IMY efterlyser nya regler om bakgrundskontroller

ARBETSLIV2024-06-17

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, vill ha en skarpare reglering av hur arbetsgivare får använda bakgrundskontroller. Enligt IMY behöver balansen mellan individens integritet och skyddet av samhället förbättras.

IMY begär i en hemställan till regeringen en utredning med uppdrag att säkerställa en lämplig balans mellan behovet av att utföra bakgrundskontroller och skyddet för den personliga integriteten.

”Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som det finns tydliga integritetsrisker med bakgrundskontroller. Vi bedömer att den nuvarande regleringen inte är tillräcklig för att säkerställa en lämplig balans mellan dessa intressen”, kommenterar IMYs vikarierande generaldirektör David Törngren myndighetens hemställan i ett pressmeddelande.

Enligt IMY har det förändrade säkerhetsläget och samhällsutvecklingen medfört allt större efterfrågan och ett ökat behov av att kunna kontrollera om personer har begått brott eller av andra skäl kan utgöra en risk. Samtidigt konstaterar IMY att bakgrundskontroller är förknippade med tydliga integritetsrisker för den person som kontrolleras och kan leda till stora negativa konsekvenser för den personen.

Enligt IMYs hemställan till regeringen finns det skäl som talar för att dagens reglering inte motsvarar de behov som bland annat arbetsgivare gett uttryck för. Myndigheten konstaterar att bakgrundskontroller genomförs utanför det lagreglerade området, bland annat genom privata söktjänster och arbetsgivares krav på utdrag ur belastningsregistret. Att bakgrundskontroller utförs på detta sätt skapar enligt IMY en osäkerhet hos aktörerna om vad som gäller och medför också en ökad risk för omotiverade kontroller.

IMY vill att en kommande utredning får i uppdrag att analysera både aktörer som själva utför bakgrundskontroller och företag som utför sådana på uppdrag av andra.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA