Annons:

Hälsa

Ämne:Hälsa
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Hälsa. Du kan även följa vad Publikt skriver om Hälsa genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
HälsaNyhetHöga krav och låg kontroll i arbetet ökar risken för att kvinnor går upp i vikt, enligt en studie vid Sahlgrenska akademin.
HälsaNyhetVar fjärde kvinna med anställning uppger att hon har sömnbesvär ofta eller mycket ofta, jämfört med 16 procent av männen, visar en undersökning från Avonova. Minst sömnproblem har de som är under 30 år.
ArbetsmiljöNyhetNär företagshälsan Avonova frågat de anställda på sina anslutna arbetsplatser säger 19 av 20 att de trivs på jobbet. Siffrorna bygger på mer än 28 000 hälsoundersökningar.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetSju av tio chefer har svårt att koppla bort jobbet på fritiden. Det visar en ny rapport från Saco. Mer än sex av tio chefer har arbetat trots att de har varit sjuka – för att ingen annan kan göra jobbet.
SPÅRTRAFIKENNyhetFör att få fortsätta jobba har personalen på Öresundstågen behövt göra ett test kring sina alkoholvanor, uppger facket. Detta trots att det inte finns något sådant krav i regelverket. ”Vi menar att det är ett intrång i den personliga integriteten”, säger STs sektionsordförande Lars Nilsson.
JämställdhetNyhetMålsättningen om jämställd hälsa ska bli en tydligare del av myndigheters styrning. Därför vill regeringen stärka och systematisera styrningen av myndigheternas jämställdhetsarbete.
friskvårdNyhetMånga arbetsgivare ger de anställda ett skattefritt bidrag till friskvård. Men storleken på summan varierar kraftigt. En del anställda får även motionera på arbetstid – men långt ifrån alla.
HälsaNyhetSjukfrånvaron i staten ökar för femte året i rad, visar statistik från Statskontoret. Bland de större myndigheterna med hög sjukfrånvaro återfinns Statens institutionsstyrelse och Arbets­förmedlingen.
HÄLSANyhetMänniskor som är sjuka med psykiatriska diagnoser har längre sjukskrivningar än andra och får oftare återfall. Fler kvinnor än män drabbas, men en större andel av männen slås ut från arbetslivet. Det visar en rapport från Försäkringskassan.
HälsaNyhetMän som arbetar skift löper 60 procent högre risk att avlida efter en hjärtinfarkt jämfört med dem som arbetar dagtid. Det visar en ny avhandling vid Mittuniversitetet.
IVONyhetInspektionen för vård och omsorg får allvarlig kritik av Justitieombudsmannen, JO, för begripligheten i ett par beslut. Beslut i tillsynsärenden måste vara genomarbetade och sakliga, skriver JO som också anser att språket är på en oacceptabelt låg nivå.
SjukfrånvaroNyhetSjukfrånvaron i de statliga myndigheterna fortsätter att öka. Den totala sjukfrånvaron var 3,4 procent av arbetstiden 2014. Långtidssjukskrivningar står för hälften av frånvaron.
ForskningNyhetAfa Försäkring satsar sammanlagt 46,7 miljoner kronor på 17 nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, bland annat vid KI, Högskolan Dalarna, Umeå universitet och Stockholms universitet.
ArbetsmiljöNyhetYngre trivs sämre på jobbet än äldre, och sjukfrånvaron är lägre bland de äldre. Det visar Företagshälsornas jobbhälsobarometer för 2014.
Prenumerera på