Annons:
Kriminalvården
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Våra medlemmar delar inte den bild som ges i Publikt

Gunilla Jonsson, ordförande för klubb 12 (huvudkontoret) i ST inom Kriminalvården, håller inte med om det som skrivits om Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg i Publikt. STs avdelningsordförande Per Sunneborn och Publikts chefredaktör Alexander Armiento svarar.

I ett antal artiklar i Publikt beskrivs Kriminalvården som en myndighet skrämd till tystnad och som sparkar chefer till höger och vänster.

Målet är Kriminalvårdens general­direktör Nils Öberg, som framställs som en diktator. »Nyheterna« bygger på gammal skåpmat som TV4 publicerade för ett år sedan och det är förvånande att Publikt kör detta igen.

Jag, och många med mig, reagerar starkt på den enligt oss felaktiga bild som uppmålas.

Vi är inte skrämda. Vi är inte rädda för att ha åsikter.

Ett antal chefer har slutat de senaste åren, visst. Men de flesta efter eget val och inte sällan har de gått vidare i karriären inom Kriminalvården eller lämnat för höga tjänster i det privata näringslivet. En del har fått lämna chefsuppdraget då man inte stått för ett modernt ledarskap med allt vad det innebär. Sådana beslut kan man som högste chef inte väja för, då verksamhetens bästa alltid går först.

Våra medlemmar är i stort inte överens med den bild som beskrivs i Publikt, vilket jag som facklig förtroendevald fått bekräftat från flera håll. Reaktioner från andra fackförbunds medlemmar har också kommit.

Här några enstaka exempel från en mängd kommentarer som jag fått:

»Jag var faktiskt i tankarna att gå ur ST, för jag var så trött på ›sand­lådan‹.«

»Vore ju bra om Per (Sunneborn) vände sig till sina medlemmar för att få en helhetsbild på det hela. Känns just nu bara som det är en personlig vendetta mot GD.«

Gunilla Jonsson,
ordförande för klubb 12 (huvudkontoret) i ST inom Kriminalvården.

 

STs avdelningsordförande: Olika bilder beroende på var man finns

Det är precis så här det ska fungera i en organisation med högt i tak. Alla har rätt att framföra sina synpunkter. Vår ordförande på Kriminalvårdens huvudkontor upplever säkert situationen som hon beskriver – det är hennes sanning och den respekterar jag. Att jag sagt att vi har en rädd orga­nisation bygger på de kontakter jag har haft med just rädda med­arbetare. När det gäller chefer som har slutat känner jag i formuleringar­na igen retoriken från vår generaldirektör. Det finns dock de som har annan information om och upplevelse av vad som hänt. Vem som talar sanning och vem som inte gör det får framtiden utvisa. När det gäller helhetsbilden kan nog bilderna skilja sig åt beroende på var man befinner sig. Jag har i min roll att tolka bilden för hela Kriminal­vården.

Personliga vendettor hör inte hemma i en modern organisation. De meningsskiljaktigheter som finns grundas på sakliga omständigheter. Mitt uppdrag är att framföra den kritik som ST-medlemmarna som kollektiv gett uttryck för. Någon egen agenda har jag inte. Inte heller kan jag ta ansvar för massmedias agerande när det gäller att få svar på de frågor som ställts till vår generaldirektör.

Per Sunneborn,
avdelningsordförande för ST inom Kriminalvården

 

Publikts chefredaktör: Rapporteringen bygger inte på »gammal skåpmat«

Att Publikts rapportering skulle bygga på »gammal skåpmat« stämmer inte – artiklarna innehåller många nya uppgifter, även om det som bakgrund till dessa också redogörs för sådant som uppmärksammats i andra medier. Jag vill också understryka att Publikts syfte och metod är att med journalistiska arbetsmetoder och åtskilliga källor skildra verkligheten på arbetsplatserna, inte att driva kampanj å någon parts vägnar.

Alexander Armiento,
chefredaktör för Publikt
 

 

 

 

  

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.