Felix. Du möter ju dem varje arbetsdag och är beroende av att ert samarbete fungerar smidigt.

– Därför ska du säga att du är tacksam om en kollega berättar att du begått ett misstag. Gör sedan en egen bedömning – stämmer det du fått höra?

Misstag som handlar om att du inte kan hålla vad du lovat, som en missad deadline, är egentligen onödiga, menar Lena Hammarbäck.

– Kanske gick du med på en orealistisk tidsplan för att du så gärna ville hålla i ett projekt. Eller så är du en tidsoptimist som skjuter på saker.

Bild: Lotta Sjöberg

Men även om det kan vara nyttigt för dig själv att förstå vad som ligger bakom att det blev fel, för att kunna undvika att göra om det, är det inte tillräckligt. Märker du att du inte kan hålla det du lovat måste du flagga för det, och göra vad du kan för att hantera situationen, understryker Lena Hammarbäck.

– Försök att ha en lösning på problemet som du kan diskutera med chefen.

Om du gjort en rejäl blunder, som ett fel i en kostnadsberäkning, är det antagligen högst olikt dig om du fått förtroendet att ha sådana arbetsuppgifter.

– Det kan bero på att du är förbi av trötthet eftersom du har sömnbesvär, eller disträ på grund av jätteproblem på hemma­plan. Men det kan också handla om att du börjat slarva för att du är less på arbetet. Då måste du skärpa till dig och fundera på om du är på rätt plats, säger Cathrine Felix.

Har ditt misstag drabbat någon som varit i kontakt med din myndighet eller ditt företag som medborgare eller kund måste du självfallet rätta till det och be om ursäkt.

– Reflektera ihop med chefen kring vad som behöver göras. Var även beredd på att personen kan skicka in ett formellt klagomål om din felaktiga information, säger Lena Hammarbäck.

Riktigt allvarliga misstag, som påverkar hela verksamheten eller medför stora kostnader, kan göra att chefens förtroende för dig minskar. Det är viktigt att visa att du förstår allvaret och agerar utifrån det, poängterar Cathrine Felix.

– Du måste skaffa rutiner så du inte begår ett liknande fel igen. Annars kan det ses som att du har bristande omdöme.

Du kan också behöva hjälp att hantera den skuld och ångest det väcker att orsaka ekonomisk skada eller omfattande merarbete för andra, framhåller Lena Hammarbäck.

– Kanske kan du rådgöra med en kollega du har förtroende för eller en nära vän, eller reflektera över frågan ”Hur ska jag återfå mitt självförtroende och få folk att våga lita på mig igen?”.

Om du begått ett mycket allvarligt fel, som kan leda till att du förlorar jobbet eller åtalas, kan du få arbetsrättslig hjälp från ditt fackförbund.

Lena Hammarbäck och Cathrine Felix är eniga om att det ofta är lika viktigt hur du hanterar ett felsteg som vad det var som inträffade.

– Agerar du moget och ansvarsfullt behöver ett större misstag inte hämma dig i karriären. Men gör du många misstag måste du trycka på pausknappen och fråga dig vad som händer, säger Cathrine Felix.

De betonar också båda att det är mycket viktigt att be berörda parter om ursäkt för fel som du orsakat.

– Tyvärr glöms det ofta bort, eller känns kanske för besvärligt. Ibland är nog också medarbetare rädda för att ses som svaga om de gör det, säger Lena Hammarbäck.

Även om du får chefens och kollegernas förlåtelse räcker det dock inte. Om du begått ett allvarligt misstag måste du också kunna förlåta dig själv, menar Lena Hammarbäck.

– Även om du djupt ångrar felet och det kanske inte går att reparera måste du se till att släppa det. Du får inte fastna i ändlösa grubblerier om hur du kunde vara så slarvig och obetänksam. Jag har sett hur det får allt att rasa för medarbetare.

Så minskar du skadan av ditt misstag

  • Berätta om ditt misstag. Svälj din stolthet, fokusera på det som är ­viktigast i situationen och undvik bortförklaringar.

  • Fundera på hur den skada som uppstått kan minimeras. Gör vad du kan för att rätta till felet.

  • Ta ansvar och be om ursäkt.

  • Försök att lära av ditt misstag och vidta de åtgärder du kan för att det inte ska inträffa igen.

  • Ha medkänsla med dig själv och älta inte det som hänt.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA