Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Oro vid årsskiftet

Ambitionen att hjälpa sjuka att åter­vända till arbetsmarknaden är det inget fel på. Men rehabiliteringen måste fungera – och männi­skor ska inte behöva förlora sin försörjning.

Vi närmar oss ett nytt år. För många människor är det dock svårt att känna glädje och förväntan inför tolvslaget. 16 000 personer blir utförsäkrade från sjukförsäkringen i januari, ytterligare 38 000 senare under 2010. Många av dem känner djup oro. Åtskilliga riskerar att få betydligt lägre ersättning efter nyår.

Regeringens reform av sjukförsäkringen får nu full effekt. Ambitionerna var goda: att ge långtidssjukskrivna bättre rehabilitering för att snabbare hjälpa dem tillbaka till arbetslivet. Social­försäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson har helt rätt i att detta är ett viktigt område som tidigare rege­ringar försummat – till skada för både de sjuka och samhällsekonomin.

Tyvärr innebär de nya reglerna inte att drabbade människor får det stöd de behöver.

De som haft tidsbegränsad sjuk­ersättning får i många fall sänkt ersättning i Arbetsförmedlingens introduktionsprogram. Vissa av dem som saknar arbetsförmåga kan efter avslutat program bli helt utan pengar. Då återstår bara socialhjälp – men först tvingas man i så fall sälja hem och värdesaker.

Det är också oklart vilka möjligheter till rehabilitering som de sjuka faktiskt får. Den medicinska rehabiliteringen har inte hållit jämna steg med andra förändringar, vilket försäkringskasseanställda vittnar om i detta nummer av ST Press. I TCOs granskning av de miljard­belopp som tidigare utlovats till en satsning på att få sjuka i arbete, framkommer också att bara en liten del av pengarna kommer att gå till rehabilitering. Merparten avser aktivitetsstöd till individerna – i stället för de ersättningar från sjukförsäkringen som samtidigt upphör.

I samma veva som riksdagen i sista minuten beslutade om villkoren för den grupp som utförsäkras vid nyår blossade debatten också upp om de regler som infördes förra sommaren och som innebär att den som är sjuk efter 180 dagar ska få sin arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden. I en debattartikel slog läkare larm om att kroniskt sjuka cancerpatienter på detta sätt tvingades ut på arbetsmarknaden. Den utlöste en mediestorm som fick riksdagen att hastigt justera detta regelverk. Som dock fortsatt är otydligt.

Systemen är snåriga och hanteringen har gjort dem ännu snårigare. Det gör debatten svår att hänga med i, men det innebär också att de sjuka inte vet vilket skydd de har. Tilltron till försäkringen urholkas.

Osäkerheten har också drabbat de anställda på Försäkringskassan, som ska administrera reformen. När social­försäkringsministerns talade om att myndigheten måste se över tillämpningen av reglerna, lät det som att det skulle vara de anställdas ogina och felaktiga tolkningar som var orsaken till att människor drabbats. Detta fick Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan, att kräva en ursäkt. »Om de känner att jag har sagt eller gjort något som föranleder en ursäkt så får de den«, sade Cristina Husmark Pehrsson.

Det bästa vore naturligtvis om regeringen slapp utfärda ursäkter och panikändra regler. Och framför allt, om de människor som nu oroar sig för sin försörjning i stället kunde känna trygghet i att de 2010 kan få god hjälp att återvända till arbetsmarknaden i sin egen takt, under ekonomiskt trygga förhållanden. Då skulle man kunna tala om ett gott nytt år.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.