Annons:
Håkan Lindahl från svenska Kriminalvården skakar hand med Mina Velo, chef för ungdomsanstalten i Kavajë, när kursen för de anställda är slut.Bild:Casper Hedberg
Myndighetsbistånd till Albanien
Fördjupning
AVLinda Kling0 kommentarerTyck till!

Ett handslag för utveckling

När den albanska statsförvaltningen ska anpassas till EUs system bistår svenska myndigheter med sin expertis. Åtskilliga svenska statstjänstemän är på plats i Albanien för att bidra i arbetet med att utveckla landet.

I solskenet utanför det albanska utrikesdepartementet i huvudstaden Tirana vajar en albansk och en svensk flagga. Sveriges utrikesminister Ann Linde är på besök för att diskutera Albaniens EU-närmande. Sverige är en av de största bilaterala bistånds­givarna till Albanien, och stödet fokuserar på demokrati och ökad rättssäkerhet med målet att Albanien ska kunna leva upp till EUs krav.

Den koloss som i dag hyser utrikesdepartementet fungerade under kommunisttiden som Kinas ambassad. Innan Albanien blev helt isolerat från omvärlden i början av 1970-talet var Kina en viktig bundsförvant.

Via en smal gränd på vänstra sidan av departe­mentet nås det som på den tiden var hotell för medlemmar av kinesiska kommunistpartiet som tjänstgjorde vid ambassaden. I dag är det hemvist för den albanska statistikmyndigheten Instat, som också har svenskt besök.

Sedan 2001 samarbetar Instat med Statistiska centralbyrån, SCB. I 13 år har SCB haft långtidsrådgivare på plats, och titt som tätt bjuds experter från Sverige in på korttidsuppdrag.

I ett av de gamla hotellrummen på fjärde våningen sitter ST-medlemmen Katarina Ekberg tätt intill ­Benard Shalca och går igenom enkätsvar om virkesförbrukning från albanska företag. Katarina Ekberg, som till vardags arbetar med skogsstatistik på Skogsstyrelsen, gör sitt andra korttidsuppdrag på Instat. För ett år sedan hjälpte hon till att arbeta fram enkäten, nu ska hon bistå Benard Shalca i att analysera svaren.

– Det är spännande att komma hit och se hur de jobbar här. Diskussionerna de för sinsemellan känner jag igen hemifrån. Det märks att vi jobbar med samma sak, även om de inte kommit lika långt, säger Katarina Ekberg.

Hennes erfarenhet inom staten har just belönat henne med en guldklocka, och hon är på det klara med vikten av att svenska myndigheter skickar anställda på uppdrag utomlands.

– Det låter kanske lite barnsligt, men jag tänker fred på jorden. Jag tror att det är viktigt att vanligt folk träffas över landsgränserna, inte bara presidenter. Det ger ringar på vattnet, säger hon.

Ett par trappor ned, i ett likadant rum, sitter Birgitta Mannfelt, SCBs rådgivare på plats sedan snart tre år. Hon berättar att svenska myndigheter har gott rykte i världen och att det är vanligt att de får förfrågningar om att hjälpa utvecklingsländer att bygga upp sin motsvarande del av statsförvaltningen.

Samarbetet mellan SCB och Instat finansieras av Sida och är en del av Sveriges biståndsbudget. Initiativet till samarbetet kommer från Albanien och har sin grund i de behov som den albanska myndigheten själv har sett.

Under Birgitta Mannfelts tid här har projektet fokuserat på statistisk metod, ledarskap och it.

– Vi är inne i slutfasen nu och håller på att bygga upp utbildningsmoduler så att Instat ska kunna utbilda personal själva i framtiden, säger hon.

Hon berättar att det var möjligheten att få lära känna en ny kultur som fick henne att söka tjänsten i Albanien.

– Att göra en insats är också en drivkraft. När man jobbar på SCB vet man vilken samhällsnytta nationell statistik medför och hur viktig den är i en demokratiprocess.

Stoltheten över jobbet och känslan av att arbeta i demokratins tjänst är något hon delar med kollegerna på Instat, säger hon.

– Men i Albanien har staten inte samma anseende som den privata sektorn.

70 procent av de anställda på Instat är kvinnor och lönen är låg.

Liljana Boçi har arbetat på Instat sedan 1996 då myndigheten bildades. På hennes lilla skrivbord trängs två datorer, som enligt en liten klisterlapp är skänkta av Sida. Hon visar skärmarna som är fulla av tabeller och uträkningar.

