Annons:

Rättsväsende

Ämne:Rättsväsende
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Rättsväsende. Du kan även följa vad Publikt skriver om Rättsväsende genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
RättsväsendetNyhetAllmänhetens förtroende för rättsväsendet har fått en knäck av hanteringen av fallet Thomas Quick. Fyra av tio svenskar säger att deras förtroende minskat i en enkät som Sifo genomfört åt SVT.
LänsstyrelserNyhetLänsstyrelsen i Skåne har dragit igång en bred kampanj mot penningtvätt. Initiativet riktar sig mot branscher där det är vanligt med stora kontantaffärer.
RättsväsendetNyhetRättssäkerheten ska öka för den som är i behov av tolkning i samband med brottsutredningar och rättegång. En statlig utredning föreslår ökad rätt till tolkning och översättning.
SkatterNyhetDet finns tydliga brister i Skatteverkets sätt att kontrollera företag, anser Riksrevisionen efter en granskning. Skatteverkets arbete med skattekontroll bör följas upp bättre.
DomstolarnaNyhetDrygt 250 jurister på svenska domstolar har bisysslor som kan skada förtroendet för domstolarna. Det har Riksrevisionen upptäckt vid en genomgång av Bolagsverkets register.
RättsväsendetNyhetAntalet anmälningar om hot och våld vid svenska domstolar ökade med en tredjedel under förra året, uppger Ekot. Antalet incidenter närmar sig en om dagen.
RättsväsendeNyhetRegeringens utredare föreslår att straffen skyddstillsyn och villkorlig dom tas bort. För vuxna lagöverträdare ska det bara finnas två påföljder – fängelse eller böter.
MediaNyhetJustitiekansler Anna Skarhed ville dementera innehållet i en intervju som publicerats i Norrländska socialdemokraten, NSD. Men tidningen hade spelat in intervjun och kunde visa att citatet var korrekt.
KronofogdenNyhetKronofogden har beslutat att en kronoinspektör måste avsluta sina förordnanden som god man och förvaltare eftersom myndigheten ser det som en förtroendeskadlig bisyssla. Det är fel, anser ST och stämmer myndigheten inför Arbetsdomstolen.
PolisenNyhetPolisen i Stockholms län gjorde rätt när den vägrade att lämna ut detaljerade löneuppgifter för civilanställda till fackförbundet Seko. Det anser kammarrätten i Stockholm.
STNyhet”Vi har sett att det finns stora brister inom framförallt ledning och styrning av Polisen och vi tror att en ny organisation skulle avhjälpa en stor del av dessa.” Det säger Karin Svenning, STs ordförande inom Polisväsendet, om förslaget att bilda en polismyndighet.
PolisenNyhetPolisen bör bli en enda myndighet. Det föreslår Polisorganisationskommittén och pekar på otydliga ansvarsförhållanden och avsaknad av nationell beslutskraft i dagens organisation med 21 länspolismyndigheter.
EUNyhetEtt europeiskt centrum mot internetbrottslighet inrättas under EUs polismyndighet Europol. Centret, EC3, ska kartlägga brottsligheten och förvarna medlemsländerna om cyberhot.
KriminalvårdenNyhetTingsrätten har beslutat om kvarstad med drygt tio miljoner kronor för den huvudmisstänkte i muthärvan inom Kriminalvården. Men huvuddelen av åklagarens kvarstadsyrkanden avslogs.
MutbrottNyhetMutbrottslagstiftningen ska skärpas och lagstiftningen förenklas. Kretsen av personer som kan dömas för att ha tagit emot eller gett en muta ska utvidgas, enligt ett regeringsförslag.
Prenumerera på