Annons:
Ledare
1 kommentarerTyck till!

Det farliga a-ordet

Regeringens aversion mot Institutioner som ska främja ett gott arbetsliv är svår att begripa. Priset kan bli mycket högt om man inte ändrar inställning.
Kanske har regeringen helt enkelt bestämt sig för att genomföra sina besparingar inom myndighetssektorn i bokstavsordning. I så fall ligger Boverket och Brottsförebyggande rådet illa till i vårbudgeten.

Men förmodligen är det snarare ordet »arbete« som är orsaken till att Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadsområdet drabbas så hårt av den borgerliga alliansens besparingar. Myndigheter som på olika sätt har till uppgift att främja ett drägligt arbetsliv för alla.

Arbetslivsinstitutet har byggt upp kunskapen om bland annat hälsa i arbetslivet. Nu ska det läggas ned.

Arbetsmiljöverket ställer krav och genomför inspektioner som säkrar en god arbetsmiljö för alla och minskar risken för arbetsskador. Där ska man spara stora pengar, men regeringen tycks inte ens vilja peka ut varifrån de ska tas – en strategi som naturligtvis gör det lättare att skyffla över ansvaret på andra när konsekvenserna senare uppdagas.

Arbetsmarknadsutbildningarna i Ams regi har gjort det möjligt för den som av någon anledning inte längre klarar sitt jobb att omskola sig och bidra till samhället i ett annat yrke. De skärs ned kraftigt, liksom rehabiliteringen och många andra delar av Ams verksamhet.

Dessutom förlorar de fackliga organisationerna stöd till viktig verksamhet på arbetslivets område. Pengarna till EU-bevakning dras in. Anslag för utbildning av skyddsombud och kurser på arbetsmiljöområdet tas bort. Bidrag till arbetet med att stimulera människor att studera på grundskole- och gymnasienivå försvinner.

Detta drabbar ST och andra fackliga organisationer – något som regeringen i och för sig inte tycks sörja alltför mycket. Men de indragna bidragen till facket och attackerna på myndigheterna på arbetslivets område har större konsekvenser än så. Dålig arbetsmiljö leder till att människor skadar sig och sliter ut sig i arbetslivet. Det är både en personlig tragedi och en kostnad för samhället när en människa tvingas uppsöka vården i stället för att bidra till produktionen. En regering som gått till val på att fler ska arbeta borde inse att det är fel väg att gå.

Och när man minskar insatserna för att utbilda människor så att de kan bli mer produktiva är det inte bara dessa individer som går miste om möjligheten till en bättre tillvaro. Också Sveriges ekonomi förlorar på att människor inte får hjälp att röra sig från jobb som försvinner till nya yrken och branscher.

Det finns fler områden där besparingarnas konsekvenser blir minskad rörlighet. Attackerna på allt som bär
»a-ordet« slår också hårt mot arbetslöshetsförsäkringen. ST Press har tillsammans med en enad facklig rörelse länge försökt uppmärksamma regeringen på de olyckliga konsekvenserna av att göra a-kassan dyrare och sämre. Facken kämpar förtjänstfullt vidare med detta, även om chanserna att förändra upplägget tycks vara små.

Den borgerliga regeringen, med det »nya arbetarpartiet« i spetsen, måste ändra sin inställning till de institutioner som verkar för ett gott arbetsliv för alla. Annars blir priset högt, för många individer, för landets ekonomi – men kanske också för regeringen själv.

Alexander Armiento
chefredaktör

Inlagt av Rickard Wikströ... mån, 11/13/2006 - 14:32
Rehabiliteringen av de med sjukersättning eller sjukpenning kommer troligtvis att försvåras om beslutet med att minska på antalet verktyg som arbetsfömedlingen kan använda och samtidigt minska anslagen till försäkringskassan som indirekt betyder att utredningarna om vilket hjälpbehov som finns minskar.

Regeringen borde satsa på rehabilitering om de har som mål att fler ska till arbete. Genom att tillföra verktyg och resurser både till arbetsfömedlingarna och försäkringskassan kan antalet personer som har en nedsatt arbetsförmåga hitta nya vägar att komma tillbaka till arbete. I ett läge där regeringen har utlovat att det kommer att finnas arbete bör då resurser tillföras så att människor som är längre ifrån arbetet kan ta del av detta utbud.

Att minska resurser och verktyg på dessa myndigheter riskerar att öka utanförskapet och förhindra omställningsarbetet för dessa personer. Detta stämmer inte med regeringens ambitioner att fler ska tillbaka i arbete.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn man som nyligen dömts till fängelse för att ha våldtagit en kollega under en personalfest bör bli av med jobbet, skriver Arbetsförmedlingen i en anmälan till personalansvarsnämnden.
SäkerhetsriskerNyhetRättssäkerheten för de personer som av Säpo utpekas som säkerhetshot ifrågasätts i en granskning som Sveriges Radios Ekot gjort. Varken de anklagade, deras juridiska ombud eller de myndigheter som ska döma får ta del av hela bevisningen.
SCBNyhetDen externa leverantör som samlar in data till SCBs arbetslöshetsstatistik har gjort fel som inneburit att ökningen av arbetslösheten överdrivits. ”Vi har identifierat att det är i den indatan som problemet ligger”, säger John Kling, enhetschef på SCB, till Publikt.
LÖNERNyhetDe tio bäst betalda cheferna för statens bolag har alla mer än dubbelt så hög lön som den högst betalda generaldirektören, visar Publikts genomgång. Vattenfalls vd Magnus Hall har 1 125 037 kronor i månaden, vilket är mer än sex gånger så mycket som Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon tjänar.
REGERINGENNyhetOmlokalisering av myndigheter, inrättande av fler servicekontor och utveckling av tillitsbaserad styrning i staten. Det är ansvarsområden som hamnar på nya civilministern Lena Mickos, S, bord. ”Jag har haft mycket att göra med staten i mina tidigare roller”, säger hon till Publikt.
rättsväsendetNyhetInte en enda gång har en person lyckats få rätt efter överklagan när Säkerhetspolisen, Säpo, beslutat att personen utgör ett säkerhetshot. Det visar en genomgång som Ekot gjort kring lagen om särskild utlänningskontroll.
MigrationsverketNyhetTusentals överklaganden av beslut från Migrationsverket ligger i landets förvaltningsdomstolar. Striden handlar om statens ersättningar till kommunerna för kostnader för nyanlända.
VälfärdsbrottNyhetBidragsbrott och brott mot välfärdssystemen begås ofta av organiserad brottslighet. Den är komplex och svår att bekämpa, enligt en rapport om den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetST stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen sedan myndigheten avskedat en medlem som lider av långvarig psykisk ohälsa och åtalsanmält hen för fusk med tidrapportering. ST menar att det saknas skäl för uppsägning. ”Arbetsgivaren bör kontrollera varför någon med en känd diagnos inte dyker upp”, säger förbundets jurist Joakim Lindqvist.
ArbetsförmedlingenNyhetFackförbundet ST JO-anmäler Arbetsförmedlingen. Besluten att lägga ner 132 lokalkontor fattades inte på rätt nivå, hävdar facket. "Det här har inte gått rätt till", säger Fredrik Andersson, STs avdelningsordförande på myndigheten.
TRANSPORTSTYRELSENNyhetTransportstyrelsen måste spara pengar och har satt stopp för konferenser, vidareutbildningar och rekrytering. ”Av det vi har hört hittills tror de inte på uppsägningar, men däremot blir det svårt att ersätta dem som slutar”, säger STs avdelningsordförande Anna Malmborg till Publikt.
KriminalvårdenNyhetI samband med onsdagens posthantering fick två medarbetare på Skänningeanstalten någon slags vitt pulver på sig. Ingen skadades och situationen stabil, enligt anstaltens chef Johan Molinder.
AvtalsrörelseNyhetLöneökningar på 3,5 procent årligen är en lämplig nivå mot bakgrund av inflationsmålet, förutsatt att produktivitetstillväxten återgår till normala nivåer. Det förordar statliga Konjunkturinstitutet, KI, i årets lönebildningsrapport.
ArbetsrättNyhetArbetsgivare inom vissa yrkesområden, däribland flera myndigheter, ska få utökade möjligheter att begära utdrag ur belastningsregistret, föreslår en statlig utredning. Det kan gälla arbetstagare eller uppdragstagare som tillfälligt är på myndigheten. Förslaget välkomnas av flera remissinstanser, som dock också reser vissa frågetecken.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMånga myndigheter har föråldrade it-system. Dessutom arbetar varken regering eller myndigheter tillräckligt hårt för att göra någonting åt problemen som det medför, skriver Riksrevisionen efter en granskning.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Kriminalvården, sedan en kvinnlig intagen vid häktet i Uppsala i samband med en abort eskorterats av en manlig kriminalvårdare.
JämställdhetNyhetSverige är det mest jämställda landet i EU, enligt en kartläggning som genomförts av European Institute for Gender Equality, EIGE. Samtliga EUs medlemsländer har ingått i kartläggningen.
ArbetsförmedlingNyhetNär lagen om allmän platsanmälan upphävdes 2007 minskade antalet anmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen med 8-18 procent. Staten är fortfarande skyldig att anmäla lediga platser.
TransportstyrelsenNyhetTvå fartygsinspektörer på Transportstyrelsen bjöds på en trerättersmiddag i samband med en inspektion. Nu döms inspektörerna och befälhavaren på fartyget till dagsböter för tagande respektive givande av muta.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.