Annons:

Integritet

Ämne:Integritet
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
IntegritetNyhetRegeringen föreslår i en lagrådsremiss enklare regler för att sätta upp bevakningskameror på allmänna platser. Lagändringen skulle innebära att brottsbekämpande myndigheter slipper söka tillstånd av Datainspektionen, DI.
IntegritetNyhetKriminalvården, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska få göra utökade kontroller i belastningsregistret, föreslår en statlig utredning. Ett argument som framförs är möjligheten att förhindra infiltration från kriminella.
DOMSTOLARNyhetRegeringen föreslår flera lagändringar i syfte att förbättra säkerheten och integriteten i svenska domstolar. TCO har tidigare kritiserat de delar av förslaget som kan försvåra journalistisk bevakning av rättegångar.
ÖppenhetNyhetDen svenska FRA-lagen kommer att tas upp på nytt av Europadomstolen, skriver Advokatsamfundet. Domstolen tar upp frågan om lagens integritetsskydd i stor kammare.
IntegritetNyhetJustitieombudsmannen avstyrker ett förslag från Regeringskansliet om utvidgad rätt för Polisens och Säkerhetspolisens att ta del av uppgifter från signalspaning.
IntegritetNyhet33 av 243 granskade myndigheter uppvisar brister när det gäller dataskyddsförordningen, GDPR. Två av dem, Forum för levande historia och Gentekniknämnden, har fått ett föreläggande. Även fackförbunden har brister, visar en granskning från Datainspektionen.
IntegritetNyhetOperatörernas minskade lagring av data försvårar Säkerhetspolisens arbete i hundratals ärenden, uppger Ekot. Sedan EU-domstolen upphävde den svenska lagstiftningen 2016 lagras inte lika mycket data.
PolisenNyhetPolisen ska få större möjligheter att kroppsvisitera förhörspersoner i samband med förhör som hålls i Polismyndighetens och Säkerhetspolisens lokaler. Det föreslår Blåljusutredningen i ett slutbetänkande.
PolisenNyhetEn statlig utredning föreslår att Säpo och polisens Nationella operativa avdelning, Noa, ska få mer information från Försvarets radioanstalts signalspaning.
INTEGRITETNyhetFrån och med i dag, 25 maj, är EUs dataskyddsförordning, GDPR, lag i Sverige och alla andra medlemsländer. Myndigheter, företag och organisationer har gjort – och gör – stora omställningar för att leva upp till de nya reglerna. Att bryta mot dem kan bli dyrt.
IntegritetNyhetDatainspektionen, DI, säger nej till förslaget att införa hemlig dataavläsning mot vissa typer av brottslighet. DI anser att ett införande skulle vara ett för stort ingrepp i den personliga integriteten.
INTEGRITETNyhetAllt fler tar ut uppgifter om sig själva från belastningsregistret. Regeringen överväger att förbjuda arbetsgivare att begära sådana uppgifter från arbetssökande, och låter nu utreda vilka undantag en sådan lag skulle behöva.
IntegritetNyhetRegeringen vill att Polisen ska kunna sätta upp kameror för övervakning direkt när ett behov uppstår, utan att invänta tillstånd. En särskild utredare ska se över hur reglerna för kameraövervakning kan förenklas.
MigrationNyhetEn särskild utredare föreslår att regeringen inför tuffare regler för effektivare återvändande och för att motverka missbruk av resehandlingar.
Prenumerera på