– Jag älskar det här, säger hon och gör en gest mot siffrorna på dataskärmarna.

Liljana Boçi är chef på enheten för statistisk metod, som består av fem personer som alla trängs i samma rum. Enhetschef är det andra steget av tre på den statliga karriärstegen i Albanien. Att avancera ett steg är enda sättet att höja lönen, som är lika för alla på samma nivå. En enhetschef tjänar motsvarande strax över 8 000 kronor i månaden före skatt.

– Den låga lönen är en dålig sak med att arbeta statligt, säger Liljana Boçi.

Men en positiv sak är att arbetstiderna respekteras.

– På privata företag kan man beordras övertid. Att kunna gå hem i tid är viktigt för mig som har en son, säger hon.

Kollegan Ermira Palushi som har två söner nickar instämmande. Trots att barnen fortfarande är små har hon inte rätt att gå ned i arbetstid.

– En fjärdedel av min lön går till barnomsorg, säger hon.

Även hon är enhetschef, och hon konstaterar att möjligheterna att avancera och därmed höja lönen är begränsade.

– Men tjänstepensionen är bättre inom staten, jämfört med den privata sektorn, säger Ermira Palushi.

Det börjar närma sig advent och regeringsbyggnaderna i centrala Tirana är inslagna i enorma, lysande julklappssnören. En bit ned utmed paradgatan Bulevardi Dëshmoret e Kombit – ungefär "Nationens martyrers boulevard" – ligger parlamentet vackert upplyst i vintermörkret.

Men det politiska tillståndet i Albanien är långt ifrån så fridfullt som ytan ger intryck av. Under det senaste året har oppositionen vid flera tillfällen bojkottat arbetet i parlamentet och krävt den sittande regeringens avgång. De två största partierna utkämpar en bitter kamp och anklagar varandra för valfusk och korruption.

Bristen på politisk stabilitet gör det svårt för landets myndigheter att utvecklas. General­direktörer tillsätts och avsätts och omorganisationer avlöser varandra. Korruption och nepotism har varit ett stort problem vid rekryteringar.

– För att få bukt med det centraliserades rekryteringen till statliga tjänster 2013, berättar Birgitta Mannfelt.

Det innebär att statliga tjänster annonseras ut i klump, ungefär 50 åt gången. De sökande får göra flera prov och intervjuer som leder till en samlad poängbedömning.

– Den med högst poäng får sedan välja jobb först. Det blev problematiskt för Instat som inte anses lika prestigefyllt som andra myndigheter.

Men förra året fick Instat status som oberoende myndighet, vilket innebär att de är underställda parlamentet i stället för premiärministern.

– Nu får Instat rekrytera själva och har lyckats fylla flera vakanta tjänster det senaste året, säger Birgitta Mannfelt.

Det instabila politiska läget har fått konsekvenser inte bara för statsförvaltningen utan även för EU-närmandet. Den 18 oktober förra året beslutade EU, tvärtemot vad många hade trott, att inte inleda medlemsförhandlingar med Albanien ännu.

Liljana Boçi känner sorg över beskedet på ett personligt plan, men för jobbet gör det ingen skillnad, menar hon.

– Vi fortsätter att jobba mot samma mål som förut. Vi på Instat vet att vi har gjort vår del i att införliva EUs lagstiftning, säger hon.

Det var främst Frankrike som satte stopp för Albaniens medlemsförhandlingar. Enligt Frankrikes president Emmanuel Macron har Albanien inte nått tillräckligt långt i reformarbetet.

2016 inleddes en stor rättsreform i Albanien som syftar till att garantera mänskliga rättigheter, minska politisk påverkan i enskilda ärenden och stävja korruptionen. För att effektivisera rättskedjan och hjälpa albanska myndigheter att efterfölja de nya lagarna finansierar Sida ett stort samarbetsprojekt mellan svenskt och albanskt rättsväsende.

Kriminalvården är en av de deltagande svenska myndigheterna, och bistår Albanien i ett projekt som berör ungdomar och ungdomsbrottslighet.

Sarang Ahsani är projektledare på Kriminal­vårdens internationella enhet och ansvarig för myndighetens bistånd i Albanien.

– Den nya lagen håller en mycket hög nivå och barnperspektivet är hela tiden närvarande. Men än så länge har man inte hittat former att praktisera den fullt ut. Där försöker vi vara behjälpliga, säger han.

Det sker bland annat genom en kurs i kommunikationsteknik för fängelsepoliser på en ungdomsanstalt i den lilla staden Kavajë, fyra mil väster om Tirana.

