Annons:

Rättsväsende

Ämne:Rättsväsende
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Rättsväsende. Du kan även följa vad Publikt skriver om Rättsväsende genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
RättsväsendetNyhetEn ny migrationsdomstol ska inrättas i Umeå, föreslår Domstolsverket.
AsylNyhetMigrationsverkets asylprövning är i huvudsak en rättssäker process. Men det finns svagheter och brister som behöver rättas till. Det konstaterar UNHCR i en rapport.
StatskontoretNyhetDet är omöjligt att rätta till alla problem inom polisen utan att göra om den till en myndighet, anser Statskontoret.
KriminalvårdenNyhetHäktning med restriktioner är en påtaglig risk för psykisk ohälsa. Detta kan i sin tur innebära rättssäkerhetsproblem, visar en rapport från Kriminalvården.
Sveriges domstolarNyhetSveriges domstolar startar ett omfattande utbildningsprogram för landets 1 600 domstolssekreterare. Tanken är att nyanställda snabbare ska komma in i jobbet och erfarna få chans att vidareutvecklas.
BråNyhetDet är en myt att myndigheterna ligger långt efter de kriminella och ekobrottslingarnas metoder är sällan särskilt komplicerade. Den slutsatsen drar Brå i en undersökning kring storskaliga skattebrott.
UpphandlingNyhetAkademiska Hus anser inte att det ska omfattas av lagen om offentlig upphandling. Det statliga bolaget vill inte betala Konkurrensverkets avgift.
PostenNyhetPosten har dömts att betala 100 miljoner kronor i vite om man inte upphör med sin sorteringsrabatt. Enligt Marknadsdomstolen missbrukar Posten sin dominerande ställning genom rabatten.
PolisenNyhetRikspolisstyrelsen ska ha ett nationellt ansvar för korruptionsbrott. En specialenhet ska inrättas vid Rikskriminalen och till en början kommer 30 personer att anställas.
SjukreglerNyhetMan kan ha rätt till sjukpenning på deltid, även om arbetstiden inte förkortats varje dag. Det fastslår Högsta förvaltningsdomstolen i en dom.
UtredningNyhetEn statlig utredning vill ge Ekobrottsmyndigheten ett övergripande nationellt ansvar för alla de brottstyper som myndigheten handlägger.
JustitiekanslernNyhetJustitiekanslern, JK, har beslutat att lägga ned förundersökningen mot den chef på Diskrimineringsombudsmannen, DO, som misstänkts för brott mot efterforskningsförbudet.
RiksrevisionenNyhetStatens behandlings av brottsoffer har stora brister. Det visar en granskning som Riksrevisionen har gjort, skriver riksrevisor Jan Landahl i Svenska Dagbladet, SvD.
RättsväsendetNyhetVid tingsrätterna i Norrtälje och Mora gläds man över gårdagens besked att domstolarna blir kvar. ”Självklart är vi jätteglada. Det hade varit en stor börda att pendla till Attunda”, säger Ann-Charlotte Sigrén, domstolssekreterare och arbetsplatsombud för ST.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket kräver att statliga Akademiska Hus döms till maxbötesbeloppet 10 miljoner kronor för att bolaget tecknat avtal om ett storbygge utan upphandling.
Prenumerera på