Att ”få sparken” är ett uttryck för att bli av med sitt jobb som funnits länge. Det första belägget i Svenska Akademiens ordbok är från boken På böljan den blå från 1932, men förmodligen användes det långt tidigare.
Bild: Getty Images
Att ”få sparken” är ett uttryck för att bli av med sitt jobb som funnits länge. Det första belägget i Svenska Akademiens ordbok är från boken På böljan den blå från 1932, men förmodligen användes det långt tidigare.

Uppsägning – så funkar det

KORT OM: UPPSÄGNING2019-05-10

Det kan finnas flera skäl till att arbetsgivare säger upp anställda. Ofta handlar det om besparingar. Här är sju punkter att ha koll på när det är aktuellt med uppsägningar.

 1. Saklig grund ett krav

  Arbetsgivare måste ha saklig grund för att få säga upp en anställd – antingen personliga skäl eller arbetsbrist. Personliga skäl kan vara exempelvis misskötsamhet eller illojalitet. Arbetsbrist kan uppstå vid en omorganisation eller neddragning av verksamheten.
 2. I tur och ordning

  I lagen om anställningsskydd, las, finns turordningsregler för uppsägning vid arbetsbrist. Huvudregeln är att de som varit anställda längst får jobba kvar, om de har tillräckliga kvalifikationer. Men fack och arbetsgivare kan också avtala om andra principer. Det kan ske på arbetsplatsen när det blir aktuellt med uppsägningar – eller i avtal för en hel bransch. För de statliga myndigheterna finns avtalet TurA-S, avtal om turordning för arbetstagare hos staten.
 3. Skriftligt besked

  Ett besked om uppsägning ska lämnas skriftligt, och ange vad du ska göra om du anser att den är felaktig. Det ska också framgå om du har företrädesrätt vid återanställning. Om du begär det ska arbetsgivaren redogöra för skälet till uppsägningen.
 4. Avtal styr uppsägningstid

  Lagen om anställningsskydd, las, anger en miniminivå för uppsägningstiden – den är en månad om du varit anställd mindre än två år och ökar successivt till sex månader efter tio års anställning. Omställningsavtalet ger statsanställda längre uppsägningstid, och all anställningstid i statsförvaltningen räknas in.
 5. Det går att ta strid

  Arbetsgivaren måste förhandla med ditt fackförbund innan du sägs upp. Som medlem kan du få fackets stöd. Det går att yrka att en uppsägning förklaras ogiltig om den inte har saklig grund.
 6. Du kan ha företrädesrätt

  Den som sägs upp på grund av arbetsbrist kan under en period ha företrädesrätt till nyanställningar, om hen har jobbat mer än tolv månader under de senaste tre åren. På statliga myndigheter har företrädesrätten begränsad betydelse eftersom särskilda regler styr rekryteringen.
 7. Det finns stöd att få

  Fack och arbetsgivare har tecknat avtal som ger stöd till den som sägs upp. För statligt anställda gäller omställningsavtalet, som bland annat ger rätt till hjälp från Trygghetsstiftelsen och ekonomisk förstärkning vid arbetslöshet.
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA