Tillvarata chefernas intressen

DEBATT: DEBATT2003-12-02

Med anledning av den debattartikel av Gay Glans som var införd i Statstjänstemannen nr 16/2001 vill vi från avdelningsstyrelsen i ST-SiS göra några kommentarer.

När det gäller anställningsformerna för institutionscheferna, av vilka många är våra medlemmar, är vi inte av den uppfattningen att vi ska övergå till tidsbegränsade förordnanden.

Chefer, likväl som andra anställda, har rätt till en anställningstrygghet samt en kompetensutveckling. Vi tror inte heller på ett system där fallskärmar får råda och man på oklara grunder bedömer vem som håller måttet och vem som inte gör det. Eftersom vi är ett vertikalt fackförbund så innebär detta att vi är skyldiga att tillvarata samtliga av våra medlemsgruppers intressen.

Vi är inte heller av den uppfattningen att vi generellt har inkompetenta och nästintill oavsättbara chefer. Inom chefsledet såväl som andra personalkategorier finns det skillnad mellan olika individer både när det gäller kompetens och hur man utför sina arbetsuppgifter.

Däremot bör man inom myndigheten upprätta en kompetensutvecklingsplan för varje arbetstagare inkluderat chefsledet. Man genomför nu på myndigheten en satsning på chefsutveckling som vi ser positivt på.

Vidare tar Gay Glans upp utsattheten i att vara facklig företrädare. Att detta kan medföra negativa konsekvenser i form av försämrade utvecklingsmöjligheter och en negativ löneutveckling. Från centralt myndighetsperspektiv har man inte den inställningen.

Generaldirektör Sture Korpi har uttryckt behovet av kompetenta fackliga företrädare på alla nivåer inom myndigheten och att dessa lokalt skall ha förutsättningar att bedriva det fackliga arbetet. Detta är av avgörande betydelse för verksamheten och för en bra arbetsmiljö. Denna insikt måste genomsyra samtliga led inom myndigheten.

Följer man inte detta lokalt på institutionerna utan hanterar fackliga företrädare på det sätt som Gay Glans beskriver är detta ytterligt allvarligt.

Man uttrycker från myndighetscentralt håll också en strävan om att hitta samverkansformer bland annat genom att skapa ett samverkans/utvecklingsavtal för myndigheten. En arbetsgrupp har startat för att i processform hitta formerna för ett avtal.

Ett öppet diskussionsklimat ges bättre förutsättningar att fungera om man arbetar i samverkan.

Även här ger man från myndighetscentralt håll uttryck för att detta tänkesätt ska prägla myndighetens alla led. Detta genom att centralt arbeta för att ta fram ett samverkansavtal som ska vara styrande för myndigheten i sin helhet.

Att fritt få uttrycka sin åsikt är en demokratisk rättighet som vi i avdelningsstyrelsen för ST-SiS ser som en absolut självklarhet.

Ingvar Larsson

Fakta

Ingvar Larsson är ordförande för avdelning 235 ST-SiS.

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

ÄMNEN:

Övrigt
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.