Gabriella Lobelius har haft nytta av kursen i juridik. “Konsumenträtten privat, och förvaltningsrätten på jobbet”, säger hon.
Bild: Karl Melander
Gabriella Lobelius har haft nytta av kursen i juridik. “Konsumenträtten privat, och förvaltningsrätten på jobbet”, säger hon.

Bidrag till kurslitteratur uppmuntrar till studier

SÅ GJORDE VI: TRANSPORTSTYRELSEN2019-11-15

På Transportstyrelsen kan anställda som studerar på fritiden ansöka om att få bidrag till kursavgift, resekostnader och kurslitteratur. Fordonsutredaren Gabriella Lobelius tycker att det är en trevlig gest från arbetsgivaren.

Två gånger har Gabriella Lobelius utnyttjat möjligheten att få bidrag från arbetsgivaren till kurslitteratur.

– Det är ett incitament även om det inte står och väger med det, säger hon.

Studieledighetslagen ger anställda rätt till tjänstledighet för studier. Vissa kollektivavtal, som villkorsavtalet för statligt anställda, ger också rätt till upp till fem dagars ledighet med lön för examen eller tentamen. Men på Transportstyrelsen har man gått ett steg längre – där kan anställda som vill studera på fritiden få bidrag till kurs- eller terminsavgiften, kostnaden för kurslitteratur och resor.

Bidraget till fritidsstudier är en del i att myndigheten vill vara attraktiv som arbetsgivare, säger Benny Berglind, ledningsstrateg på Transportstyrelsens personalavdelning.

– Med fritidsstudier menar vi studier som arbetstagaren tar initiativ till men som också kan anses värdefulla för arbetsgivaren, förklarar han.

Det handlar alltså inte om en ersättning för vanlig kompetensutveckling, betonar Benny Berglind.

– Är det en utbildning som är klockren för den anställda i tjänsten, så ska vi stå för den och den ska ske på arbetstid och betalas av arbetsgivaren.

Första gången Gabriella Lobelius fick bidrag till sin kurslitteratur, för flera år sedan, läste hon juridisk översiktskurs, även kallad ”jöken”. Andra gången studerade hon retorik. Båda gångerna på Campus Gotland under Uppsala universitets flagg.

I sitt dagliga arbete utreder hon främst ärenden som gäller infrastrukturavgifter, exempelvis där en fordonsägare har begärt omprövning, Hon skriver också yttranden till Kronofogden om infrastrukturavgifter och trängselskatt.

– Vi utreder vad som hänt i ärendet. I och med jöken har jag verkligen fått mer på fötterna i mitt arbete. Jag jobbar ju med förvaltningsrätt hela dagarna. Men jag fick också med mig konsumenträtt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt som jag har nytta av privat.

När hon i våras valde att läsa retorik gick hon ned i tid och jobbade 75 procent och pluggade 50 procent.

– Det var tufft, men det var bara två månader. Jag ser det både som en investering i mig själv, och att det kan vara till nytta för jobbet.

Gabriella Lobelius tycker att det finns en gråzon, där fritidsstudierna kan vara så pass nyttiga för arbetsgivaren att den anställda lika gärna skulle kunna få möjlighet att studera på arbetstid. Men hon är ändå nöjd med att ha fått möjligheten.

– Nu har jag fått en del sidouppgifter på jobbet som gör att jag kan utvecklas. Kanske handlar det om att jag visat att jag vill utvecklas mera.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA