Bild: Getty Images

Regler slår fast skyldigheten att varsla

KORT OM: VARSEL2023-04-13

Efter rekordmånga varsel i början av coronapandemin sjönk antalet till mycket låga nivåer. Nu ökar antalet varslade på nytt. Men långt ifrån alla varsel slutar med att anställda sägs upp.

 1. En skyldighet för arbetsgivare
  Ett varsel innebär att arbetsgivaren förvarnar om att personal kan komma att sägas upp på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren är skyldig att varsla om minst fem personer i samma län riskerar att bli uppsagda. Varslet ska anmälas till Arbetsförmedlingen och berörda fackliga organisationer ska informeras. Anmälan ska ange skälen till neddragningen, när den ska ske och hur många som omfattas.

   

 2. Ett varsel är inte en uppsägning
  Ett varsel är inte samma sak som en uppsägning. Hur många – och vilka – som i ett senare skede sägs upp står klart när förhandlingar mellan arbetsgivare och fack avslutats. Ibland dras varsel tillbaka helt. Det är först när en arbetstagare får ett personligt besked om uppsägning som uppsägningstiden börjar löpa.

   

 3. Tidsgränsen styrs av omfattningen
  Hur lång tid i förväg varsel ska anmälas beror på hur många som varslas och vilken anställningsform de har. Berörs 5 eller fler visstidsanställda är varseltiden sex veckor. Omfattas 5 till 25 tillsvidareanställda ska varslet ha anmälts senast två månader innan någon av de berörda slutar sin anställning. Berör varslet 26 till 100 tillsvidareanställda är motsvarande tid fyra månader. Varslas fler än så krävs ett halvårs varseltid.

   

 4. Ska ge chans till förberedelser
  Syftet med ett varsel är att förbättra de varslades möjligheter att hitta nya jobb. Varslet ger både individerna och Arbetsförmedlingen ett slags förberedelsetid innan uppsägningar görs. Under varseltiden kan Arbetsförmedlingen planera insatser och åtgärder för att underlätta för dem som sägs upp.

   

 5. Viktigt att veta vad som gäller
  ven om det inte är säkert att ett varsel leder till att du förlorar jobbet har Arbetsförmedlingen sammanställt ett antal råd till dig som blivit varslad. Ett av råden är att ta reda på vilka villkor som gäller för uppsägningstid, försäkringar, tjänstepension och möjligheten till stöd från en omställningsorganisation. Ett annat är att skapa en profil på Arbetsförmedlingens platsbank och se över ditt cv. Du ska dock inte skriva in dig som arbetslös förrän din uppsägningstid är till ända.

   

 6. Uteblivet varsel kan leda till avgift
  Om en arbetsgivare inte varslar i tid eller låter bli att varsla kan Arbetsförmedlingen vända sig till en domstol med en stämningsansökan. Arbetsgivaren kan då bli tvungen att betala en särskild varselavgift till staten. Uppsägningarna är dock giltiga även om arbetsgivaren inte har varslat i tid.
 

Varsel slutar inte alltid med uppsägningar

Långt ifrån alla varsel slutar med att personal sägs upp. Ungefär 60 procent av de varsel som anmäldes till Arbetsförmedlingen under perioden 2010–2022 följdes av uppsägningar. 21 procent av dem som anmälts som varslade till Arbetsförmedlingen 2010–2021 var inskrivna som arbetslösa ett halvår efter varseldagen.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA