Bild: Caroline Linhult

Så fattar du beslut utan att våndas

PÅ JOBBET: BESLUTSFATTANDE2012-05-29

Yrkeslivet är fullt av val. Många drar sig för att ta viktiga beslut av rädsla för att det ska bli fel. Men att inte göra ett val är också ett beslut.

Av:  Ingegerd Rönnberg

– Både i högsta ledningenför organisationer och företag och hos enskilda individer råder det en beslutsvånda. Det påverkar givetvis arbetsresultatet, säger Ari Riabacke, som är beslutsanalytiker, forskare och konsult.

Han menar att beslutsångesten i mycket handlar om att vi vill undvika risker. En annan orsak är att sökandet efter konsensus dras till sin spets.

– Vi vill att ett beslut ska bli bra och vi är konflikträdda. Ingen ska vara ledsen och alla ska vara med. Men det är ingen mening att jaga det optimala valet. För det finns inget sådant.

Målet kan heller inte vara att alla ska bli nöjda. Ibland måste du sätta dig själv i främsta rummet när ett beslut ska fattas – och känna efter vad du innerst inne vill.

– Vi borde oftare reflektera över vårt arbete och våra liv. Det är så lätt att fortsätta i gamla spår och inte pröva något nytt.

Ari Riabackes råd är att försöka se beslutsfattandet som en möjlighet och inte som ett problem. Rör beslutet dig personligen, ställ frågan vad du kan vinna på en förändring. Även om ett beslut leder till ett tråkigt besked kan det vara av godo. Du kanske behöver lägga om din livsstil.

Det har blivit svårareoch mer komplext att fatta beslut, säger Pelle Tornell, som är föreläsare och författare till en handbok om beslutsfattande.

– Över lag är det mer information att ta in, fler alternativ att utvärdera och mindre tid. Det skapar en frustration hos människor och beslut tas antingen för snabbt eller dras i långbänk.

Att människor efterlyser ännu mer information inför ett beslut är väldigt vanligt. Men det är inte säkert att det gör någon nytta.

– Vi känner oss tryggare på det viset och tror att vi har ryggen fri, säger Ari Riabacke. Att söka mer information är ofta ett sätt att stärka upp det man redan tror. Men en A4-sida med relevanta fakta räcker vanligen för att fatta ett klokt beslut. Inse också att du alltid kommer att ha tidsbrist.

För mycket information kan tvärtom göra dig mer tveksam, konstaterar Pelle Tornell.

– Att grubbla och älta olika alternativ för dig oftast inte framåt och det kan skapa oro och mer tvivel. Gör du ett val, vare sig det blir rätt eller fel, kommer du vidare och kan lära dig av det.

Något Pelle Tornell lärde sig under sin tid som assistent till Jan Stenbeck inom Kinnevikkoncernen är att se till att ta beslut och ha beredskap för att korrigera dem. Denne starke beslutsfattare försökte alltid hitta en ståndpunkt som gick emot vad de andra i konferensrummet tyckte för att inte hamna i konsensus.

Ari Riabacke tycker att det är »ett stort feltänkande« att, som många chefer, helst omge sig med folk som tycker likadant.

– I alla sammanhang bör det ges plats för kritiska röster och nytänkande måste uppmuntras.

Han betonar också att vi måste inse att det inte är farligt att misslyckas. Det är i själva verket av misslyckandena man lär sig. Tänk efter vad som är det värsta som kan hända – och du kommer att inse att det inte är så farligt.

Väldigt få har utbildning i beslutsfattande och det ses ofta som svårt, besvärligt eller till och med obehagligt.

– Det är sällan någon beskriver beslutsfattandet som lustfyllt eller roligt. Antagligen beror det på att de oroar sig för att det ska bli fel och inte sällan även för vad andra ska tycka, säger Ari Riabacke.

När beslutet ska fattas gäller det att inte resignera inför ett svårt val, säger Pelle Tornell.

– Formulera problemet tydligt och vad syftet med beslutet är. Vad vill du uppnå? Fråga dig sedan om beslutet tar dig närmare syftet och stämmer överens med dina värderingar.

Pelle Tornell exemplifierar med ett svårt val han själv stod inför, när han väldigt tydligt kände att han inte trivdes med ett prestigefyllt chefsjobb och ville byta inriktning på sin karriär.

– Det var en magkänsla som växte fram och alls inget flummigt. Man behöver mogna i sitt beslut och även se till de ekonomiska realiteterna. Kan jag klara det? Svaret var i mitt fall ja. Nu ser jag det som min mission att sprida budskapet om hur förmågan att fatta beslut avgör vår framgång eller vårt misslyckande.

Pelle Tornell vill inte bara tala om innehållet i besluten utan även tydliggöra psykologin bakom dem.

– Det handlar om att få människor att nå en självinsikt och förstå vad som avgör vilka beslut de tar. Hjärnan tenderar att ta genvägar och vi förenklar information. Personer i omgivningen, siffror du råkar ha i huvudet eller braskande löpsedlar kan bli referenspunkter som omedvetet styr dina beslut.

Rationella beslut hålls ofta högre än emotionella, menar han.

– Men den erfarenhetsbaserade magkänslan är väldigt tillförlitlig. De bästa besluten baseras på både förnuft och känsla, säger Pelle Tornell.

7 råd när något ska bestämmas

  • Undvik inte att fatta ett beslut.
  • Se på beslutsfattandet som en möjlighet.
  • Samla inte på dig för mycket information.
  • Gå inte runt och grubbla och älta ett beslut.
  • Målet kan inte vara att alla ska bli nöjda.
  • Tänk på att det inte finns något absolut rätt beslut.
  • Ha beredskap att korrigera beslutet.
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA