Annons:

Webbansvariga har inte fått tillräckligt stöd

DEBATT: TILLGÄNGLIGHET2019-09-10

Nu införs krav på att webbplatser och andra digitala plattformar inom offentlig sektor ska vara tillgängliga för alla, oavsett förmåga och funktionsnedsättning. Men de många kommunikatörer, utvecklare, formgivare, redaktörer och webbansvariga som förväntas följa lagen har inte fått det stöd som de behöver, skriver Susanna Laurin, forsknings- och innovationschef på Funka.

Med start 23 september ska webbplatser och andra digitala plattformar inom offentlig sektor vara tillgängliga för alla, oavsett förmåga och funktionsnedsättning. De aktörer som inte lever upp till kraven riskerar att få böter. Att myndigheter och andra offentliga aktörer följer EUs webbtillgänglighetsdirektiv är naturligtvis en viktig demokratifråga.

Men den svenska myndighet som ska utöva tillsyn och utforma föreskrifter, Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har kommit i gång med sitt arbete alldeles för sent. Alldeles nyligen publicerades några av de mallar som de många kommunikatörer, utvecklare, formgivare, redaktörer och webbansvariga som förväntas följa lagen behöver. Det betyder att offentlig sektor i Sverige har betydligt kortare tid på sig att uppfylla lagens krav än kolleger i andra länder.

Mitt intryck är att de allra flesta som jobbar med digital information inom stat och kommun är måna om att nå ut till så många som möjligt. Men att Digg varit så sent ute skapar både stress och förvirring. Vi på Funka får dagligen frågor om hur det är tänkt att man som webbansvarig ska planera sitt arbete på bästa sätt.

Utöver att utforma föreskrifter och se till att den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs, ska Digg ge stöd till de offentliga aktörerna.

Lagen gäller inte bara myndigheter, utan även statliga och kommunala bolag samt privata aktörer som bedriver skattefinansierad samhällsviktig verksamhet. Bland dessa tusentals aktörer finns det många som behöver stöd för att kunna uppfylla lagens krav. Än så länge har inte så mycket hjälp visat sig. Digg hävdar att de på grund av resursbrist prioriterar tillsynsverksamheten framför sitt främjande uppdrag.

Utöver att uppfylla de tekniska kraven på tillgänglighet i digitala gränssnitt ska offentlig sektor:

  • deklarera sin aktuella nivå på tillgänglighet genom en tillgänglighetsredogörelse,
  • erbjuda en funktion för återkoppling för användare som upplever problem,
  • erbjuda alternativa format för användare som har behov av det, om visst innehåll inte uppfyller kraven,
  • informera om möjligheten för användare att formellt klaga på otillgängligt innehåll.

Sverige har varit rejält försenat under hela implementationen av webbtillgänglighetsdirektivet, vilket drabbar flera grupper. Skattefinansierad verksamhet får svårare att sköta sitt jobb. Följden blir ökade utgifter och frustration. Branschen som ska sälja sina tjänster till organisationer som omfattas av lagen vet inte vad som gäller. Och användare med funktionsnedsättning – cirka 15 procent av befolkningen – får vänta ännu längre på sin demokratiska rätt att ta till sig information och utföra tjänster på lika villkor med andra.

Webbtillgänglighetsdirektivet innebär en fantastisk möjlighet för ökad inkludering. Rätt använt kan regelverket bli ett starkt verktyg för att digitaliseringens potential ska komma alla till del. Men det behövs betydligt bättre fokus från politiskt håll för att ge offentlig sektor rätt förutsättningar för att lyckas. Nu börjar det bli riktigt bråttom.

Susanna Laurin, forsknings- och innovationschef på Funka

EUs webbtillgänglighetsdirektiv

EUs webbtillgänglighetsdirektiv innebär att webbplatser, intranät, dokument och appar inom offentlig sektor ska uppfylla krav på tillgänglighet.

Det innehåller ett antal viktiga datum:

  • Webbplatser som publicerats efter 23 september 2018 ska uppfylla lagens krav 23 september 2019.
  • Webbplatser publicerade före 23 september 2108 ska uppfylla lagens krav 23 september 2020.
  • För webbplatser med innehåll för slutna grupper, det vill säga intranät, gäller att de som publicerats efter 23 september 2019 ska uppfylla lagens krav direkt. Intranät publicerade före 23 september 2019 ska uppfylla kraven efter att de genomgår en omfattande revision.
  • Även dokument publicerade på webbplatser omfattas av kraven om tillgänglighet.
  • Förinspelat ljud och video ska uppfylla kraven 23 september 2020.
  • Appar ska uppfylla kraven 23 juni 2021.

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA