Annons:
Ledare
1 kommentarerTyck till!

Det farliga a-ordet

Regeringens aversion mot Institutioner som ska främja ett gott arbetsliv är svår att begripa. Priset kan bli mycket högt om man inte ändrar inställning.
Kanske har regeringen helt enkelt bestämt sig för att genomföra sina besparingar inom myndighetssektorn i bokstavsordning. I så fall ligger Boverket och Brottsförebyggande rådet illa till i vårbudgeten.

Men förmodligen är det snarare ordet »arbete« som är orsaken till att Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadsområdet drabbas så hårt av den borgerliga alliansens besparingar. Myndigheter som på olika sätt har till uppgift att främja ett drägligt arbetsliv för alla.

Arbetslivsinstitutet har byggt upp kunskapen om bland annat hälsa i arbetslivet. Nu ska det läggas ned.

Arbetsmiljöverket ställer krav och genomför inspektioner som säkrar en god arbetsmiljö för alla och minskar risken för arbetsskador. Där ska man spara stora pengar, men regeringen tycks inte ens vilja peka ut varifrån de ska tas – en strategi som naturligtvis gör det lättare att skyffla över ansvaret på andra när konsekvenserna senare uppdagas.

Arbetsmarknadsutbildningarna i Ams regi har gjort det möjligt för den som av någon anledning inte längre klarar sitt jobb att omskola sig och bidra till samhället i ett annat yrke. De skärs ned kraftigt, liksom rehabiliteringen och många andra delar av Ams verksamhet.

Dessutom förlorar de fackliga organisationerna stöd till viktig verksamhet på arbetslivets område. Pengarna till EU-bevakning dras in. Anslag för utbildning av skyddsombud och kurser på arbetsmiljöområdet tas bort. Bidrag till arbetet med att stimulera människor att studera på grundskole- och gymnasienivå försvinner.

Detta drabbar ST och andra fackliga organisationer – något som regeringen i och för sig inte tycks sörja alltför mycket. Men de indragna bidragen till facket och attackerna på myndigheterna på arbetslivets område har större konsekvenser än så. Dålig arbetsmiljö leder till att människor skadar sig och sliter ut sig i arbetslivet. Det är både en personlig tragedi och en kostnad för samhället när en människa tvingas uppsöka vården i stället för att bidra till produktionen. En regering som gått till val på att fler ska arbeta borde inse att det är fel väg att gå.

Och när man minskar insatserna för att utbilda människor så att de kan bli mer produktiva är det inte bara dessa individer som går miste om möjligheten till en bättre tillvaro. Också Sveriges ekonomi förlorar på att människor inte får hjälp att röra sig från jobb som försvinner till nya yrken och branscher.

Det finns fler områden där besparingarnas konsekvenser blir minskad rörlighet. Attackerna på allt som bär
»a-ordet« slår också hårt mot arbetslöshetsförsäkringen. ST Press har tillsammans med en enad facklig rörelse länge försökt uppmärksamma regeringen på de olyckliga konsekvenserna av att göra a-kassan dyrare och sämre. Facken kämpar förtjänstfullt vidare med detta, även om chanserna att förändra upplägget tycks vara små.

Den borgerliga regeringen, med det »nya arbetarpartiet« i spetsen, måste ändra sin inställning till de institutioner som verkar för ett gott arbetsliv för alla. Annars blir priset högt, för många individer, för landets ekonomi – men kanske också för regeringen själv.

Alexander Armiento
chefredaktör

Inlagt av Rickard Wikströ... mån, 11/13/2006 - 14:32
Rehabiliteringen av de med sjukersättning eller sjukpenning kommer troligtvis att försvåras om beslutet med att minska på antalet verktyg som arbetsfömedlingen kan använda och samtidigt minska anslagen till försäkringskassan som indirekt betyder att utredningarna om vilket hjälpbehov som finns minskar.

Regeringen borde satsa på rehabilitering om de har som mål att fler ska till arbete. Genom att tillföra verktyg och resurser både till arbetsfömedlingarna och försäkringskassan kan antalet personer som har en nedsatt arbetsförmåga hitta nya vägar att komma tillbaka till arbete. I ett läge där regeringen har utlovat att det kommer att finnas arbete bör då resurser tillföras så att människor som är längre ifrån arbetet kan ta del av detta utbud.

Att minska resurser och verktyg på dessa myndigheter riskerar att öka utanförskapet och förhindra omställningsarbetet för dessa personer. Detta stämmer inte med regeringens ambitioner att fler ska tillbaka i arbete.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.