Ett tjugotal pojkar mellan 14 och 18 år avtjänar sina straff på anstalten, som ligger inklämd mitt i ett bostadsområde. Säkerhetschefen Mina Velo visar stolt upp klassrummen där de får undervisning, verkstaden där de lär sig vvs-arbete och slöjdsalen där de reparerar trasiga möbler. Överallt hänger färgglada målningar på väggarna, signerade de intagna. Motiven domineras av fåglar och öppna landskap.

Även det lilla konferensrummet i den administ­rativa byggnaden pryds av tavlor målade av tidigare intagna. Konstverkens budskap om lycka och frihet står i stark kontrast till de strikta, uniformsklädda äldre männen som sitter runt de tre borden. Gradbeteckningarna lyser på axlarna och flera behåller uniformsmössan på. De är fängelsepoliser, vilket motsvarar första linjens kriminalvårdare.

En fängelsepolis tjänar motsvarande omkring 2 600 kronor i månaden och blir placerad vid den anstalt där behovet är störst. De flesta herrarna i salen har ett förflutet som militärer eller poliser, men har av olika anledningar hamnat här. Många bor i Tirana och tvingas lägga ungefär en tredjedel av lönen på bensin för att ta sig fram och tillbaka till jobbet.

Trots att de kanske inte själva valt att vara här, lyssnar skaran av fängelsepoliser uppmärksamt när ST-medlemmen Håkan Lindahl från Kriminalvården drar i gång dagens pass i kommunikations­metoder tillsammans med kollegerna Mikael Lundgren och Albert Gegaj.

– I går pratade vi om de tre kommunikationsstilarna följa, guida och instruera. Vi gick igenom öppna och stängda frågor och vad empati är för något, säger Håkan Lindahl på engelska och tolken översätter snabbt till albanska.

Även ST-medlemmen Albert Gegaj, som är född i Kosovo och talar flytande albanska, förklarar något för åhörarna.

Mikael Lundgren tar över och inleder vad han lovar ska bli kursens sista teoripass. Det handlar om förstärkning.

– Om jag har en hund och vill få den att sätta sig när jag säger "sitt", hur ska jag göra då?, frågar han retoriskt.

– Sätt dig ned själv så att hunden får se vad du menar, föreslår någon.

Det visar sig att det inte är så vanligt med hundar som husdjur i Albanien och exemplet faller något platt, men Mikael Lundgren lyckas förklara mekanismerna bakom positiv förstärkning ändå.

En av åhörarna tackar honom för att han sätter ord på något han sett men inte själv kunnat förklara.

Håkan Lindahl, Mikael Lundgren och Albert Gegaj kommer från olika delar av Sverige och jobbar med olika saker inom Kriminalvården. De har alla erfarenhet av liknande uppdrag i andra länder, bland andra Kongo, Sydsudan och Palestina.

Kriminalvårdens internationella enhet har en kompetensbank som de anställda kan anmäla sig till och därigenom bli aktuella för utlandsuppdrag.

Håkan Lindahl ser möjligheterna till internationella uppdrag som ett privilegium.

– Det är en unik chans att få lära känna andra länder och kulturer. Vissa saker går helt enkelt inte att köpa för pengar, säger han.

Rättsväsendets projekt är ett av de fem olika myndighetssamarbeten med Albanien som Sida just nu finansierar. Sammanlagt är nio svenska myndigheter involverade i reformsamarbete med landet, vilket är unikt. Stödet bygger på regeringens strategi för reformsamarbete med Östeuropa, västra Balkan och Turkiet under perioden 2014–2020.

Petra Burcher är chef för utvecklingsarbetet på svenska ambassaden i Albanien och ansvarig för Sidas projekt i landet. Hon menar att Albanien kommit långt med tanke på att det är en så ung demokrati.

– Men det finns ett fortsatt utvecklingsbehov och vårt samarbete kommer att fortsätta. Den svenska regeringen kommer inom kort att ge Sida i uppdrag att ta fram underlag för en ny strategi för perioden 2021 till 2027, säger hon.

Sidas reformsamarbete med Albanien syftar till att landet ska närma sig ett EU-medlemskap, det vill säga uppfylla EUs krav på medlemsländer.

– Vi hoppas att det sedan resulterar i ett medlemskap. Men detta är viktiga saker att arbeta med oavsett, för att skapa en stabil framtid.

De stora utmaningarna framöver ligger inom statsförvaltning, marknadsutveckling och miljö, konstaterar Petra Burcher. Även om det finns hinder att överbrygga, som hög arbetslöshet och migration, ser hon en stor potential.

