Annons:
Kriminalvården
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Våra medlemmar delar inte den bild som ges i Publikt

Gunilla Jonsson, ordförande för klubb 12 (huvudkontoret) i ST inom Kriminalvården, håller inte med om det som skrivits om Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg i Publikt. STs avdelningsordförande Per Sunneborn och Publikts chefredaktör Alexander Armiento svarar.

I ett antal artiklar i Publikt beskrivs Kriminalvården som en myndighet skrämd till tystnad och som sparkar chefer till höger och vänster.

Målet är Kriminalvårdens general­direktör Nils Öberg, som framställs som en diktator. »Nyheterna« bygger på gammal skåpmat som TV4 publicerade för ett år sedan och det är förvånande att Publikt kör detta igen.

Jag, och många med mig, reagerar starkt på den enligt oss felaktiga bild som uppmålas.

Vi är inte skrämda. Vi är inte rädda för att ha åsikter.

Ett antal chefer har slutat de senaste åren, visst. Men de flesta efter eget val och inte sällan har de gått vidare i karriären inom Kriminalvården eller lämnat för höga tjänster i det privata näringslivet. En del har fått lämna chefsuppdraget då man inte stått för ett modernt ledarskap med allt vad det innebär. Sådana beslut kan man som högste chef inte väja för, då verksamhetens bästa alltid går först.

Våra medlemmar är i stort inte överens med den bild som beskrivs i Publikt, vilket jag som facklig förtroendevald fått bekräftat från flera håll. Reaktioner från andra fackförbunds medlemmar har också kommit.

Här några enstaka exempel från en mängd kommentarer som jag fått:

»Jag var faktiskt i tankarna att gå ur ST, för jag var så trött på ›sand­lådan‹.«

»Vore ju bra om Per (Sunneborn) vände sig till sina medlemmar för att få en helhetsbild på det hela. Känns just nu bara som det är en personlig vendetta mot GD.«

Gunilla Jonsson,
ordförande för klubb 12 (huvudkontoret) i ST inom Kriminalvården.

 

STs avdelningsordförande: Olika bilder beroende på var man finns

Det är precis så här det ska fungera i en organisation med högt i tak. Alla har rätt att framföra sina synpunkter. Vår ordförande på Kriminalvårdens huvudkontor upplever säkert situationen som hon beskriver – det är hennes sanning och den respekterar jag. Att jag sagt att vi har en rädd orga­nisation bygger på de kontakter jag har haft med just rädda med­arbetare. När det gäller chefer som har slutat känner jag i formuleringar­na igen retoriken från vår generaldirektör. Det finns dock de som har annan information om och upplevelse av vad som hänt. Vem som talar sanning och vem som inte gör det får framtiden utvisa. När det gäller helhetsbilden kan nog bilderna skilja sig åt beroende på var man befinner sig. Jag har i min roll att tolka bilden för hela Kriminal­vården.

Personliga vendettor hör inte hemma i en modern organisation. De meningsskiljaktigheter som finns grundas på sakliga omständigheter. Mitt uppdrag är att framföra den kritik som ST-medlemmarna som kollektiv gett uttryck för. Någon egen agenda har jag inte. Inte heller kan jag ta ansvar för massmedias agerande när det gäller att få svar på de frågor som ställts till vår generaldirektör.

Per Sunneborn,
avdelningsordförande för ST inom Kriminalvården

 

Publikts chefredaktör: Rapporteringen bygger inte på »gammal skåpmat«

Att Publikts rapportering skulle bygga på »gammal skåpmat« stämmer inte – artiklarna innehåller många nya uppgifter, även om det som bakgrund till dessa också redogörs för sådant som uppmärksammats i andra medier. Jag vill också understryka att Publikts syfte och metod är att med journalistiska arbetsmetoder och åtskilliga källor skildra verkligheten på arbetsplatserna, inte att driva kampanj å någon parts vägnar.

Alexander Armiento,
chefredaktör för Publikt
 

 

 

 

  

Bli den första att tycka till!
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor. Sammantaget ökade a-kassorna sina utbetalningar med 11,6 procent.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.