Annons:

Museernas ekonomi påverkas av fri entré

Fri entré till de statliga museerna har ökat antalet besökare, men kompensationen från staten täcker inte alltid museernas kostnader, skriver Riksrevisionen i en ny granskningsrapport.

”Antalet besökare har ökat kraftigt. Reformen har också underlättat museernas arbete för att nå nya besöksgrupper och att samverka med andra aktörer”, skriver Lena Lakso, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

I början av 2016 infördes fri entré till 18 statliga museer. Enligt regeringen var syftet att öka antalet besökare och locka nya grupper till museerna.

Myndigheten för kulturanalys har haft regeringens uppdrag att analysera besöksutvecklingen och har tidigare konstaterat att antalet besök till de museer som omfattas av reformen har ökat.

Samtidigt anser Riksrevisionen i sin granskning att den statistik som museerna samlar in inte är av tillräcklig kvalitet för att reformen ska kunna följas upp på ett bra sätt.

Reformen har också förändrat museernas möjlighet till finansiering, i och med att entréavgifter inte längre kan tas in. De 80 miljoner kronor som regeringen har anslagit per år som kompensation har fördelats utifrån tidigare års besöksstatistik.

Men, konstaterar Riksrevisionen, sedan dess har museernas besökarantal och därmed kostnader vuxit för till exempel värdar, säkerhet och lokalvård. Dessutom har kostnaderna ökat olika mycket för olika museer, medan kompensationen fortfarande fördelas likadant.

Hälften av museimyndigheterna har äskat extra budgetmedel för att möta de ökande kostnaderna och ytterligare andra varnar för sin ekonomiska situation, skriver Riksrevisionen och efterlyser åtgärder.

”Riksrevisionens bedömning är att detta i förlängningen innebär en risk för att museerna inte kommer att kunna upprätthålla en hög kvalitet och att deras relevans som kunskaps- och kulturinstitutioner därmed i värsta fall kan minska”, skriver riksrevisor Helena Lindberg.

Granskningen visar även att regeringens styrning har brustit, särskilt när det gäller reformens syfte och mål.

”Att reformens syfte delvis måste läsas mellan raderna har inneburit att museerna tolkat det olika och därför arbetat olika mycket med sin publika och pedagogiska verksamhet för att nå vad de uppfattar som reformens mål, säger Lena Lakso.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att tydliggöra syfte och mål med fri entré-reformen samt säkerställa att fri entré inte får negativ påverkan på museernas förutsättningar att utföra sina huvuduppdrag. Regeringen bör enligt granskningen även utveckla en uppföljning som är ändamålsenlig.

Ämnen: Kultur
18 museer omfattas
  • Moderna museet i Stockholm och Malmö.
  • Nationalmuseum.
  • Naturhistoriska riksmuseet.
  • Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes).
  • Statens försvarshistoriska museer: Armémuseum och Flygvapenmuseum.
  • Statens historiska museer: Hallwylska museet, Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet, Livrustkammaren och Skoklosters slott.
  • Statens maritima och transporthistoriska museer: Marinmuseum och Sjöhistoriska museet.
  • Statens museer för världskultur: Världskulturmuseet, Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet.
Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.