Goda resultat i Västerås

FÖRDJUPNING2003-10-15
Erfaren och engagerad personal som vill och kan samarbeta är en förklaring till att man lyckats så bra i Västerås. Att man dessutom haft tydliga, gemensamma mål har bidragit till resultatet.
Av totalt 408 ärenden, som sedan starten kommit in i projektet, har 96 personer &quotegått i mål&quote: 39 av dem har fått arbete utan stöd, 31 arbete med stöd (lönebidrag), 19 påbörjat en yrkesutbildning och sju startat eget.

Den 1 oktober var 290 personer fortfarande inskrivna i Faros. 77 ärenden hade skickats tillbaka till FK.

Från inskrivningen har det i genomsnitt tagit 72 dagar till arbete utan stöd, 130 dagar till arbete med stöd, 120 till att starta eget och 154 till yrkesutbildning. Yrkesutbildningarna är både upphandlade och reguljära utbildningar.

Att så många hunnit starta eget – allt från fotvård till skogsavverkning – har överraskat både projektledaren och övriga inblandade, som naturligtvis är nöjda med resultatet.

– Även våra kunder har varit nöjda med de metoder som använts. De har till exempel sluppit &quotedra sin historia&quote både på FK och AF, väntetiderna har varit korta och de har fått svar på sina frågor direkt. Många säger också att de blivit sedda som aldrig förr och fått hjälp att förverkliga sina drömmar. De har dessutom tyckt att det varit enkelt att ta kontakt med olika myndigheter, säger Arja Meller.

Kompetens, gemensamma mål, engagemang, närhet, samarbetsvilja och tillräckliga resurser är viktiga framgångsfaktorer, påpekar hon, men man måste också skapa forum för reflektion och dialog.

Inom Faros i Västerås har man avsatt mycket tid till detta, minst fyra timmar i veckan. Även dokumentation och uppföljning ges den tid de kräver.

– Jag tror att vår framgång främst beror på att vi lyckats skapa en fungerande organisation kring projektet som ger en sammanhållen rehabiliteringsprocess. Det finns en vilja och en ambition i arbetslaget att detta ska bli bra. Våra handläggare har dessutom lång erfarenhet, vilket gör dem säkra i sin yrkesroll.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.