Jenny Eklöf, Faten Isik och Flora Westerberg tycker att teamutbildningen har bidragit till gruppens utveckling.
Bild: Susanne Lundbäck
Jenny Eklöf, Faten Isik och Flora Westerberg tycker att teamutbildningen har bidragit till gruppens utveckling.

Utbildning i teamarbete har gjort jobbet roligare

SÅ GJORDE VI2022-03-24

Transportstyrelsens teamutbildningar har väckt ny arbetsglädje, minskat konflikterna och ökat effektiviteten. På myndighetens registratur fick medarbetarna verktyg för att vända utvecklingen i arbetsgruppen.

Drygt ett år har gått sedan kollegorna på Transportstyrelsens registratur i Norrköping började jobba med Effektiva team, ett program för grupputveckling som myndigheten införde 2020. Då hade arbetsgruppen flera utmaningar, berättar sektionschefen Faten Isik.

– Vi gjorde olika prioriteringar av arbetet och behövde jobba på ett annat sätt i vardagen för att kunna hjälpas åt bättre. Vi behövde också stärka kommunikationen för att lyckas ännu bättre med våra uppdrag, säger hon.

Svårigheterna syntes tydligt i den enkät som medarbetarna gjorde inför sin första utbildningsdag, där workshoppar varvades med teori om grupputveckling.

Utbildningen bygger på den amerikanska psykologiprofessorn Susan Wheelans modell med fyra utvecklingssteg, där grupper i det fjärde stadiet anses vara mest välfungerande och produktiva. Enkätsvaren från registraturen visade att arbetsgruppen befann sig mellan den första och andra utvecklingsfasen – ett läge där konflikter är vanliga.

”Arbete som vi tidigare inte hann med och lade på hög klarar vi nu. Verksamhetens siffror har aldrig sett bättre ut.”

Faten Isik, sektionschef.

Vid utbildningsdagen formulerar gruppen vad som behöver förbättras och hur förändringen ska uppnås. Överenskommelsen följs upp med workshoppar och individuella samtal om hur medarbetarna upplever och själva bidrar till gruppens utveckling.

– I våra individuella dialoger har vi reflekterat kring frågorna ”vad har varit mest utmanade att leva upp till den senaste perioden” och ”vad är du mest stolt över att ha lyckats med”. Under den här tiden har alla insett att ingen bara kan vara en åskådare utan att alla måste vara delaktiga, säger Faten Isik.

Ett halvår efter den första utbildningsträffen gjorde medarbetarna en uppföljande enkät. Den visade att gruppen snabbt hade förändrats och redan nått den fjärde fasen. Därefter enades kollegorna om nya utvecklingsmål, som de fortsatt arbetar mot och regelbundet följer upp.

I dag vittnar flera av dem om att stämningen i gruppen har blivit mycket bättre, att de har lättare att prata med varandra och att de samarbetar mer. De berättar också att de känner en större arbetsglädje och en starkare gemenskap. Sektionschefen Faten Isik ser dessutom att effektiviteten har ökat.

– Arbete som vi tidigare inte hann med och lade på hög klarar vi nu. Verksamhetens siffror har aldrig sett bättre ut. Men det viktigaste för mig är att alla tycker att det är så mycket roligare att gå till jobbet, säger hon.

På Transportstyrelsens personalenhet ser man en liknande positiv utveckling för alla grupper som deltagit i arbetet med effektiva team. Målet är att programmet ska omfatta alla anställda på myndigheten, berättar personalhandläggaren Maja Dizdarevic.

– Det är väldigt tydligt att det här har goda effekter på arbetsmiljön. Tilliten och samhörigheten förbättras. Teamen vittnar om att de samarbetar och ger varandra feedback på ett bättre sätt. De har också utvecklat nya strategier, till exempel för att hantera konflikter, säger hon.

Även STs avdelningsordförande på Transportstyrelsen Anna Malmborg har sett stora vinster med teamarbetet. Det har både minskat konflikterna mellan medarbetarna och stärkt chefens mandat i grupperna, anser hon. När hon som fackligt förtroendevald får signaler om spänningar och kommunikationssvårigheter i en arbetsgrupp uppmanar hon dem numera alltid att anmäla sitt intresse för programmet.

– Ser vi den här typen av problem i ett team är vår inställning att den arbetsgruppen bör prioriteras, så att den får sätta i gång med utbildningen omgående. Det här är ett av de skarpaste verktyg som personalenheten har för att förändra en grupputveckling, säger Anna Malmborg.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA