Gör polisen till en myndighet

STATSKONTORET2011-09-01
Det är omöjligt att rätta till alla problem inom polisen utan att göra om den till en myndighet, anser Statskontoret.

Polisen har i dag 21 länsmyndigheter, över vilka Rikspolisstyrelsen bara har begränsat inflytande. Detta gör organisationen svårstyrd för regering och riksdag, anser Statskontoret, som på uppdrag av Polisorganisationskommittén analyserat styrningen.

Regeringen styr polisen via Rikspolisstyrelsen, RPS, genom regleringsbrev, krav på återrapportering och resultatdialog. Men eftersom de länsvisa polismyndigheterna är så självständiga är det inte säkert att den politiska viljan slår igenom i verksamheten.

RPS kan inte bestämma om den lokala organisationen eller att en lokal polismyndighet ska ta itu med upptäckta brister. Och för att få myndigheterna att samverka om regionala funktioner tvingas RPS i alltför många fall att förhandla fram en lösning, skriver Statskontoret.

Därtill blir ledningsansvaret oklart med nuvarande organisation, enligt rapporten. Ytterligare ett bekymmer är att utvärderingsresultat inte får ett tillräckligt genomslag i verksamheten.

Statskontoret tycker alltså att det är dags att ompröva polisens organisation. Men vissa brister går att åtgärda redan nu:

  • Mer precisa prioriteringar i regeringens mål för polisen
  • Tydligare finansiell styrning
  • Bättre redovisning
  • Förstärkt tillsyn av polisens verksamhet

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.