Annons:
Omorganisation
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Utredare vill skrota tio vårdmyndigheter

Omkring 550 jobb kan försvinna om myndigheterna för sjukvård, omsorg och folkhälsa struktureras om. En utredning har föreslagit att tio myndigheter läggs ned och ersätts av fyra nya.
Karin Molander Gregory.Bild:Gunno Rask

En av de nedläggningshotade myndigheterna är Folkhälsoinstitutet, som så sent som 2007 flyttades från Stockholm till Östersund.

– Reaktionen är nog mest att folk blir trötta, kommenterar den lokala ST-företrädaren Karin Molander Gregory. Vi har hållit på fem–sex år med att bygga upp verksamheten på nytt efter flytten, det är lite tufft om det rivs upp nu igen.

Regeringens utredare Stefan Carlsson, landshövding i Kalmar, anser att statens organisation för vård- och omsorgsfrågor är alltför splittrad och före­slår en genomgripande omorganisation. Enligt förslaget läggs tio myndigheter ned, däribland Social­styrelsen, Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet. Även Hjälpmedelsinstitutet och Apotekens service AB läggs ned.

I stället bildas fyra nya myndig­heter:

 • Kunskapsmyndigheten ansvarar för utveckling och spridning av kunskap.
 • Tillsynsmyndigheten samlar all tillsyn.
 • Infrastrukturmyndigheten ansvarar för kommunikation och gemensamma IT-lösningar.
 • Välfärdsstrategiska myndigheten genomför analys, uppföljning och styrning.

Den nya strukturen ska vara på plats i januari 2014.

Denna lösning blir enligt Stefan Carlsson inte bara bättre, utan även billigare. Kalkylen tyder på att kostnaderna kan sänkas med 20 procent i en ny organisation, och att antalet anställda kan sänkas från dagens 2 700 till omkring 2 150.

Maria Carneland, ST-ordförande på Socialstyrelsen, befarar att det blir en övertalighet framför allt inom Socialstyrelsens centrala verksamhet, även om den i vissa fall kan komma att lösas med pensioneringar eftersom medelåldern bland de anställda är hög.

– Till det positiva hör att det blir en större satsning på tillsyn. Vi har fått minskade resurser och det blir mycket skrivbordsarbete.

De regionala konsekvenserna av förslaget är delvis oklara. Enligt utredningen ska alla huvudkontor ligga i Stockholm, medan löne- och ekonomi­administration läggs över på den nya myndigheten Statens service­center i Gävle och Öster­sund. Tillsyns­myndigheten behöver som i dag en regional organisation, och kanske även Kunskapsmyndigheten, anser Stefan Carlsson.

Karin Molander Gregory på Folk­hälso­institutet tror inte att så många skulle följa med om det blir ett återtåg till Stockholm.

– Man har rotat sig. Och det har inneburit ett lyft för Östersund att ha vår myndighet här! 

10 myndigheter som kan försvinna
 • Socialstyrelsen
 • Läkemedelsverket
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • Statens beredning för medicinsk utvärdering
 • Statens folkhälsoinstitut
 • Smittskyddsinstitutet
 • Myndigheten för vårdanalys
 • Myndigheten för handikapp­politisk samordning
 • Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
 • Statens medicinsk-etiska råd

Dessutom föreslår Stefan Carlsson nedläggning av föreningen Hjälpmedels­institutet och det statliga bolaget Apotekens service AB. 

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen begär ytterligare 400 miljoner kronor i år för att stärka den lokala närvaron enligt regeringens uppdrag. Nästa år vill myndigheten att förvaltningsanslaget ska höjas med cirka 800 miljoner kronor, med argumentet att arbetslösheten ökar och att myndighetens uppdrag kommer att vara oförändrat.
RättsväsendetNyhetRegeringen vill göra det enklare för de brottsbekämpande myndigheterna att använda sig av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Syftet är att göra brottsbekämpningen effektivare.
ArbetsmiljöNyhetEn forskargrupp från finländska Arbetshälsoinstitutet arbetar med att utveckla metoder för att göra det enklare att upptäcka utmattningssyndrom, innan det leder till förlorad arbetsförmåga. Förhoppningen är att göra det möjligt att hjälpa personer "innan den röda lampan tänds".
Så gjorde vi: automatiseringPå jobbet”Administration upptog all vår tid förr”, säger Madeleine Danerhag. Hon och kollegan Elin Emanuelz uppskattar mjukvaran ”Brolle”, som tagit över flera av deras mest monotona arbetsuppgifter.
KriminalvårdenNyhetFör att klara den kraftiga ökningen av antalet dömda behövs ytterligare 2 000 platser i anstalter och häkten de närmaste tio åren, bedömer Kriminalvården. I sitt budgetunderlag till regeringen begär myndigheten ökade anslag med 350 miljoner kronor nästa år och ännu större ökningar 2022 och 2023.
PolisenNyhetEtt it-fel har gjort att flera hundra utdrag ur belastningsregistret som Polisen lämnat ut har blivit felaktiga, skriver Dagens Nyheter. Enligt Polisen ska samtliga drabbade ha informerats om felet.
OmlokaliseringNyhetDe flesta av de myndigheter som föreslagits flytta verksamhet till Härnösand vill inte göra detta. Sida säger nej till att omlokalisera tjänster inom kommunikationsverksamheten, men erbjuder sig att i stället flytta tre andra tjänster till staden. Det framgår av remissvaren på utredningen om lokalisering av statlig verksamhet till Härnösand.
ArbetsrättNyhetEn handläggare vid Stockholms tingsrätt som åtalats för narkotikabrott avskedas efter beslut i personalansvarsnämnden. Nämnden anser att handläggaren förbrukat arbetsgivarens förtroende.
KollektivavtalNyhetDe svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är på kollisionskurs med Europafacket när det gäller minimilöner. De tre är starkt kritiska till att Europafacket i ett samrådssvar förordar att minimilöner införs inom EU.
KronofogdenNyhetUnder 2019 drev Kronofogden in nära 13 miljarder kronor, skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2019. Det var 1,1 miljard kronor mer än 2018 och den högsta siffran någonsin.
ArbetsmiljöNyhetStress och bristande kunskap ligger bakom att förebyggande arbetsmiljöåtgärder inte vidtas. Det är orsaken till många av dödsolyckorna på svenska arbetsplatser, enligt en analys från Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.