Annons:

Avtalsrörelse

Ämne:Avtalsrörelse
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Avtalsrörelse. Du kan även följa vad Publikt skriver om Avtalsrörelse genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
SpårtrafikNyhetI dag har ST lämnat över sina avtalskrav för medlemmar inom bransch spårtrafik till arbetsgivarorganisationen Almega. I löneyrkandet finns ingen procentsats angiven, utan förbundet kräver en löneutveckling ”i paritet med branschen och andra delar av arbetsmarknaden”.
MedlingsinstitutetNyhetÅr 2015 blev det fredligaste året på svensk arbetsmarknad sedan Medlingsinstitutet inrättades. Inte en enda arbetsdag gick förlorad på grund av strejk eller lockout i förbundsförhandlingar. Medling behövdes bara i två fall.
Avtal NyhetEn sprucken LO-samordning och allt fler sifferlösa avtal talar för en stökig avtalsrörelse. Om industriavtalets normerande märke urholkas hotas den stabilitet som uppnåtts med nuvarande modell, menar flera fackliga företrädare.
AvtalsrörelseNyhetEtt flerårsavtal med något högre löneökningar än normalt vore önskvärt i dagens konjunkturläge. Det skriver Arbetsmarknadsekonomiska rådet i en rapport inför avtalsrörelsen.
AVTALNyhet6 F - fackförbunden Byggnads, Fastighets, Seko, Målarna och Elektrikerna - kräver löneökningar på minst 3,2 procent. Därmed lägger de sig högre än facken inom industrin och det så kallade ”märket” på 2,8 procent.
AvtalNyhetOffentliganställdas förhandlingsråd, där ST ingår, begär i dag medling om det kommande tjänstepensionsavtalet PA 16 sedan Arbetsgivarverket i förra veckan avvisat samtliga yrkanden från OFR.
AvtalsrörelsenNyhetFacken inom industrin går ut med krav på 2,8 procent i löneökning i den kommande avtalsrörelsen. Bland avtalskraven finns också en modell för systematiskt jämställdhetsarbete.
LönerNyhetDet finns risker med både för låga och för höga löneökningar, anser Konjunkturinstitutet, KI, i sin senaste lönebildningsrapport. Mycket låga löneökningar kan enligt KI leda till högre arbetslöshet.
PensionerNyhetStaten riskerar att dräneras på kompetens när nu arbetsgivaren vill försämra pensionsvillkoren. Det skriver ordförandena för åtta fackförbund med medlemmar inom statlig sektor i en gemensam debattartikel.
LönerNyhetLönerna ska sättas nära verksamheten. Det skriver Arbetsgivarverkets chef Ulf Bengtsson och Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren i ett gemensamt utspel inför avtalsrörelsen.
KollektivavtalNyhetLO-förbunden har enats om ett långsiktigt program för hur de vill att löner och anställningsvillkor ska utvecklas fram till 2028, skriver Arbetet.
LönerNyhetI år kommer närmare var fjärde anställd att omfattas av ett sifferlöst avtal och för 60 procent finns det inga individgarantier, konstaterar Medlingsinstitutet i sin årliga rapport. Strejken inom spårtrafiken var den mest omfattande konflikten förra året, enligt rapporten.
AvtalsrörelsenNyhetDet finns inte utrymme för några löneökningar de närmaste åren. Det är Svenskt Näringslivs besked till löntagarna inför kommande löneförhandlingar.
ArbetsmarknadNyhetSvenskt Näringsliv riktar skarp kritik mot facket för att alltför ofta använda sig av varsel i samband med förhandlingar. Bilden av balans är en myt, skriver företrädare för sju arbetsgivarorganisationer.
FackligtNyhetSom en följd av de ekonomiska krisåren i Europa har modellerna för förhandlingarna på arbetsmarknaden förändrats, konstaterar forskningsinstitutet Etui i en ny rapport.
Prenumerera på