Annons:

Regeringen måste stoppa Kronofogdens planer på att stänga kontor

DEBATT2020-03-12

Kronofogdens beslut att stänga lokala kontor på flera mindre orter, bland dem Hudiksvall, är dåligt underbyggt, skriver riksdagsledamöterna Ulla Andersson, V, och Lars Beckman, M. De vill att regeringen ska ingripa och stoppa nedläggningsplanerna.

Normalt sett har vi och våra partier olika uppfattningar i många frågor, men när det gäller Kronofogdens nedläggning av lokala kontor är vi helt eniga. När en statlig myndighet avser att förändra sin kontorsstruktur kan det tyckas att beslutsunderlagen borde vara väl beredda, konsekvenserna väl synliggjorda och personalen välinformerad. Inget av detta är dock fallet när det gäller Kronofogdens beslut att lägga ned de lokala kontoren i Hudiksvall, Mora och Arvika. Det är ett helt undermåligt beslutsunderlag, inga konsekvensanalyser och över huvud taget ett väldigt svårbegripligt ställningstagande. I tider när det sägs att statens service ska vara mer närvarande i hela landet gör Kronofogden precis tvärtom, och regeringen låter det ske eftersom det var avstämt och klart innan det blev offentligt.

Verksamheten på de små lokala kontoren ska flytta till större städer som är regionala centralorter. Kronofogden ska inte ha kontor i några kommuner utan högskola eller universitet. Vi kan dock se att i Uppsala, där det finns ett universitet, har Kronofogdemyndigheten stora besvär med att rekrytera personal. Men i Hudiksvall, där det erbjuds distansutbildning från Högskolan i Gävle, råder inga problem alls med att rekrytera personal.

Dessutom ska myndigheten inte heller ha kontor på någon ort eller kommun med färre än 28 000 invånare i tätorten. Vi har aldrig någonsin hört någon förklara hur man ens har kommit fram till att det måste vara 28 000 invånare i en tätort för att Kronofogdemyndigheten ska ha sin service där.

I Hudiksvall finns det nästan lika många gäldenärer som i Sundsvall. Ändå är det en självklarhet att det är just Hudiksvall och Hälsingland som ska stå utan service från Kronofogden. Det är lite av en diskriminering mot både borgenärer och gäldenärer om ett så pass stort landskap som Hälsingland blir utan kronofogdekontor. Småland, till exempel, har fyra kontor. Skåne, som är väldigt litet till ytan, har tre. Halland har två. Till och med ett litet landskap som Blekinge har ett kontor, och det tycker vi att de ska ha – liksom Hälsingland också borde få ha det.

Och varför ska de anställda på de mindre orterna få sämre förutsättningar i sitt arbetsliv? De trivs, har goda resultat och väl fungerande verksamhet – ändå ska just deras arbete ifrågasättas. De har inte fått veta hur deras arbete påverkas, på vilket sätt deras arbetsuppgifter ska utvecklas och vilka följder de långa resvägarna får för till exempel delgivning.

Nedläggningen av kontoret i Hudiksvall är ett beslut som drabbar Hälsingland väldigt hårt och de ekonomiskt utsatta värst. Att försöka få hjälp på plats genom personlig service blir så gott som omöjligt då resorna blir väldigt långa och kostsamma – antingen 16 mil tur och retur till Sundsvall eller 30 mil tur och retur till Gävle.

Företagen kommer att få svårare att få sina pengar indrivna, och det kommer dessutom att bli dyrare då verksamheten blir mindre effektiv. Avstånden för delgivning, som är en stor och omfattande verksamhet, blir så mycket större och restiden så mycket längre. Även lokalkännedomen försämras och den lokala och regionala arbetsmarknaden undergrävs.

Egentligen innebär beslutet inte ens en besparing. Lokalkostnaderna kommer att bli högre då hyrorna i Sundsvall torde vara högre än i Hudiksvall, resvägarna betydligt längre och bland annat delgivning kommer att ta mycket längre tid då de anställda hinner med färre ärenden per resa. Kronofogden blir med det här beslutet en sämre arbetsgivare. Och Kronofogdens sätt att hantera processen kan tyvärr inte sägas vara bra. Regeringen behöver ändra i regleringsbrevet så dessa försämringar inte sker.

Ulla Andersson

Riksdagsledamot för Vänsterpartiet, Gävleborg

Lars Beckman

Riksdagsledamot för Moderaterna, Gävleborg

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA