Annons:

Statsförvaltning

Ämne:Statsförvaltning
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Statsförvaltning. Du kan även följa vad Publikt skriver om Statsförvaltning genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
StatsförvaltningNyhetRegeringen håller inte med om den kritik Riksrevisionen riktat mot brister i styrningen av affärsverken. Därför tänker regeringen inte heller vidta några åtgärder, enligt en skrivelse till riksdagen.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, vill att frågan om hur verksamheten med lokala servicecenter i Statens servicekontors regi ska styras och regleras utreds på nytt. Utredningens förslag till styrning avviker enligt ESV från hur regeringen normalt styr myndigheter.
RegionerNyhetArbetsgivarverket, Statskontoret och Polismyndigheten är negativa till indelningskommitténs förslag om ny regional indelning för de statliga myndigheterna. Sveriges Kommuner och Landsting och flera stora myndigheter är dock positiva, visar en genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetMyndigheterna i Stockholm, Solna och Sundbyberg ökade sin totala lokalarea och hyreskostnad under 2017. Samtidigt minskar lokalytan i Stockholms city, redovisar Ekonomistyrningsverket, ESV.
OmlokaliseringNyhetRegeringen vill flytta minst femtio statliga jobb till Härnösand. Det handlar om funktioner som i dag finns hos myndigheter lokaliserade i Stockholmsområdet. Syftet är att öka den statliga närvaron i Västernorrland.
FörsäkringskassanNyhetMaria Rydbeck blir överdirektör på Försäkringskassan. Hon kommer närmast från Pensionsmyndigheten, där hon är tillförordnad generaldirektör.
JämlikhetNyhetRegeringen har tillsatt en särskild jämlikhetskommission som ska arbeta för att långsiktigt minska klyftorna i Sverige. Kommissionen leds av förre generaldirektören för Inspektionen för socialförsäkringen, Per Molander.
StatsförvaltningNyhetFör att tydliggöra myndighetsledningens ansvar har regeringen beslutat om ändrade regler för intern styrning och kontroll från årsskiftet. Ekonomistyrningsverket, ESV, kommer med nya föreskrifter under hösten.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, vill inte att statliga myndigheter ska vara tvungna att inrätta en gemensam regional indelning, om det inte behövs för regionalt samarbete med andra myndigheter.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar och tillsätter en särskild utredare för att analysera och föreslå vilka uppgifter den nya myndigheten ska ansvara för.
StatsförvaltningNyhetDen nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap invigdes i går av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Myndigheten har lokaliserats till Gävle och Nader Ahmadi är generaldirektör.
StatsförvaltningNyhetKustbevakningen lyfter genomsnittet när myndigheten för första gången är med i Kantar Sifos anseendeundersökning. Med 61 poäng hamnar Kustbevakningen allra högst när det gäller svenskarnas förtroende.
StatsförvaltningNyhetStatliga myndigheters inköp av konsulttjänster har stora brister, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det gäller till exempel redovisning, samordning, behovsanalyser och uppföljning.
#metooNyhetRegeringen satsar ytterligare 120 miljoner kronor mot sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling. 95 miljoner går till att stärka statliga myndigheters arbete och 25 miljoner till kommunernas socialtjänst.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
Prenumerera på