– Viljan och drivkraften är stark hos många.

Hon pekar också på en annan viktig framgångsfaktor, den religiösa tolerans som råder i landet. I Albanien lever muslimer, katoliker och protestanter sida vid sida utan motsättningar.

– Ledarna för de olika religionerna samarbetar, något som är helt unikt i regionen och förbättrar förutsättningarna för utveckling, säger Petra Burcher.

Kursen i kommunikationsmetoder på anstalten i Kavajë börjar gå mot sitt slut. Majoriteten av deltagarna har inte sagt ett knyst på hela dagen. Men de har lyssnat uppmärksamt och verkar ärligt stolta när de som avslutning får ett certifikat.

Även kursledarna är nöjda efteråt.

– Jag tycker att det gick bra, även om vi fick justera nivån lite. Det här är ju ett helt nytt sätt att tänka för dem. Det är en början i alla fall, säger Håkan Lindahl.

 

Reportaget i Albanien har finansierats med resereportagebidrag från Union to Union, som samordnar LOs, Sacos, TCOs och deras medlemsförbunds fackliga utvecklingsarbete.

 

Stöd ska bygga upp nya fack

Alla offentliganställda i Albanien har rätt att vara medlemmar i fack­förbund, enligt en lag från 2013. Men ännu finns inget fackligt engagemang att tala om, menar före­trädare för organisationen Centre for Labour Rights.

Edison Hoxha och Eneida Mjeshtri tar emot på ett litet kontor i ett vanligt bostadshus i centrala Tirana. De börjar med att ursäkta att kakorna är torra och att det bara finns mjölkpulver till kaffet.

– Vi är inte här så ofta, vi är mest ute och pratar med folk, säger Eneida Mjeshtri.

Centre for Labour Rights är en partipolitiskt obunden organisation som jobbar för att stärka arbetstagares rättigheter och stötta uppbyggandet av nya fackföreningar i Albanien. Verksamheten finansieras bland annat av Olof Palmes Internationella Center.

– Mindre än tio procent av de albanska arbetstagarna är medlemmar i en fackförening. Och de fackföreningar som finns är antingen ostrukturerade eller helt korrupta, säger Edison Hoxha.

Under kommunisttiden fanns det två statliga arbetarföreningar som när landet blev fritt omvandlades till fackföreningar. De existerar än i dag, men fungerar mycket dåligt, enligt Centre for Labour Rights.

– När landets första premiärminister tillträdde 1991, skänkte han stora tillgångar till fackföreningarna, till exempel villor vid havet och andra byggnader. Dessa har fackförenings­pamparna använt i egna syften och folk litar inte på dem i dag, säger Edison Hoxha.

Det han och hans kolleger nu jobbar för är att mobilisera gräsrötter som kan starta nya fackföreningar på branschnivå. Det är ett tufft jobb, eftersom många är rädda att bli av med jobbet om de organiserar sig fackligt, menar Eneida Mjeshtri.

– Den officiella arbetslösheten i Albanien är 13 procent, men i verkligheten är den högre eftersom ungefär 30 procent av ekonomin är informell, säger hon.

En stor del av hennes och Edison Hoxhas arbete handlar om att besöka arbetsplatser och prata med de anställda.

– Ett första steg är att låta dem berätta hur de har det, att få dem att känna att vi lyssnar. Steg två är att informera om deras rättigheter och vad de skulle vinna på att organisera sig. Okunskapen är utbredd även hos de högutbildade, säger Eneida Mjeshtri.

Nyligen hade Centre for Labour Rights kontakt med en kvinna inom den statliga förvaltningen som var intresserad av att starta en fackförening.

– Men hon åkte till USA och har inte kommit tillbaka, säger Eneida Mjeshtri.

"Brain drain" är ett stort problem i Albanien. Unga, välutbildade personer flyr landet för att lönerna här knappt går att leva på.

– Det är ett jättestort problem. Men folk ser ingen framtid här. Jag har en 17-årig dotter som vill flytta till Tyskland. Det är min stora skräck att förlora henne, men samtidigt har jag inga argument för att hon ska stanna, säger Eneida Mjeshtri.

 

Reportaget i Albanien har finansierats med resereportagebidrag från Union to Union, som samordnar LOs, Sacos, TCOs och deras medlemsförbunds fackliga utvecklingsarbete.

Albanien – ett land på väg att moderniseras
  • Från 1944 till 1990 var Albanien en kommunistisk diktatur under ledning av Enver Hoxha. Från början av 1970-talet fram till kommunismens fall ansågs Albanien vara världens mest isolerade land.
  • Övergången från planekonomi till marknadsekonomi under 1990-talet blev svår. Kommunistregimen lämnade statskassan tom och utländska investerare uteblev. I mitten på 1990-talet dök en rad ”investeringsfonder” upp och lovade skyhöga räntor. Men allt var en form av pyramidspel som rämnade – och två tredjedelar av landets befolkning förlorade allt de investerat.
  • Under 2000-talet har ekonomin hämtat sig och landet har genomgått en modernisering. Men fortfarande beräknas var sjunde alban leva i fattig­dom. I Transparency Internationals korruptionsindex hamnar Albanien på plats 99 av 180, och den organiserade brottsligheten är utbredd. 
Bli den första att tycka till!
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu stänger ledningen kontor i Stockholmsområdet och ser över säkerheten i hela landet. "I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare", säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till. Det konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på ett åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar, inte minst sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig med besöksförbud och färre intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Slutsatsen redovisas i forskningsstudien Diginord som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, uppger SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektiv, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.
RiksrevisionenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av regeringens arbete för att minska administrationen inom statsförvaltningen. Granskningen ska svara på om förändringarna lett till utrymme för kärnverksamheten.
KulturNyhetRegeringen tidigarelägger utbetalningen av statliga bidrag till vissa institutioner, bland dem Skansen, för att snabbt stärka deras likviditet i den ekonomiska kris som följt i coronakrisens spår.
HÖGSKOLANNyhetPå grund av risken för spridning av coronaviruset bedriver landets universitet och högskolor mycket av verksamheten på distans. ”Det är dött här på campus, väldigt tomt”, säger Karin Magnusson, ordförande för ST inom Södertörns högskola, till Publikt.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att den satt sig över två beslut från Statens överklagandenämnd i samband med rekryteringen av chefer till Nationella operativa avdelningen, NOA.
SiSNyhetVården vid de institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, brister i likvärdighet. Den slutsatsen drar Statskontoret efter en myndighetsanalys. Men Statskontoret ser också en positiv utveckling.
KRIMINALVÅRDENNyhetEtt första fall av covid-19 har nu konstaterats inom Kriminalvården, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Kriminalvården vill inte uppge om den smittade tillhör personalen eller är intagen, av patientsekretesskäl.
CoronaNyhetI ett nytt krispaket föreslår regeringen med stöd av Centern och Liberalerna att fler ska få möjlighet till a-kassa och att Arbetsförmedlingen ska få mer pengar. Dessutom vill man se mer utbildning för varslade och uppsagda.
TrafikverketNyhetPå grund av coronapandemin har Trafikverket stoppat bokning av teoriprov för bil, motorcykel och moped fram till 4 maj. I Stockholm har 8 000 bokade prov avbokats, skriver TT.
CORONANyhetFacken inom statsförvaltningen och Arbetsgivarverket har tecknat ett tillfälligt kollektivavtal som tillåter 40 extra övertidstimmar per månad för statsanställda. Skälet är den situation som råder på grund av coronapandemin. Avtalet gäller i tre månader.
ArbetsmiljöNyhetKolleger som prasslar med papper eller sorl från ett öppet kontorslandskap. Det kan vara två situationer som stör människor med ljudintolerans, en okänd men ganska vanlig sjukdom, visar en ny avhandling från institutionen för psykologi vid Umeå universitet.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
ForskningNyhetSamhällsinformation till nyanlända blir kraftigt förenklad, därför att de som tar fram materialet tar större hänsyn till hur beställande politiker ska reagera än till vad de nyanlända behöver, enligt en ny studie.
PolisenNyhetEn gränskontrollant som blev påkommen med metadon på jobbet åtalas för ringa narkotikabrott. Om mannen döms kan han förlora sin anställning.
DomstolarnaNyhetRegeringen skjuter upp den planerade kvällsberedskapen vid landets tingsrätter som skulle inletts den här veckan. Införandet skjuts fram till 1 september på grund av coronapandemin.
ArbetsförmedlingenNyhetI en gemensam debattartikel kräver företrädare för TCO, LO och Saco att Arbetsförmedlingens pilotprojekt Krom, Kundval rusta och matcha, stoppas tills vidare. Resurser behöver riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de.
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg har klagat på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige får dagsböter och villkorlig dom sedan hon gripits på bar gärning när hon stulit pengar ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronasmittan gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen har uppdragit åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning inför den tredje veckan, då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till myndigheten. Skälet är att vården är satt under press, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.