Annons:

Rättsväsende

Ämne:Rättsväsende
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Rättsväsende. Du kan även följa vad Publikt skriver om Rättsväsende genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
SkatteverketNyhetÖver 4,5 miljoner skattebetalare deklarerade elektroniskt i år. Det är 300 000 fler än förra året och nytt rekord. Skatteverket konstaterar att e-deklaration når allt högre upp i åldrarna.
KriminalvårdenFördjupningFörra året lyckades Kriminalvården pressa ned antalet rymningar från slutna anstalter till noll. ST Press besöker en kriminalvård där säkerheten och kontrollen ökar. Både av de intagna och personalen, något som Roger Bäcklund inte har några problem med.
FÖRVALTNINGNyhet2012 ska det bildas ett myndighetsgemensamt servicecenter, föreslår en utredning. Myndigheterna får själva välja om de vill utnyttja centret, men om de inte gör det måste de visa att den egna administrationen är minst lika effektiv.
ARBETSMILJÖNyhetPolisens utredningsjour på Södermalm i Stockholm har vunnit pris som »årets fulaste kontor«. Vinsten är en omgörning av hela kontoret och en matplats – tidigare intogs måltiderna vid skrivbordet.
IntegritetNyhetSäkerhets- och integritetsskyddsnämnden har ingen större koll på hur ofta människor övervakas eller avlyssnas i hemlighet. ”Frågan har inte aktualiserats”, säger nämndens chef till Ekot.
SocialförsäkringarNyhetFrån 2013 ska arbetsgivare redovisa de anställdas löner varje månad i stället för att lämna den årliga kontrolluppgiften. Det föreslår den statliga utredaren Mats Sjöstrand.
RättsväsendetNyhetDomstolsverket föreslår att fyra tingsrätter slås ihop och att tingsstället i Strömstad avvecklas.
EkobrottsmyndighetenNyhetEkobrottsmyndigheten utsattes på måndagmorgonen för ett bombhot. Området spärrades av och myndighetens personal evakuerades, men kunde återvända till sin arbetsplats vid lunchtid.
FörvaltningNyhet2012 ska det bildas ett myndighetsgemensamt servicecenter, föreslår en utredning. Myndigheterna får själva välja om de vill utnyttja centret, men om de inte gör det måste de visa att den egna administrationen är minst lika effektiv.
FörsäkringskassanNyhetI dag har riksdagen tagit det formella beslutet att låta regeringen föreslå hur servicekontoren och Försäkringskassans lokala verksamhet ska räddas. I riksdagsdebatten diskuterades också ansvarsfrågan.
RättsväsendeNyhetHandläggningstiden för ett mål om familjebidrag blev fyra år och elva månader. Nu har Justitiekanslern tillerkänt en kvinna 15 000 kronor i skadestånd.
MigrationNyhetMigrationsverket får allvarlig kritik av Justitieombudsmannen, JO, för att verket inte stoppat en avvisning, sedan migrationsdomstolen gett den berörda personen tillstånd att uppehålla sig i Sverige.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEtt enigt socialförsäkrings­utskott kräver att regeringen ser till att de lokala servicekontoren blir kvar. Försäkringskassans ledning förhåller sig avvaktande. Beslutet att inte delta i de tre servicekontor som öppnas i maj står fast.
NyrekryteringNyhetKraven på cheferna har ökat inom polisväsendet, noterar Rikspolisstyrelsen, RPS. Målet att Sverige ska ha 20 000 poliser har lett till omfattande rekryteringar och fler oerfarna poliser i tjänst.
KriminalvårdenNyhetDen före detta chef vid Kriminalvården som utreds för mutbrott, misstänks nu för ytterligare oegentligheter i en tidigare anställning vid Rikspolisstyrelsen skriver Dagens Nyheter.
Prenumerera på