Arbetsbrist svepskäl vid uppsägning

ARBETSRÄTT2019-09-26

Nästan varannan av de småföretagare som sagt upp en medarbetare har angett arbetsbrist som orsak, trots att det handlat om uppsägning på grund av personliga skäl, enligt en rapport från Företagarna.

Företagarna har låtit Demoskop genomföra telefonintervjuer med 1 826 företagsledare med 1-49 anställda i olika branscher. Enligt organisationen beskriver rapporten hur företagen anser att arbetsrätten fungerar i praktiken och vilka utmaningar och effekter arbetsrättens utformning har för dem.

Av de tillfrågade uppger 45 procent av dem som någon gång sagt upp en anställd att de angett arbetsbrist som orsak, trots att det egentligen berott på personliga skäl. Anledningen till att företagare vill ändra uppsägningsgrund från personliga skäl till arbetsbrist är enligt Företagarna att uppsägning av personliga skäl kan leda till långvariga och kostsamma processer för en småföretagare:

”En process för att säga upp en medarbetare på personliga skäl kan ta uppemot i snitt 18 månader, samtidigt som företagaren fortfarande behöver stå för medarbetarens lön under tiden. Även om du skulle vinna processen – vilket i princip är omöjligt i dagsläget – så får du ändå inte tillbaka månadslönerna”, kommenterar Företagarnas jurist Lise-Lotte Argulander i ett pressmeddelande.

Inte sällan är det med fackens goda minne som parterna kommer överens om att fingera arbetsbrist när en medarbetare inte längre fungerar på arbetsplatsen, hävdar Företagarna. Problemet beror på ett systemfel som grundar sig i en föråldrad lagstiftning, menar Lise-Lotte Argulander:

”Att 45 procent av de företag som har sagt upp på grund av arbetsbrist någon gång egentligen har velat säga upp på grund av personliga skäl visar tydligt på att regelverket är för krångligt och att företagen ofta byter grund för att lyckas med en uppsägning”, kommenterar hon.

Företagarna anser att kompetens bör vara den viktigaste faktorn vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Dagens turordningsregler är för stela, hävdar organisationens expert med ansvar för kompetensförsörjning Malin Påhls-Hansson:

”Företagarna vill se reformer som gör det enklare att kompetensutveckla och behålla medarbetare, och svårare att tvingas säga upp kompetenta medarbetare vid arbetsbrist. Detta är avgörande för att våra mindre företag ska kunna växa och utvecklas.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.