Annons:
Kriminalvården
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Våra medlemmar delar inte den bild som ges i Publikt

Gunilla Jonsson, ordförande för klubb 12 (huvudkontoret) i ST inom Kriminalvården, håller inte med om det som skrivits om Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg i Publikt. STs avdelningsordförande Per Sunneborn och Publikts chefredaktör Alexander Armiento svarar.

I ett antal artiklar i Publikt beskrivs Kriminalvården som en myndighet skrämd till tystnad och som sparkar chefer till höger och vänster.

Målet är Kriminalvårdens general­direktör Nils Öberg, som framställs som en diktator. »Nyheterna« bygger på gammal skåpmat som TV4 publicerade för ett år sedan och det är förvånande att Publikt kör detta igen.

Jag, och många med mig, reagerar starkt på den enligt oss felaktiga bild som uppmålas.

Vi är inte skrämda. Vi är inte rädda för att ha åsikter.

Ett antal chefer har slutat de senaste åren, visst. Men de flesta efter eget val och inte sällan har de gått vidare i karriären inom Kriminalvården eller lämnat för höga tjänster i det privata näringslivet. En del har fått lämna chefsuppdraget då man inte stått för ett modernt ledarskap med allt vad det innebär. Sådana beslut kan man som högste chef inte väja för, då verksamhetens bästa alltid går först.

Våra medlemmar är i stort inte överens med den bild som beskrivs i Publikt, vilket jag som facklig förtroendevald fått bekräftat från flera håll. Reaktioner från andra fackförbunds medlemmar har också kommit.

Här några enstaka exempel från en mängd kommentarer som jag fått:

»Jag var faktiskt i tankarna att gå ur ST, för jag var så trött på ›sand­lådan‹.«

»Vore ju bra om Per (Sunneborn) vände sig till sina medlemmar för att få en helhetsbild på det hela. Känns just nu bara som det är en personlig vendetta mot GD.«

Gunilla Jonsson,
ordförande för klubb 12 (huvudkontoret) i ST inom Kriminalvården.

 

STs avdelningsordförande: Olika bilder beroende på var man finns

Det är precis så här det ska fungera i en organisation med högt i tak. Alla har rätt att framföra sina synpunkter. Vår ordförande på Kriminalvårdens huvudkontor upplever säkert situationen som hon beskriver – det är hennes sanning och den respekterar jag. Att jag sagt att vi har en rädd orga­nisation bygger på de kontakter jag har haft med just rädda med­arbetare. När det gäller chefer som har slutat känner jag i formuleringar­na igen retoriken från vår generaldirektör. Det finns dock de som har annan information om och upplevelse av vad som hänt. Vem som talar sanning och vem som inte gör det får framtiden utvisa. När det gäller helhetsbilden kan nog bilderna skilja sig åt beroende på var man befinner sig. Jag har i min roll att tolka bilden för hela Kriminal­vården.

Personliga vendettor hör inte hemma i en modern organisation. De meningsskiljaktigheter som finns grundas på sakliga omständigheter. Mitt uppdrag är att framföra den kritik som ST-medlemmarna som kollektiv gett uttryck för. Någon egen agenda har jag inte. Inte heller kan jag ta ansvar för massmedias agerande när det gäller att få svar på de frågor som ställts till vår generaldirektör.

Per Sunneborn,
avdelningsordförande för ST inom Kriminalvården

 

Publikts chefredaktör: Rapporteringen bygger inte på »gammal skåpmat«

Att Publikts rapportering skulle bygga på »gammal skåpmat« stämmer inte – artiklarna innehåller många nya uppgifter, även om det som bakgrund till dessa också redogörs för sådant som uppmärksammats i andra medier. Jag vill också understryka att Publikts syfte och metod är att med journalistiska arbetsmetoder och åtskilliga källor skildra verkligheten på arbetsplatserna, inte att driva kampanj å någon parts vägnar.

Alexander Armiento,
chefredaktör för Publikt
 

 

 

 

  

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.