Annons:

Kapitalet fackets muskler

Många fackförbund har välfyllda skattkistor, konstaterar vi i en granskning på sidorna 12–13 i detta nummer av ST Press. Några av organisationerna sitter på åtskilliga miljarder. Fackförbundet ST har en "förmögenhet" på drygt 400 miljoner kronor. Tack vare avkastningen på kapitalet gick förbundet 2004 med ett överskott på nästan 20 miljoner kronor. I teorin skulle vinsten, i stället för att sparas för framtiden, kunna användas till att sänka medlemsavgiften med en dryg tjuga i månaden.

Men avkastningen från det kapital som tidigare generationer ST-medlemmar har samlat ihop till bör inte i första hand gå till att sänka de nuvarande medlemmarnas avgift. Tvärtom är det rimligt att dagens verksamhet betalas av dagens medlemmar – vilket också är STs mål.

Även om facken inte gör bruk av sina ekonomiska reserver så fyller de en viktig funktion. Konjunkturinstitutets forskningschef Juhana Vartiainen liknar dem vid stormakternas kärnvapenarsenal. De ger styrka bakom orden vid en konflikt – även om de förhoppningsvis inte behöver användas.

Denna avskräckningsprincip tycks fungera. Vi har få strejker i Sverige. Det är en stor fördel i den internationella konkurrensen och används ofta som ett argument för att locka utländska investerare. Visst bör förklaringen till de få konflikterna också sökas i en konstruktiv attityd och en öppenhet för dialog hos arbetsmarknadens parter. Men det är nog tveksamt om bara god vilja hade gett samma resultat.

Fackets kapital är dess muskler. Den svenska fackföreningsrörelsen, med sin långa historia och sin stora medlemsskara, är i en internationell jämförelse begåvad med svällande biceps. Det är ingen långsökt gissning att den råstyrkan är en bidragande orsak till att svenska löntagare står starkare i både lagstiftning och avtal än i många andra europeiska länder.

Framtidens fackliga utmaningar kan bli ännu tuffare än dagens. Principen att fortsätta att bygga upp STs ekonomiska styrka är således sund.

Men samtidigt vore det dumt att vakta sin skattkammare alltför väl. Det finns andra hot mot facket än konflikter med arbetsgivarsidan. Hot som kan motivera att man använder en del av den sparade förmögenheten till offensiva satsningar.

Ett sådant hot är den sjunkande organisationsgraden. För hur rikt facket än är hänger dess framtida styrka naturligtvis i minst lika stor grad på medlemmarna. Därför har också många förbund satsat extra medel på olika former av rekryteringskampanjer. Är de satsningarna väl planerade och väl genomförda är det sannolikt mycket klokt investerade pengar.

Det finns mängder av områden där fackliga resurser gör nytta. Arbetet för att förbättra medlemmarnas villkor, opinionsbildningen för våra värderingar och det internationella arbetet är några exempel. För att i dag och i morgon kunna göra insatser där behoven finns krävs en sund ekonomi. Att varje år nalla i sparbössan är inte hållbart, men att göra engångssatsningar för att trygga framtiden kan ibland vara nödvändigt.

Bli den första att tycka till!
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor. Sammantaget ökade a-kassorna sina utbetalningar med 11,6 procent.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.