Annons:

Rättsväsende

Ämne:Rättsväsende
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Rättsväsende. Du kan även följa vad Publikt skriver om Rättsväsende genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
SKATTEVERKETNyhetSkatteverket fortsätter att ta emot praktikanter från den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Lyft. De ska arbeta med lägenhetsregistrering – jobb som annars skulle utföras av anställda.
RättsväsendetNyhetPå Högsta förvaltningsdomstolen har man börjat ta betalt för att plocka fram offentliga handlingar när beställaren väljer e-post i stället för papperskopior. Det skriver Sydsvenskan.
RättsväsendetNyhetDe långa handläggningstider inom den Högsta förvaltningsdomstolen, tidigare Regeringsrätten, är historia. Det hävdar domstolens ordförande Mats Melin.
RättsväsendetNyhetHögsta förvaltningsdomstolen har betalat ut mer än tre miljoner kronor till 250 personer som skadestånd för alltför långa handläggningstider, skriver Sydsvenskan.
PolisenNyhetPolisen i Stockholm ska genomföra en pilotutbildning för brottsutredare. Men bara polisutbildade får delta. Inte civilanställda. ”Det är ren kränkning”, säger Mika Eskelinen, vice ordförande för ST inom Polisväsendet i Stockholm.
RiksdagenNyhetRiksdagens konstitutionsutskott föreslår enhälligt att riksdagen utser lagmannen Lars Lindström till ny Justitieombudsman, JO.
DomstolsverketNyhetDomstolsverket vill lägga ned ytterligare fyra tingsrätter. Anledningen är den minskade ärendehanteringen sedan fastighetsinskrivningen flyttats över till Lantmäteriet.
KonstitutionsutskottetNyhetRiksdagens konstitutionsutskott, KU, kräver att regeringen inrättar särskilda tillsynsorgan för Försäkringskassan och Kriminalvården.
RättsväsendetNyhetRikspolischefen har beslutat att inrätta ett särskilt råd mot "systemhotande brottslighet", såsom korruption och utpressning. I rådet ska rättskedjans myndigheter samverka med näringsliv, kommuner och landsting.
DONyhetJustitiekanslern, JK, har inlett en förundersökning om brott mot grundlagens efterforskningsförbud. Misstänkt är en enhetschef vid Diskrimineringsombudsmannen, DO.
RättsväsendeNyhetChefs-JO Mats Melin är starkt kritisk till ett utredningsförslag som minskar möjligheterna att överklaga domstolsbeslut. Det kan urholka allmänhetens förtroende för rättsväsendet, anser han.
RättsväsendeNyhetOm domstolarna ska ändra sitt arbetssätt för att snabba på handläggningen måste konsekvenserna för personalen utredas, anser ST i ett remissvar.
ArbetsmiljöNyhetVar tionde anställd inom åklagarväsendet har utsatts för otillåten påverkan, det vill säga hot, våld, trakasserier, skadegörelse eller korruption. Det framgår av en medarbetarenkät.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket handläggningstider för asylärenden har minskat till en fjärdedel, samtidigt som verket mer sällan får bakläxa i högre instans. Det framgår av en ny utvärdering.
ArbetsförmedlingenNyhetDet var diskriminering när Arbetsförmedlingen i Strängnäs förbigick en 62-årig kvinnlig sökande till en anställning som jobbcoach. Det fastslår Arbetsdomstolen, AD, i en dom.
Prenumerera på