Polisen kan bli en myndighet

POLISEN2012-03-30
Polisen bör bli en enda myndighet. Det föreslår Polisorganisationskommittén och pekar på otydliga ansvarsförhållanden och avsaknad av nationell beslutskraft i dagens organisation med 21 länspolismyndigheter.

− En förändring av en organisation löser sällan problem, men det skapar förutsättningar för att lösa dem, sade Polisorganisationskommitténs ordförande Nils Öberg, när han presenterade förslaget i dag, fredag.

Polisorganisationskommittén har haft i uppdrag att granska om polisens nuvarande organisation med Rikspolisstyrelsen och 21 länspolismyndigheter är ett hinder för att utveckla svensk polis. Svaret på den frågan är ett rungande och enigt ja från kommittén, som föreslår att Rikspolisstyrelsen, alla 21 länspolismyndigheter och Statens kriminaltekniska laboratorium bildar en ny myndighet, Polismyndigheten.

Däremot anser kommittén att Säkerhetspolisen bör ombildas till en fristående myndighet. Dessutom bör det skapas ett särskilt tillsynsorgan för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Den nya Polismyndigheten ska vara indelad i regioner. Utredningen föreslår inte hur många regioner som ska bildas. Det ska, enligt Nils Öberg, en så kallad genomförandekommitté ta ställning till.

− Men regionerna ska vara bärkraftiga ur både verksamhets- och medborgarperspektiv. Och det ska finnas en regionpolismästare, sade Nils Öberg på  presskonferensen.

Kommittén anser att verksamheten med särskilda utredningar som rör anmälningar mot polisanställda ska ingå i Polismyndigheten som en egen avdelning. Men dess chef ska anställas av regeringen. Verksamheten föreslås också få en egen anslagspost samt att insynsrådet och så kallade regionpolisråd särskilt ska följa denna verksamhet.

Kommittén föreslår även att det bildas en slags allmänhetens kontaktpunkt både på nationell nivå och på regionnivå. Till kontaktpunkten ska medborgarna på ett enkelt sätt kunna framföra såväl positiva som negativa synpunkter.

− Den typen av återkoppling kan användas för att utveckla verksamheten.

Intrycket under utredningstidens gång har varit att det är en organisation som längtar efter en annan organisatorisk form, berättade Nils Öberg.

− Det finns en frustration som gör att arbetet upplevs som ineffektivt, både bland poliser och civila anställda, sade Nils Öberg.

Polisorganisationskommittén, som är en parlamentarisk kommitté, tror att en ny organisation kan vara sjösatt 1 januari 2015.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.