”Det har varit jättelärorikt och utvecklande”, säger Emy Mansfeld, som går Svenska kraftnäts aspirantprogram, som ger nyanställda möjlighet att pröva att arbeta på flera olika enheter.
Bild: Margareta Bloom Sandebäck
”Det har varit jättelärorikt och utvecklande”, säger Emy Mansfeld, som går Svenska kraftnäts aspirantprogram, som ger nyanställda möjlighet att pröva att arbeta på flera olika enheter.

Aspirantår lockar unga i bristyrken

SÅ GJORDE VI: SVENSKA KRAFTNÄT2024-03-27

För att locka unga, nyutexaminerade medarbetare har Svenska kraftnät startat ett aspirantprogram. En av årets deltagare, ST-medlemmen Emy Mansfeld, uppskattar chansen att få prova olika jobb inom affärsverket. ”Vi får en gedigen och bred erfarenhet”, säger hon.

Sveriges elnät står inför en enorm utbyggnad och inom energibranschen slåss arbets­givarna om kompetens i flera bristyrken. För att sticka ut i konkurrensen och stärka kompetensförsörjningen startade därför Svenska kraftnät hösten 2021 ett aspirant­program på prov. Då anställdes åtta nyutexaminerade ingenjörer som fick testa att arbeta i olika delar av verksamheten under ett års tid.

Pilotprogrammet föll väl ut och i höstas började 20 nya aspiranter med olika utbildningsbakgrund på affärsverket. Utöver ingenjörer deltar exempelvis nyblivna projektledare och samhällsplanerare, som Emy Mansfeld.

Hon avslutade sina universitetsstudier i juni och klev in på Svenska kraftnäts samhällsbyggnadsavdelning i september. Under året som aspirant får hon växla ­mellan jobb på fyra olika enheter, för att sedan lämna in önskemål om var hon helst vill fortsätta arbeta som tillsvidareanställd.

– Det här är en väldigt bra slussning in i arbetslivet. Vi tillåts vara nya och får se hur olika verksamheter fungerar. Att vi är flera aspiranter ger också en trygghet. Man inte är ensam som nyutexaminerad på första jobbet, säger Emy Mansfeld.

Utöver en gemensam introduktion ordnas även utbildningsdagar och studie­besök, både på Svenska kraftnäts anläggningar och hos externa leverantörer.

– Det har varit jättelärorikt och utvecklande. Vi får en bred bild av organisationen och det ser också bra ut på cv:t att få en så gedigen erfarenhet, säger Emy Mansfeld.

För Svenska kraftnät finns flera vinster med programmet, enligt Per Eckemark, chef på division nät. Förutom att arbetsgivaren lyckas attrahera eftertraktad kompetens så är den samlade ­rekryteringen och introduktionen också mycket effektiv, anser han.

– Vi ser att aspiranterna kommer in i jobbet väldigt snabbt. Våra befintliga medarbetare är imponerade över att de verkligen bidrar, både med kunskaper och positiv energi, säger Per Eckemark.

Att mer erfarna kollegor agerar hand­ledare och faddrar har också stärkt arbetsglädjen och skapat ett engagemang för de nyanställda, menar Per Eckemark.

Han får medhåll av STs avdelnings­ordförande Mikael Hedenheim, som anser att programmet är ett ”extremt framgångsrikt koncept”.

– Alla jag pratat med ser aspiranterna som en stor tillgång som förstärker verksamheten. Det blir en energiinjektion att få in de här unga medarbetarna, som ofta har fått sina första riktiga jobb hos oss och som får chansen att se om de trivs här, säger han.

Svenska kraftnät kommer att fortsätta ta emot aspiranter vartannat år, för att hinna säkerställa en god introduktion. Av de åtta ingenjörer som hittills avslutat programmet har sju valt att stanna på affärsverket, berättar Per Eckemark.

Emy Mansfeld räknar också med att arbeta kvar när aspirantåret är över.

– Jag har jättebra kollegor och spännande arbetsuppgifter. Det händer så mycket i elnätsbranschen och det här känns som rätt ställe att vara på just nu, säger hon.

Emy Mansfeld  med kollegan Annie Haraldsson.
Bild: Margareta Bloom Sandebäck
Emy Mansfeld med kollegan Annie Haraldsson.
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA