Psykiatriska diagnoser är sedan 2014 den vanligaste orsaken till sjukskrivning.
Bild: Getty Images
Psykiatriska diagnoser är sedan 2014 den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Lång väg tillbaka efter psykisk ohälsa

HÄLSA2017-04-24
Människor som är sjuka med psykiatriska diagnoser har längre sjukskrivningar än andra och får oftare återfall. Fler kvinnor än män drabbas, men en större andel av männen slås ut från arbetslivet. Det visar en rapport från Försäkringskassan.

Psykiatriska diagnoser är sedan 2014 den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Nu har Försäkringskassan undersökt hur det går för dem som drabbats. Resultatet visar att psykiatriska diagnoser slår hårdare mot arbetsförmågan än andra orsaker till sjukskrivning.

Sjukskrivningstiden är i genomsnitt 75 dagar vid psykiatriska diagnoser mot 44 dagar för samtliga diagnoser. Återfall är vanligare och sju procent kommer aldrig tillbaka i jobb.

Men det är stora skillnader mellan de olika tillstånd som räknas in i gruppen psykiatriska diagnoser. Personer som har bipolär sjukdom, schizofreni eller hyperaktivitetsstörning ligger betydligt sämre till vad gäller återfallsrisk och risk för att inte komma tillbaka i arbete jämfört med dem som har ångestsymptom, ätstörningar eller enstaka depressiva perioder.

Den vanligaste psykiatriska diagnosen, och den som ökar mest, är den som kallas anpassningsstörningar/reaktion på svår stress. Även den rymmer stora variationer inom sig. Där finns de som fått diagnosen utmattningssyndrom och som kan vara sjukskrivna mycket långa perioder, men också de som ganska snabbt övervinner sina besvär. Det går – kanske överraskande – bra på sikt för denna grupp i genomsnitt. Få försvinner från arbetsmarknaden genom övergång till sjuk-eller aktivitetsersättning.

Det är en betydligt större andel män än kvinnor som slås ut från arbetslivet på grund av psykiatriska diagnoser. Enligt rapporten beror det delvis på att det är vanligare att män har allvarliga diagnoser som bipolär sjukdom, schizofreni och hyperaktivitetsstörning.

Försäkringskassan lyfter i analysen fram behovet av vetenskapligt grundad vård och behandling när det gäller psykiatriska diagnoser. Sådan saknas i dag för stressrelaterade sjukdomar och är svag överlag för psykisk ohälsa.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Hälsa Arbetsliv
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.