Parter överens om flexpension

TJÄNSTEPENSIONER2017-02-23

Efter segslitna förhandlingar och hot om strejk från de fackliga organisationerna har nu arbetsgivarorganisationen Almega gjort en överenskommelse om flexpensioner med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Uppgörelsen berör också turordningsreglerna vid uppsägning.

Överenskommelsen innebär att tjänsteföretagens arbetsgivare avsätter en premie till flexpension för sina anställda från och med årets avtalsförhandlingar. Premien ska successivt byggas ut tills den blir 2 procent per anställd, vilket motsvarar premien i industriavtalet.

De anställda ska få större möjlighet att gå ned i tid från 62 års ålder, under förutsättning att arbetsgivaren ger sitt tillstånd. Den intjänade pensionsavsättningen betalas dock ut till alla, oavsett pensionsålder.

I uppgörelsen ingår även delar som inte rör tjänstepensionerna. Exempelvis ska så kallad avtalad visstid i normalfallet vara i minst 7 dagar.

Parterna har också enats om en vägledning, ”guideline”, för tillvägagångssättet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Enligt Almegas pressmeddelande ska det underlätta för företagen att kunna behålla de medarbetare som de vill ha kvar. Vägledningen ska dock inte innebära några materiella förändringar i förhållande till nuvarande regler, framhåller Unionen, utan syftar till att vara ett stöd för de lokala parterna när de ska göra upp om en avtalsturlista.

Informationen är hämtad från Unionens och Almegas hemsidor.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.