Annons:

Rättsväsende

Ämne:Rättsväsende
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Rättsväsende. Du kan även följa vad Publikt skriver om Rättsväsende genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
IntegritetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen stärkt integritetsskydd i samband med att uppgifter utbyts mellan myndigeter inom EU/EES.
KriminalvårdenNyhetEn kriminalvårdare på Norrtäljeanstalten fick i dag föras till sjukhus efter att ha blivit misshandlad av två intagna. Kriminalvårdschefen ser allvarligt på händelsen.
ArbetsmiljöNyhetSäkerhetspolisen, Säpo, varnar för att korruptionen i Sverige växer. Det blir allt vanligare att poliser, åklagare och andra myndighetspersoner utsätts för otillåten påverkan, enligt en ny rapport.
FörvaltningNyhetRegeringen lägger fram ett förslag för att ändra processreglerna när offentliga beslut överklagas. Förvaltningsprocessen ska därmed bli enklare och mer ändamålsenlig.
PolisenNyhetST välkomnar riksdagens beslut att uppmana regeringen att öka antalet civilanställda inom Polisen. Det är ett stort resursslöseri att inte använda civilanställda bättre, anser facket.
MigrationsverketNyhetDet finns allvarliga brister i Migrationsverkets hantering av vilka juridiska ombud som ska företräda de asylsökande. Statskontoret vill ta ifrån verket lämplighetsprövningen av ombud.
EtikNyhetÅklagarmyndigheten har inlett en förundersökning om tjänstefel mot Centrala Etikprövningsnämnden, som uppmärksammats för att i efterhand ha ”rättat till” handlingar.
SekretessNyhetRegeringen har genom justitieminister Beatrice Ask, M, beslutat att sekretessbelägga Säkerhetspolisens, Säpos, finanser. Nu har ministern blivit anmäld till konstitutionsutskottet.
RegeringenNyhetRegeringen har utsett Annika Öster till ny generaldirektör för Brottsoffermyndigheten. Hon är jurist och sedan år 1996 chefsåklagare i Umeå.
FOINyhetFörundersökningen mot ansvariga inom Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, om trolöshet mot huvudman i samband med Saudiarabienaffären har lagts ner.
SkattNyhetSkatteverket redovisade personalfesten som konferens och slapp på så sätt betala moms. När misstaget skulle rättas till begärde verket en ny återbetalning istället för att betala in momsbeloppet, avslöjar Aftonbladet.
PolisenNyhetDe fackliga organisationer måste få ett inflytande när den stora förändringen av polisens organisation ska genomföras. Det säger Karin Svenning, STs avdelningsordförande inom polisväsendet, i en kommentar till beskedet att polisen blir en enmyndighet.
KRIMINALVÅRDENNyhetRegeringen vill starta en långsiktig satsning för att minska återfallen i brott bland våldsbrottslingar och unga kriminella. Nästa år ökar budgeten med 180 miljoner kronor, och 2016 ska tillskottet vara uppe i närmare en halv miljard kronor.
PolisenNyhetSex av tio poliser vågar inte framföra kritik på jobbet, visar en medlemsenkät som Polisförbundet gjort. Även bland civilanställda inom polisen finns uppfattningen att det är lågt i tak, säger STs avdelningsordförande Karin Svenning.
PolisenNyhetKort efter mordet på en häktes­vakt i Huddinge blev en arrest­vakt svårt misshandlad i Polisens arrestlokaler alldeles intill. Vakten, som jobbade ensam, var inhyrd från ett privat vaktbolag. Nu vill ST att verksamheten vid arresterna ses över.
Prenumerera på