Bild: Mostphotos

JO riktar allvarlig kritik mot Kriminalvården

KRIMINALVÅRDEN2024-02-15

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Kumlaanstalten sedan personal vid anstalten avlyssnat ett samtal mellan JO och en intagen. ”Utrymmet för Kriminalvården att avlyssna sådana telefonsamtal som det nu är fråga om är i princip obefintligt”, skriver JO Katarina Påhlsson.

Det ärende som föranlett JOs kritik tog sin början då en handläggare på JO försökte kontakta en intagen på anstalten Kumla per telefon, för att prata om vissa uppgifter i en JO-anmälan som han gjort. På uppmaning av anstalten skickade handläggaren ett e-postmeddelande om sitt behov att tala med den intagne.

Den intagne begärde att få ringa tillbaka till JO, något som han först nekades. Senare ändrade Kriminalvården uppfattning och tillät det. Det telefonsamtal som följde mellan myndigheten och den intagne avlyssnades av anstaltens personal.

JO Katarina Påhlsson betonar i sitt beslut att JO har en konstitutionell särställning, och att möjligheten för JO att tala enskilt med frihetsberövade är avgörande för att kunna genomföra uppdraget.

”Enligt min uppfattning är därmed utrymmet för Kriminalvården att avlyssna sådana telefonsamtal som det nu är fråga om i princip obefintligt. Det är otänkbart att den myndighet som står under JO:s granskning har frihet att själv kontrollera samtal och därmed eventuellt uppgiftslämnande om påstådda tillkortakommanden hos myndigheten”, understryker Katarina Påhlsson.

JO är också mycket kritisk till anstaltens hantering, som innebar att JOs möjligheter att samtala med en frihetsberövad inledningsvis inskränktes. Det fanns inte grund för att avslå begäran, enligt den ärendehandläggning som anstalten själv hade satt i gång.

”Även vid en sådan prövning medför det faktum att initiativet till telefonkontakten kom från JO, att anstalten hade att utgå från att det fanns legitima skäl för just en sådan kontakt. Enligt min uppfattning saknades det således fog för ställningstagandet att det inte fanns starka skäl för samtalet och att kontakten kunde skötas per brev”, konstaterar Katarina Påhlsson.

Hon anser att det var helt oacceptabelt att anstalten avlyssnade ett telefonsamtal mellan den intagne och JOs medarbetare. Anstalten Kumla förtjänar enligt Katarina Påhlsson allvarlig kritik för det inträffade.

I beslutet kritiserar också JO avsaknaden av ett skriftligt beslut från Kriminalvården om att samtalet skulle avlyssnas, och uttalar sig även om anstaltens hantering av utgående post.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA