Friskvårdspromenader är en del av arbets­miljöarbetet på kontoret i Halmstad. Att involvera medarbetarna har varit ett framgångsrecept, säger enhetschefen Patrik Rosén. ”Alla kan komma med förslag och synpunkter”, säger handläggaren Elin Sandén Fransson.
Bild: Anders Andersson
Friskvårdspromenader är en del av arbets­miljöarbetet på kontoret i Halmstad. Att involvera medarbetarna har varit ett framgångsrecept, säger enhetschefen Patrik Rosén. ”Alla kan komma med förslag och synpunkter”, säger handläggaren Elin Sandén Fransson.

Promenadseger för arbetsmiljö­arbetet

SÅ GJORDE VI: PENSIONSMYNDIGHETEN2020-03-19

På Pensionsmyndighetens kontor i Halmstad har medarbetarna fått stort inflytande över arbetsmiljöarbetet. Nu är de friskare än tidigare. ”Man känner att arbetsgivaren är mån om att vi ska må bra”, säger Elin Sandén Fransson.

Av:  Jenna Andersson

Arbetsmiljöarbetet på Pensions­myndighetens kontor i Halmstad innefattar allt från hälsofrukostar och föreläsningar till rörelse­pauser och friskvårdspromenader. Innehållet styr medarbetarna med stöd från sina chefer.

– Vi medarbetare är aktivt med och fixar aktiviteter som påverkar arbetsmiljön. Alla kan komma med förslag och synpunkter. Det blir en fin gemenskap på kontoret via de aktiviteter vi gör, och man känner att arbetsgivaren är mån om att vi ska må bra på arbetet, säger Elin Sandén Fransson som arbetar som handläggare på kontoret i Halmstad.

En arbetsmiljökonferens för alla chefer, fackombud och arbetsmiljöombud i januari 2019 blev en nystart på arbetsmiljöarbetet. När engagemanget kommer ifrån högsta ledningen blir det enklare att arbeta med frågorna på lokal nivå, menar Patrik Rosén, som är enhetschef på produktionsavdelningen på Pensionsmyndigheten i Halmstad och var med på konferensen.

– Det blir mycket lättare för oss ute i organisationen att få genomslag i de här frågorna. Vi har börjat jobba på ett helt annat sätt och mycket mer tillsammans med våra arbetsmiljöombud, våra fackliga ombud och våra medarbetare, säger han.

I Halmstad har man haft workshoppar och promenader där medarbetarna i tvärgrupper har diskuterat hur och med vad man vill arbeta.

– På vår workshop kunde alla anställda ösa fram förslag kring hur vi ville jobba med hälsa. Senare hade vi en hälsopromenad med olika stationer där vi fick rösta på de frågor som vi tyckte var viktigast, säger Elin Sandén Fransson.

Ivana Pettersson, arbetsplatsombud på kontoret, menar att delaktighet är viktigt för ett lyckat arbetsmiljöarbete.

– Syftet med arbetet är att vi ska må bra på och av jobbet och att våra frisktal ska höjas, och då behöver vi ta hjälp av medarbetarna och utgå ifrån vad de vill, säger hon.

Sedan ett drygt år tillbaka har frisktalet på Halmstadkontoret ökat från 46 procent till 62 procent. Målet är 65 procent.

– Delaktighet är jätteviktigt för oss och jag tror det är den största orsaken till ett ökat frisktal. Vi vill skapa en känsla av att man bidrar och blir sedd. Att man känner sig som en viktig bit i hela det här stora pusslet. Att involvera medarbetarna ger en större förståelse kring deras bidrag till verksamheten och hur vi kan nå våra mål, säger Patrik Rosén.

Elin Sandén Fransson delar den bilden.

– Konferensen gav mycket positiv energi uppifrån och det sprids utåt. Det är jätteviktigt att alla är medvetna om att man också kan påverka själv, säger hon.

Under 2020 kommer produktionsavdelningen på Pensionsmyndigheten att ha en ny arbetsmiljökonferens.

– Det blir nästa steg för att fortsätta utveckla det som vi har påbörjat, säger Patrik Rosén.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA