Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Oro vid årsskiftet

Ambitionen att hjälpa sjuka att åter­vända till arbetsmarknaden är det inget fel på. Men rehabiliteringen måste fungera – och männi­skor ska inte behöva förlora sin försörjning.

Vi närmar oss ett nytt år. För många människor är det dock svårt att känna glädje och förväntan inför tolvslaget. 16 000 personer blir utförsäkrade från sjukförsäkringen i januari, ytterligare 38 000 senare under 2010. Många av dem känner djup oro. Åtskilliga riskerar att få betydligt lägre ersättning efter nyår.

Regeringens reform av sjukförsäkringen får nu full effekt. Ambitionerna var goda: att ge långtidssjukskrivna bättre rehabilitering för att snabbare hjälpa dem tillbaka till arbetslivet. Social­försäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson har helt rätt i att detta är ett viktigt område som tidigare rege­ringar försummat – till skada för både de sjuka och samhällsekonomin.

Tyvärr innebär de nya reglerna inte att drabbade människor får det stöd de behöver.

De som haft tidsbegränsad sjuk­ersättning får i många fall sänkt ersättning i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram. Vissa av dem som saknar arbetsförmåga kan efter avslutat program bli helt utan pengar. Då återstår bara socialhjälp – men först tvingas man i så fall sälja hem och värdesaker.

Det är också oklart vilka möjligheter till rehabilitering som de sjuka faktiskt får. Den medicinska rehabiliteringen har inte hållit jämna steg med andra förändringar, vilket försäkringskasseanställda vittnar om i detta nummer av ST Press. I TCOs granskning av de miljard­belopp som tidigare utlovats till en satsning på att få sjuka i arbete, framkommer också att bara en liten del av pengarna kommer att gå till rehabilitering. Merparten avser aktivitetsstöd till individerna – i stället för de ersättningar från sjukförsäkringen som samtidigt upphör.

I samma veva som riksdagen i sista minuten beslutade om villkoren för den grupp som utförsäkras vid nyår blossade debatten också upp om de regler som infördes förra sommaren och som innebär att den som är sjuk efter 180 dagar ska få sin arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden. I en debattartikel slog läkare larm om att kroniskt sjuka cancerpatienter på detta sätt tvingades ut på arbetsmarknaden. Den utlöste en mediestorm som fick riksdagen att hastigt justera detta regelverk. Som dock fortsatt är otydligt.

Systemen är snåriga och hanteringen har gjort dem ännu snårigare. Det gör debatten svår att hänga med i, men det innebär också att de sjuka inte vet vilket skydd de har. Tilltron till försäkringen urholkas.

Osäkerheten har också drabbat de anställda på Försäkringskassan, som ska administrera reformen. När social­försäkringsministerns talade om att myndigheten måste se över tillämpningen av reglerna, lät det som att det skulle vara de anställdas ogina och felaktiga tolkningar som var orsaken till att människor drabbats. Detta fick Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan, att kräva en ursäkt. »Om de känner att jag har sagt eller gjort något som föranleder en ursäkt så får de den«, sade Cristina Husmark Pehrsson.

Det bästa vore naturligtvis om regeringen slapp utfärda ursäkter och panikändra regler. Och framför allt, om de människor som nu oroar sig för sin försörjning i stället kunde känna trygghet i att de 2010 kan få god hjälp att återvända till arbetsmarknaden i sin egen takt, under ekonomiskt trygga förhållanden. Då skulle man kunna tala om ett gott nytt år.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.