Annons:

Avtalsrörelse

Ämne:Avtalsrörelse
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Avtalsrörelse. Du kan även följa vad Publikt skriver om Avtalsrörelse genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
AvtalsrörelsenNyhetSTs avtal med Almegas bransch kommu­nikation och ST har ett nytt centralt avtal. Det gäller i 38 månader och ger löne­ökningar på 7,2 procent.
AvtalsrörelsenNyhetParterna lyckades inte enas om ett nytt centralt avtal på det statliga myndighetsområdet. Måndagen var avtalets sista dag. Förhandlingarna fortsätter. Nuvarande avtal förlängs under tiden.
AvtalsrörelseNyhetFinansförbundet har sagt upp avtalet med bankarbetsgivarna, BAO. Anledningen är att hela medlemsgrupper till stora delar blivit utan lönehöjningar.
AvtalsrörelseNyhetDet centrala avtalet för de statliga myndigheterna löper ut på måndag. Förhandlingar har pågått hela veckan. Till helgen samlar sig STs ledning för att diskutera arbetsgivarsidans utspel.
AvtalsrörelseNyhetAlmegas bransch kommunikation och ST är eniga om ett nytt centralt avtal. Det gäller i 38 månader och ger löneökningar på 7,2 procent, vilket motsvarar industrins överenskommelse.
AvtalsrörelsenNyhetAlmega bryter mot god förhandlingssed, anser ST. I avtalsförhandlingarna inom bransch kommunikation har arbetsgivarorganisationen backat tillbaka till kravet på ett sifferlöst avtal.
AvtalsrörelsenNyhetTrygghetsavtalets framtid och arbetsgivarnas önskan att omförhandla tjänstepensionerna dominerade när ST samlades till avtalsråd på myndighetsområdet.
AvtalsrörelseNyhetST-medlemmarna på Infranord har ett nytt centralt avtal. Det är treårigt och ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.
AvtalsrörelseNyhetPostnord förbjuder Sekos förtroendevalda att använda anslagstavlor och e-post för information om det aktuella strejkvarslet. Vad som gäller rättsligt är oklart.
AvtalsrörelsenFördjupningSTs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar börjar sin arbetsdag i samma stund som porten hemma slår igen bakom henne. Publikt följde med under en dag mitt i avtalsrörelsen, där hon är spindeln i nätet mellan medlemmar, andra fackförbund och arbetsgivarsidan.
AvtalsrörelseNyhetEtt nytt avtal för Almegas bransch järnvägsinfrastruktur tar form. På fredagseftermiddagen fick ST ett nytt bud från Almega att ta ställning till.
AvtalsrörelseNyhetSeko varslar om strejk inom Almegas bransch kommunikation. Förhandlingarna har gått i stå kring frågan om löneökningar.
AvtalsrörelseNyhetAvtalsrörelsen inom bransch kommunikation har präglats av ett låst läge på grund av de lokala förhandlingarna på Postnord. Nu låter dock STs förhandlare förhoppningsfull.
AvtalsrörelseNyhetAvtalsförhandlingarna på myndighetsområdet fortsatte under tisdagen. Arbetsgivarverket vill omförhandla pensionsavtalet PA03, men facken tvekar.
AvtalNyhetSeko säger upp flera av sina centrala avtal med Arbetsgivarverket. Anledningen är att Arbetsgivarverket har sagt upp trygghetsavtalet, som garanterar statligt anställda skydd vid omställning eller arbetslöshet.
Prenumerera på