Bild: Hans Alm

Färre arbetsolyckor under 2022  

ARBETSMILJÖ2023-06-14

Drygt 35 400 personer var vid något tillfälle under 2022 borta från jobbet på grund av en arbetsolycka, visar aktuell statistik från Arbetsmiljöverket. Det är en minskning med nio procent jämfört med föregående år. ”Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av jobbet”, framhåller myndighetens generaldirektör Erna Zelmin.

Antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro var cirka 35 400 under 2022. Totalt anmälde drygt 20 300 män och 15 100 kvinnor att de råkat ut för en arbetsolycka med sjukfrånvaro under förra året. Kvinnor anmälde dock fler arbetssjukdomar och arbetsolyckor utan sjukfrånvaro än män.

Antalet anmälda arbetssjukdomar var drygt 16 600, en minskning med 44 procent jämfört med 2021. Orsaken är enligt Arbetsmiljöverket en minskning av anmälningar av arbetssjukdomar relaterade till covid-19.

”Nu är statistiken inom flera områden nästan tillbaka på 2019 års nivå, även om vi fortfarande under 2022 ser många anmälda arbetssjukdomar på grund av covid-smitta”, konstaterar Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys vid Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Under året inträffade 40 arbetsolyckor med dödlig utgång. Av de drabbade var 31 män och 9 kvinnor.

Bland männen är den vanligaste orsaken till en olycka att man förlorat kontrollen över verktyg, maskiner eller transportfordon. För kvinnorna dominerar olyckor på grund av fall och tunga eller besvärliga lyft av till exempel patienter. Hot och våld orsakar också många av de arbetsolyckor som anmäls av kvinnor.

”Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. För att vi ska nå dit är det viktigt att lära av tidigare olyckor och incidenter, så att de inte sker igen. Det är arbetsgivarens ansvar att undersöka, bedöma och åtgärda de risker som finns på varje arbetsplats. Detta ska ske regelbundet, i dialog med de anställda”, understryker generaldirektör Erna Zelmin i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA