Annons:

Kapitalet fackets muskler

Många fackförbund har välfyllda skattkistor, konstaterar vi i en granskning på sidorna 12–13 i detta nummer av ST Press. Några av organisationerna sitter på åtskilliga miljarder. Fackförbundet ST har en "förmögenhet" på drygt 400 miljoner kronor. Tack vare avkastningen på kapitalet gick förbundet 2004 med ett överskott på nästan 20 miljoner kronor. I teorin skulle vinsten, i stället för att sparas för framtiden, kunna användas till att sänka medlemsavgiften med en dryg tjuga i månaden.

Men avkastningen från det kapital som tidigare generationer ST-medlemmar har samlat ihop till bör inte i första hand gå till att sänka de nuvarande medlemmarnas avgift. Tvärtom är det rimligt att dagens verksamhet betalas av dagens medlemmar – vilket också är STs mål.

Även om facken inte gör bruk av sina ekonomiska reserver så fyller de en viktig funktion. Konjunkturinstitutets forskningschef Juhana Vartiainen liknar dem vid stormakternas kärnvapenarsenal. De ger styrka bakom orden vid en konflikt – även om de förhoppningsvis inte behöver användas.

Denna avskräckningsprincip tycks fungera. Vi har få strejker i Sverige. Det är en stor fördel i den internationella konkurrensen och används ofta som ett argument för att locka utländska investerare. Visst bör förklaringen till de få konflikterna också sökas i en konstruktiv attityd och en öppenhet för dialog hos arbetsmarknadens parter. Men det är nog tveksamt om bara god vilja hade gett samma resultat.

Fackets kapital är dess muskler. Den svenska fackföreningsrörelsen, med sin långa historia och sin stora medlemsskara, är i en internationell jämförelse begåvad med svällande biceps. Det är ingen långsökt gissning att den råstyrkan är en bidragande orsak till att svenska löntagare står starkare i både lagstiftning och avtal än i många andra europeiska länder.

Framtidens fackliga utmaningar kan bli ännu tuffare än dagens. Principen att fortsätta att bygga upp STs ekonomiska styrka är således sund.

Men samtidigt vore det dumt att vakta sin skattkammare alltför väl. Det finns andra hot mot facket än konflikter med arbetsgivarsidan. Hot som kan motivera att man använder en del av den sparade förmögenheten till offensiva satsningar.

Ett sådant hot är den sjunkande organisationsgraden. För hur rikt facket än är hänger dess framtida styrka naturligtvis i minst lika stor grad på medlemmarna. Därför har också många förbund satsat extra medel på olika former av rekryteringskampanjer. Är de satsningarna väl planerade och väl genomförda är det sannolikt mycket klokt investerade pengar.

Det finns mängder av områden där fackliga resurser gör nytta. Arbetet för att förbättra medlemmarnas villkor, opinionsbildningen för våra värderingar och det internationella arbetet är några exempel. För att i dag och i morgon kunna göra insatser där behoven finns krävs en sund ekonomi. Att varje år nalla i sparbössan är inte hållbart, men att göra engångssatsningar för att trygga framtiden kan ibland vara nödvändigt.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.